reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 maja 2017 r.

w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw otwartości danych publicznych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw otwartości danych publicznych, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Na Pełnomocnika wyznacza się Pana Kajetana Wojsyka, Zastępcę Dyrektora w Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia.

§ 2.

Pełnomocnik jest odpowiedzialny za wdrażanie w Ministerstwie Zdrowia „Programu otwierania danych publicznych” przyjętego na mocy uchwały nr 107/2016 Rady Ministrów z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustanowienia „Programu otwierania danych publicznych”, zwanego dalej „Programem”.

§ 3.

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1) ocena danych pod względem jakości i użyteczności do ponownego wykorzystywania;

2) informowanie Koordynatora Programu Otwierania Danych Publicznych o danych, które zostaną udostępnione w danym kwartale;

3) analiza w Ministerstwie Zdrowia danych kwalifikujących się do udostępnienia na portalu danepubliczne.gov.pl i podejmowanie decyzji o udostępnieniu tych danych;

4) kontakt z administratorem portalu danepubliczne.gov.pl;

5) informowanie Koordynatora Programu Otwierania Danych Publicznych do 31 stycznia każdego roku następującego po roku ustanowienia Programu o rezultatach wdrażania Programu w Ministerstwie Zdrowia.

§ 4.

Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia oraz jednostki podległe i nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia wspierają Pełnomocnika w realizacji powierzonych mu zadań, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań, zgodnie z ich kompetencjami określonymi w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych.

§ 5.

Pełnomocnik przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia roczne sprawozdania ze swojej działalności.

§ 6.

Obsługę merytoryczną, kancelaryjną oraz organizacyjno-techniczną Pełnomocnika zapewnia Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

§ 7.

Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER ZDROWIA

Konstanty Radziwiłł

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama