reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 12 września 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarzy Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 59) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w pkt 3 uchyla się lit. g;

2) w § 5 w pkt 3 uchyla się lit. a, c oraz j;

3) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,

b) Banku Tkanek Oka w Warszawie,

c) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,

d) Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,

e) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant" w Warszawie,

f) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,

g) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

f) Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,

i) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,

i) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,

k) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,

l) regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,

m) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

n) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie;";

3) w §10 ust 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W czasie nieobecności w pracy Sekretarzy Stanu lub Podsekretarzy Stanu:

1) Sekretarza Stanu Józefę Szczurek-Żelazko zastępuje:

a) Sekretarz Stanu Waldemar Kraska, z wyłączeniem spraw, o których mowa w lit. b,

b) Podsekretarz Stanu Janusz Cieszyński - w zakresie dotyczącym Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu;

2) Sekretarza Stanu Waldemara Kraskę zastępuje Sekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko;

3) Podsekretarza Stanu Janusza Cieszyńskiego zastępuje Sekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko;

4) Podsekretarza Stanu Sławomira Gadomskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski;

5) Podsekretarza Stanu Macieja Miłkowskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER ZDROWIA

Łukasz Szumowski

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Hanna Stachowiak

Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Prawnej Skarbiec

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama