| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 12 września 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarzy Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 59) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w pkt 3 uchyla się lit. g;

2) w § 5 w pkt 3 uchyla się lit. a, c oraz j;

3) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,

b) Banku Tkanek Oka w Warszawie,

c) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,

d) Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,

e) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant" w Warszawie,

f) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,

g) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

f) Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,

i) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,

i) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,

k) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,

l) regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,

m) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

n) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie;";

3) w §10 ust 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W czasie nieobecności w pracy Sekretarzy Stanu lub Podsekretarzy Stanu:

1) Sekretarza Stanu Józefę Szczurek-Żelazko zastępuje:

a) Sekretarz Stanu Waldemar Kraska, z wyłączeniem spraw, o których mowa w lit. b,

b) Podsekretarz Stanu Janusz Cieszyński - w zakresie dotyczącym Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu;

2) Sekretarza Stanu Waldemara Kraskę zastępuje Sekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko;

3) Podsekretarza Stanu Janusza Cieszyńskiego zastępuje Sekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko;

4) Podsekretarza Stanu Sławomira Gadomskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski;

5) Podsekretarza Stanu Macieja Miłkowskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER ZDROWIA

Łukasz Szumowski

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Tarsa

Specjalizuje się w tematyce finansowej i rachunkowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »