reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 1 lipca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Podzespołów merytorycznych do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania Podzespołów merytorycznych do spraw opracowania zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 10 i 40) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16-18 w brzmieniu:

"16) Podzespół do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - w ochronie zdrowia pracujących;

17) Podzespół do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego;

18) Podzespół do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.";

2) w § 3 po ust. 15 dodaje się ust. 15a-15c w brzmieniu:

"15a. W skład Podzespołu do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - w ochronie zdrowia pracujących wchodzą:

1) Przewodnicząca - Katarzyna Kocka - przedstawiciel Zakładu Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;

2) Anna Raj - Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących;

3) Wioletta Dolczewska - przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze.

15b. W skład Podzespołu do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego wchodzą:

1) Przewodniczący - Tadeusz Wasilewski - Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego;

2) Iwona Żurecka-Sobczak - Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego województwa łódzkiego;

3) Ewa Zamojska-Kościów - Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego województwa zachodniopomorskiego.

15c. W skład Podzespołu do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego wchodzą:

1) Przewodnicząca - Anna Małecka-Dubiela - Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego;

2) Lucyna Szymankiewicz - Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego województwa wielkopolskiego;

3) Waldemar Ciechanowski - Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego województwa kujawsko-pomorskiego.";

3) w § 4 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) przedłożenie do akceptacji Koordynatorów, o których mowa w § 3 ust. 17 i 18, efektów prowadzonych prac Podzespołów, o których mowa w § 2 pkt 2-18, w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 5.";

4) w § 5 w ust. 2 wyrazy "w § 2 pkt 2-15" zastępuje się wyrazami "w § 2 pkt 2-18";

5) w § 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Podzespoły, o których mowa w § 2 pkt 16-18, obradują na posiedzeniach w formie zdalnej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.";

6) w § 7 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Przepisu ust. 2 i 3 nie stosuje się do członków Podzespołów, o których mowa w § 2 pkt 16-18.";

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. 1. Podzespoły, o których mowa w § 2 pkt 1-15, zakończą swoją działalność po realizacji zadania, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2, nie później jednak niż do dnia 31 lipca 2020 r.

2. Podzespoły, o których mowa w § 2 pkt 16-18, zakończą swoją działalność po realizacji zadania, o którym mowa w § 5 ust. 2, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
w zastępstwie
Ministra Zdrowia
Sekretarz Stanu
Józefa Szczurek-Żelazko

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama