Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523), ustala się na dzień 1 lipca 2021 r. wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Niniejsze obwieszczenie zawiera także leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, które są objęte refundacją od dnia 1 lipca 2018 r., od dnia 1 września 2018 r., od dnia 1 listopada 2018 r., od dnia 1 stycznia 2019 r., od dnia 1 marca 2019 r., od dnia 1 maja 2019 r., od dnia 1 lipca 2019 r., od dnia 1 września 2019 r., od dnia 1 listopada 2019 r. od dnia 1 stycznia 2020 r., od dnia 1 marca 2020 r., od dnia 1 września 2020 r., od dnia 1 listopada 2020 r., od dnia 1 stycznia 2021 r., od dnia 1 marca 2021 r. oraz od dnia 1 maja 2021 r. na okres obowiązywania decyzji o objęciu refundacją tych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.


Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 2021-06-21 (poz. 44)

WYKAZ REFUNDOWANYCH LEKÓW, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH NA DZIEŃ 2021-07-01

Treść załącznika w wersji pdf do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-21
  • Data wejścia w życie: 2021-07-01
  • Data obowiązywania: 2021-07-05
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe