Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 14 września 2021 r.

w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37azg ust. 2 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 974 i 981), ogłasza się, co następuje: Od dnia 16 września 2021 r.:

1) ogranicza się ilość wydawanego na jednego pacjenta w wieku od 9 r. ż. w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym produktu leczniczego Efluelda albo Fluarix Tetra, albo Influvac, albo Influvac Tetra, albo VaxigripTetra w ilości nie więcej niż 1 ampułkostrzykawka na 180 dni:

Lp.

Nazwa produktu leczniczego

Nazwa międzynarodowa

Postać

Moc

Wielkość opakowania

Kod GTIN lub inny kod odpowiadający kodowi GTIN

Ilość opakowań możliwych do wydania pacjentowi od 9 r. ż. w określonej jednostce czasu

Jednostka czasu, na którą produkt leczniczy może zostać wydany

1.

Efluelda

Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana

zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

1 dawka (0,7 ml)

10 amp.-

strzyk. 0,7 ml

05909991435912

1 ampułkostrzykawka

180 dni

2.

Efluelda

Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana

zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

1 dawka (0,7 ml)

5 amp.-

strzyk. 0,7 ml + 5 igieł

05909991435899

1 ampułkostrzykawka

180 dni

3.

Efluelda

Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana

zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

1 dawka (0,7 ml)

1 amp.-

strzyk. 0,7 ml

05909991435882

1 ampułkostrzykawka

180 dni

4.

Efluelda

Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana

zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

1 dawka (0,7 ml)

1 amp.-

strzyk. 0,7 ml + 1 igła

05909991435875

1 ampułkostrzykawka

180 dni

5.

Efluelda

Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana

zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

1 dawka (0,7 ml)

10 amp.-

strzyk. 0,7 ml + 10 igieł

05909991435929

1 ampułkostrzykawka

180 dni

6.

Efluelda

Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana

zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

1 dawka (0,7 ml)

5 amp.-

strzyk. 0,7 ml

05909991435905

1 ampułkostrzykawka

180 dni

7.

Fluarix Tetra

Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion, inaktywowana)

zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

1 dawka (0,5 ml)

1 amp.-

strzyk. 0,5 ml + 2 igły

05909991382377

1 ampułkostrzykawka

180 dni

8.

Fluarix Tetra

Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion, inaktywowana)

zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

1 dawka (0,5 ml)

1 amp.-

strzyk. 0,5 ml z igłą

05909991380977

1 ampułkostrzykawka

180 dni

9.

Fluarix Tetra

Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion, inaktywowana)

zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

1 dawka (0,5 ml)

1 amp.-

strzyk. 0,5 ml

05909991382384

1 ampułkostrzykawka

180 dni

10.

Fluarix Tetra

Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion, inaktywowana)

zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

1 dawka (0,5 ml)

10 amp.-

strzyk. 0,5 ml

05909991382391

1 ampułkostrzykawka

180 dni

11.

Fluarix Tetra

Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion, inaktywowana)

zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

1 dawka (0,5 ml)

10 amp.-

strzyk. 0,5 ml + 10 igieł

05909991382407

1 ampułkostrzykawka

180 dni

12.

Influvac

Vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowana

zawiesina do wstrzykiwań

Zawiesin15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (H1N1), 15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (H3N2), 15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy B/0,5 ml a do wstrzykiwań

1 amp.-

strzyk. 0,5 ml bez igły

05909990707324

1 ampułkostrzykawka

180 dni

13.

Influvac

Vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowana

zawiesina do wstrzykiwań

Zawiesin15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (H1N1), 15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (H3N2), 15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy B/0,5 ml a do wstrzykiwań

1 amp.-

strzyk. 0,5 ml + 1 igła

05909990647316

1 ampułkostrzykawka

180 dni

14.

Influvac

Vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowana

zawiesina do wstrzykiwań

Zawiesin15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (H1N1), 15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (H3N2), 15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy B/0,5 ml a do wstrzykiwań

10 amp.-

strzyk. 0,5 ml z igłami

05909990647323

1 ampułkostrzykawka

180 dni

15.

Influvac

Vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowana

zawiesina do wstrzykiwań

Zawiesin15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (H1N1), 15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (H3N2), 15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy B/0,5 ml a do wstrzykiwań

10 amp.-

strzyk. 0,5 ml bez igieł

05909990707331

1 ampułkostrzykawka

180 dni

16.

Influvac Tetra

Vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowana

zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

-

1 amp.-

strzyk. 0,5 ml bez igły

05909991347345

1 ampułkostrzykawka

180 dni

17.

Influvac Tetra

Vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowana

zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

-

1 amp.-

strzyk. 0,5 ml z igłą

05909991347352

1 ampułkostrzykawka

180 dni

18.

Influvac Tetra

Vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowana

zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

-

10 amp.-

strzyk. 0,5 ml bez igły

05909991347369

1 ampułkostrzykawka

180 dni

19.

Influvac Tetra

Vaccinum influenzae inactivatum ex corticis

zawiesina do wstrzykiwań w

-

10 amp.-

strzyk. 0,5

05909991347376

1 ampułkostrzykawka

180 dniantigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowana

ampułkostrzykawce


ml z igłą
20.

VaxigripTetra

Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana

zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

1 dawka (0,5 ml)

1 amp.-

strzyk. 0,5 ml bez igły

05909991302115

1 ampułkostrzykawka

180 dni

21.

VaxigripTetra

Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana

zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

1 dawka (0,5 ml)

1 amp.-

strzyk. 0,5 ml z igłą

05909991302108

1 ampułkostrzykawka

180 dni

22.

VaxigripTetra

Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana

zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

1 dawka (0,5 ml)

10 amp.-

strzyk. 0,5 ml bez igły

05909991302122

1 ampułkostrzykawka

180 dni

23.

VaxigripTetra

Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana

zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

1 dawka (0,5 ml)

10 amp.-

strzyk. 0,5 ml z igłą

05909991302139

1 ampułkostrzykawka

180 dni

24.

VaxigripTetra

Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana

zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

1 dawka (0,5 ml)

20 amp.-

strzyk. 0,5 ml bez igły

05909991302146

1 ampułkostrzykawka

180 dni

25.

VaxigripTetra

Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana

zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

1 dawka (0,5 ml)

20 amp.-

strzyk. 0,5 ml z igłą

05909991302153

1 ampułkostrzykawka

180 dni

2) ogranicza się ilość wydawanego na jednego pacjenta w wieku poniżej 9 r. ż. w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym produktu leczniczego Fluarix Tetra albo Influvac, albo Influvac Tetra, albo VaxigripTetra w ilości nie więcej niż 2 ampułkostrzykawki na 180 dni:

Lp.

Nazwa produktu leczniczego

Nazwa międzynarodowa

Postać

Moc

Wielkość opakowania

Kod GTIN lub inny kod odpowiadający kodowi GTIN

Ilość opakowań możliwych do wydania pacjentowi poniżej 9 r. ż. w określonej jednostce czasu

Jednostka czasu, na którą produkt leczniczy może zostać wydany

1.

Fluarix Tetra

Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion, inaktywowana)

zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

1 dawka (0,5 ml)

1 amp.-

strzyk. 0,5 ml + 2 igły

05909991382377

2 ampułkostrzykawki

180 dni

2.

Fluarix Tetra

Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion, inaktywowana)

zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

1 dawka (0,5 ml)

1 amp.-

strzyk. 0,5 ml z igłą

05909991380977

2 ampułkostrzykawki

180 dni

3.

Fluarix Tetra

Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion, inaktywowana)

zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

1 dawka (0,5 ml)

1 amp.-

strzyk. 0,5 ml

05909991382384

2 ampułkostrzykawki

180 dni

4.

Fluarix Tetra

Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion, inaktywowana)

zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

1 dawka (0,5 ml)

10 amp.-

strzyk. 0,5 ml

05909991382391

2 ampułkostrzykawki

180 dni

5.

Fluarix Tetra

Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion, inaktywowana)

zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

1 dawka (0,5 ml)

10 amp.-

strzyk. 0,5 ml + 10 igieł

05909991382407

2 ampułkostrzykawki

180 dni

6.

Influvac

Vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowana

zawiesina do wstrzykiwań

Zawiesin15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (H1N1), 15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (H3N2), 15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy B/0,5 ml a do wstrzykiwań

1 amp.-

strzyk. 0,5 ml bez igły

05909990707324

1 ampułkostrzykawka

180 dni

7.

Influvac

Vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowana

zawiesina do wstrzykiwań

Zawiesin15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (H1N1), 15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (H3N2), 15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy B/0,5 ml a do wstrzykiwań

1 amp.-

strzyk. 0,5 ml + 1 igła

05909990647316

1 ampułkostrzykawka

180 dni

8.

Influvac

Vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowana

zawiesina do wstrzykiwań

Zawiesin15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (H1N1), 15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (H3N2), 15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy B/0,5 ml a do wstrzykiwań

10 amp.-

strzyk. 0,5 ml z igłami

05909990647323

1 ampułkostrzykawka

180 dni

9.

Influvac

Vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowana

zawiesina do wstrzykiwań

Zawiesin15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (H1N1), 15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (H3N2), 15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy B/0,5 ml a do wstrzykiwań

10 amp.-

strzyk. 0,5 ml bez igieł

05909990707331

1 ampułkostrzykawka

180 dni

10.

Influvac Tetra

Vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowana

zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

-

1 amp.-

strzyk. 0,5 ml bez igły

05909991347345

2 ampułkostrzykawki

180 dni

11.

Influvac Tetra

Vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowana

zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

-

1 amp.-

strzyk. 0,5 ml z igłą

05909991347352

2 ampułkostrzykawki

180 dni

12.

Influvac Tetra

Vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowana

zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

-

10 amp.-

strzyk. 0,5 ml bez igły

05909991347369

2 ampułkostrzykawki

180 dni

13.

Influvac Tetra

Vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowana

zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

-

10 amp.-

strzyk. 0,5 ml z igłą

05909991347376

2 ampułkostrzykawki

180 dni

14.

VaxigripTetra

Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana

zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

1 dawka (0,5 ml)

1 amp.-

strzyk. 0,5 ml bez igły

05909991302115

2 ampułkostrzykawki

180 dni

15.

VaxigripTetra

Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana

zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

1 dawka (0,5 ml)

1 amp.-

strzyk. 0,5 ml z igłą

05909991302108

2 ampułkostrzykawki

180 dni

16.

VaxigripTetra

Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana

zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

1 dawka (0,5 ml)

10 amp.-

strzyk. 0,5 ml bez igły

05909991302122

2 ampułkostrzykawki

180 dni

17.

VaxigripTetra

Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana

zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

1 dawka (0,5 ml)

10 amp.-

strzyk. 0,5 ml z igłą

05909991302139

2 ampułkostrzykawki

180 dni

18.

VaxigripTetra

Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana

zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

1 dawka (0,5 ml)

20 amp.-

strzyk. 0,5 ml bez igły

05909991302146

2 ampułkostrzykawki

180 dni

19.

VaxigripTetra

Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana

zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

1 dawka (0,5 ml)

20 amp.-

strzyk. 0,5 ml z igłą

05909991302153

2 ampułkostrzykawki

180 dni

3) ogranicza się ilość wydawanego na jednego pacjenta w wieku od 24 miesiąca życia do poniżej 18 lat w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym produktu leczniczego Fluenz Tetra w ilości nie więcej niż 2 aplikatory na 180 dni:

Lp.

Nazwa produktu leczniczego

Nazwa międzynarodowa

Postać

Moc

Wielkość opakowania

Kod GTIN lub inny kod odpowiadający kodowi GTIN

Ilość opakowań możliwych do wydania pacjentowi w wieku od 24 miesiąca życia do poniżej 18 lat w określonej jednostce czasu

Jednostka czasu, na którą produkt leczniczy może zostać wydany

1. Fluenz Tetra Szczepionka przeciw grypie (żywa atenuowana, do nosa) aerozol do nosa, zawiesina - 1 aplikator 0,2 ml 05000456061346 2 aplikatory 180 dni


MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-14
  • Data wejścia w życie: 2021-09-14
  • Data obowiązywania: 2021-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe