reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 30 grudnia 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 3, poz. 9 i Nr 4, poz. 16) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, poza:

a) VI Wydziałem Penitencjarnym i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych,

b) VII Wydziałem Pracy z siedzibą w Gdyni,

c) VIII Wydziałem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Gdyni,

d) IX Wydziałem Gospodarczym,

e) XII Wydziałem Gospodarczym Odwoławczym,

tworzy się następujące wydziały:

f) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych,

g) II Wydział Cywilny Rodzinny – do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw z zakresu postępowania poprawczego,

h) III Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych,

i) IV Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,

j) V Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego,

k) X Wydział Wizytacyjny,

I) XI Wydział Wykonawczy – do rozpoznawania wniosków o unieważnienie orzeczeń o odszkodowania za poniesione szkody z tytułu niesłusznego skazania i wykonywania orzeczeń w sprawach karnych oraz realizacji należności sądowych w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych;"

2) w pkt 11:

a) lit. i–j otrzymują brzmienie:

„i) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Będzinie, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Sosnowcu i Tychach, a także spraw rejestrowych z całego obszaru właściwości tego Sądu,

j) II Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Bytomiu, Katowicach i Siemianowicach Śląskich,",

b) lit. l–n otrzymują brzmienie:

„l) IV Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Będzinie, Bytomiu, Chorzowie, Katowicach i Siemianowicach Śląskich,

m) V Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Katowicach,

n) VI Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Chorzowie, Katowicach, Mikołowie, Pszczynie, Siemianowicach Śląskich i Tychach,",

c) lit. r i s otrzymują brzmienie:

„r) XVII Wydział Cywilny Rodzinny – do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw z zakresu postępowania poprawczego, z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Będzinie, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mikołowie, Mysłowicach i Tychach,

s) XVIII Wydział Cywilny Rodzinny – do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw z zakresu postępowania poprawczego, z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Bytomiu, Katowicach, Pszczynie, Siemianowicach Śląskich i Sosnowcu,",

d) lit. u otrzymuje brzmienie:

„u) XXI Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mikołowie, Pszczynie, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu i Tychach;"

3) w pkt 18 lit. n otrzymuje brzmienie:

„n) XVII Wydział Karny z siedzibą w Skierniewicach – do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz do rozpoznawania w II instancji spraw o wykroczenia, spraw z zakresu postępowania poprawczego oraz postępowania wykonawczego z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Brzezinach, Łowiczu, Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach,"

4) w pkt 32:

a) uchyla się lit. e,

b) lit. l i m otrzymują brzmienie:

„l) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, w których nazwisko osoby fizycznej lub oznaczenie osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej bądź jednostki Skarbu Państwa wszczynającej postępowanie zaczyna się na litery od A do M, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu Rejestrowemu,

m) II Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, w których nazwisko osoby fizycznej lub oznaczenie osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź jednostki Skarbu Państwa wszczynającej postępowanie zaczyna się na litery od N do Ż, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu Rejestrowemu,",

c) lit. q otrzymuje brzmienie:

„q) VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego z całego obszaru właściwości Sądu oraz do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, z wyłączeniem spraw z części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Mokotów i Wilanów, Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, z wyłączeniem spraw z części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Wola oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie,",

d) lit. s i t otrzymują brzmienie:

„s) VIII Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości Sądów Rejonowych: dla m.st. Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, spraw o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego z obszaru właściwości tego Sądu oraz spraw, które wpłynęły do Sądu Okręgowego w Warszawie do dnia 31 grudnia 2005 r.,

t) IX Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy-Pragi w Warszawie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i Wołominie, które wpłynęły do Sądu Okręgowego w Warszawie do dnia 30 kwietnia 2005 r., oraz do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, dla m.st. Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie,",

e) lit. v otrzymuje brzmienie:

„v) XVIII Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i dla Warszawy-Woli w Warszawie oraz z spraw z obszaru właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, które wpłynęły do Sądu Okręgowego w Warszawie do dnia 30 kwietnia 2005 r.,",

f) lit. x i y otrzymują brzmienie:

„x) XXIV Wydział Cywilny – do spraw nierozpoznanych do dnia 31 grudnia 2005 r. w dotychczasowych: II Wydziale Cywilnym, XXIV Wydziale Cywilnym i XXVI Wydziale Cywilnym Rejestrowym,

y) XXV Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie i Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu Rejestrowemu, oraz do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych z terenu części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Wola z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie;",

g) uchyla się lit. z;

5) pkt 33 otrzymuje brzmienie:

„33) w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie, poza:

a) VII Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

b) VIII Wydziałem Penitencjarnym i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych,

c) X Wydziałem Gospodarczym,

tworzy się następujące wydziały:

d) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Cywilnemu,

e) II Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi-Południe w Warszawie, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Cywilnemu,

f) III Wydział Cywilny – do rozpoznawania spraw rejestrowych, poza powierzonymi Sądowi Okręgowemu w Warszawie na podstawie odrębnych przepisów, i spraw o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych z obszaru właściwości tego Sądu oraz do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku i Wołominie,

g) IV Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego,

h) V Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,

i) VI Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego,

j) IX Wydział Wizytacyjny;".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Minister Sprawiedliwości: Zbigniew Ziobro

 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417 i Nr 178, poz. 1479.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Beata Kielar-Tammert

Radca prawny wpisany na Listę Radców Prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Właścicielka Kancelarii Prawnej www.bktkancelaria.pl, autorka wielu artykułów o tematyce prawniczej publikowanych w czasopismach, na blogu oraz w mediach społecznościowych, specjalizująca się w prawie Unii Europejskiej, prawie gospodarczym i prawach cudzoziemców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama