| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 14 sierpnia 2007 r.

w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1))zarządza się, co następuje:

§ 1.
Tworzy się wydziały, określa nazwy wydziałów i ustala zakres spraw przekazanych tym wydziałom w następujących sądach rejonowych:

1) w Sądzie Rejonowym w Będzinie, poza:

a) I Wydziałem Cywilnym,

b) II Wydziałem Karnym,

c) III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

d) IV Wydziałem Pracy,

e) V Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

f) VI Wydziałem Gospodarczym,

g) VII Wydziałem Grodzkim,

h) VIII Zamiejscowym Wydziałem Grodzkim z siedzibą w Czeladzi,

i) X Wydziałem Grodzkim,

tworzy się:

j) IX Wydział Wykonywania Orzeczeń – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego i egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych;

2) w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej, poza:

a) I Wydziałem Cywilnym,

b) II Wydziałem Karnym,

c) III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

d) IV Wydziałem Pracy,

e) V Wydziałem Gospodarczym,

f) VI Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

g) VII Wydziałem Grodzkim,

tworzy się:

h) VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego i egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych;

3) w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, poza:

a) III Wydziałem Karnym,

b) VI Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

c) VIII Wydziałem Gospodarczym,

d) IX Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

e) X Wydziałem Gospodarczym – Rejestru Zastawów,

f) XI Wydziałem Grodzkim,

g) XII Wydziałem Gospodarczym – Krajowego Rejestru Sądowego,

h) XIII Wydziałem Grodzkim,

i) XIV Wydziałem Gospodarczym,

tworzy się następujące wydziały:

j) I Wydział Cywilny – sprawy cywilne, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu,

k) II Wydział Cywilny – sprawy cywilne nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego,

I) IV Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej „ustawą”, z obszaru miasta Białegostoku położonego na północ od granicy biegnącej ulicami: Zwycięstwa, Kolejowa, Dąbrowskiego, Lipowa, Rynek Kościuszki, Branickiego i Dojlidy Fabryczne oraz z obszaru gmin: Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Kościelne, Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Mońki, Supraśl i Wasilków,

m) V Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych IV Wydziałowi Rodzinnemu i Nieletnich,

n) VII Wydział Wykonawczy – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego i egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych;

4) w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, poza:

a) III Wydziałem Karnym,

b) IV Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

c) V Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

d) VI Wydziałem Gospodarczym,

e) VII Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

f) VIII Wydziałem Gospodarczym – Krajowego Rejestru Sądowego,

g) IX Wydziałem Grodzkim,

h) X Wydziałem Grodzkim,

tworzy się następujące wydziały:

i) I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu,

j) II Wydział Cywilny – sprawy nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego;

5) w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, poza:

a) VII Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

b) VIII Wydziałem Gospodarczym,

c) IX Wydziałem Gospodarczym,

d) X Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

e) XII Wydziałem Grodzkim,

f) XIII Wydziałem Gospodarczym – Krajowego Rejestru Sądowego,

g) XIV Wydziałem Grodzkim,

h) XV Wydziałem Gospodarczym,

i) XVI Wydziałem Grodzkim,

tworzy się następujące wydziały:

j) I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu,

k) II Wydział Cywilny – sprawy nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego,

I) III Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, w których akt oskarżenia został wniesiony przez prokuratora z części miasta Bydgoszczy położonej po lewej stronie rzeki Brdy oraz gmin: Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo i Osielsko, z wyłączeniem spraw przekazanych XI Wydziałowi Karnemu,

m) IV Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, w których akt oskarżenia został wniesiony przez prokuratora z części miasta Bydgoszczy położonej po prawej stronie rzeki Brdy oraz gmin: Białe Błota, Nowa Wieś Wielka i Solec Kujawski, z wyłączeniem spraw przekazanych XI Wydziałowi Karnemu,

n) V Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru miasta Bydgoszczy położonego na zachód od granicy biegnącej ulicami: Glinki, Niziny, Czeską (z wyłączeniem tych ulic), Ujejskiego (włącznie z tą ulicą), Wyszyńskiego do Powstańców Wielkopolskich, dzielnicy Glinki do ulicy Kujawskiej (włącznie z tą ulicą) oraz dzielnicy Wzgórze Wolności do ulicy Wojska Polskiego (z wyłączeniem tej ulicy),

o) VI Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru miasta Bydgoszczy położonego na wschód od granicy biegnącej ulicami: Glinki, Niziny, Czeską (włącznie z tymi ulicami), Ujejskiego (z wyłączeniem tej ulicy), Wyszyńskiego od Powstańców Wielkopolskich oraz gmin: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko i Solec Kujawski,

p) XI Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego wniesione przez oskarżyciela publicznego niebędącego prokuratorem i oskarżyciela prywatnego, sprawy o czyn z art. 212 § 1 k.k., sprawy, w których akt oskarżenia wniesiono na podstawie art. 55 § 1 k.p.k., sprawy karne skarbowe, z wyłączeniem spraw należących do III i IV Wydziału Karnego, wnioski prokuratorskie o zastosowanie tymczasowego aresztowania, sprawy przekazane zgodnie z właściwością przez inne sądy oraz rozpoznawane na podstawie art. 24 § 2 k.p.k. środki odwoławcze;

6) w Sądzie Rejonowym w Bytomiu, poza:

a) I Wydziałem Cywilnym,

b) II Wydziałem Karnym,

c) IV Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

d) V Wydziałem Pracy,

e) VI Wydziałem Gospodarczym,

f) VII Wydziałem Grodzkim,

g) VIII Wydziałem Grodzkim,

tworzy się następujące wydziały:

h) III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru miasta Bytomia w granicach ustalonych dla dzielnic: Bytom Centrum oraz Łagiewniki,

i) IX Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru miasta Bytomia w granicach ustalonych dla dzielnic: Bobrek, Górniki, Karb, Miechowice, Osiedle na Wzgórzu, Stolarzowice, Stroszek, Sucha Góra i Szombierki,

j) X Wydział Wykonywania Orzeczeń – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego i egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych;

7) w Sądzie Rejonowym w Chorzowie, poza:

a) I Wydziałem Cywilnym,

b) III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

c) IV Wydziałem Grodzkim,

d) V Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

e) VI Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

f) VIII Wydziałem Gospodarczym,

g) IX Wydziałem Grodzkim,

tworzy się następujące wydziały:

h) II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru miasta Chorzów,

i) VII Wydział Karny z siedzibą w Świętochłowicach – sprawy z zakresu prawa karnego, w tym sprawy określone w art. 13 § 2 pkt 1–4 ustawy, z obszaru miasta Świętochłowice,

j) X Wydział Wykonywania Orzeczeń – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego i egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych;

8) w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie, poza:

a) I Wydziałem Cywilnym,

b) II Wydziałem Karnym,

c) III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

d) IV Wydziałem Pracy,

e) V Wydziałem Gospodarczym,

f) VI Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

g) VII Wydziałem Grodzkim,

tworzy się:

h) VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego i egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych;

9) w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, poza:

a) VII Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

b) VIII Wydziałem Gospodarczym,

c) IX Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

d) X Zamiejscowym Wydziałem Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kłobucku,

e) XI Wydziałem Grodzkim,

f) XII Wydziałem Grodzkim,

g) XIII Zamiejscowym Wydziałem Grodzkim z siedzibą w Kłobucku,

h) XVI Wydziałem Grodzkim,

i) XVII Wydziałem Gospodarczym – Krajowego Rejestru Sądowego,

tworzy się następujące wydziały:

j) I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu,

k) II Wydział Cywilny – sprawy nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego,

I) III Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, w których nazwiska oskarżonych zaczynają się na litery od A do Ł,

m) IV Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, w których nazwiska oskarżonych zaczynają się na litery od M do Ż,

n) V Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru miasta Częstochowy położonego na południe od granicy biegnącej ulicami: Mirowska, al. Najświętszej Marii Panny, ks. Jerzego Popiełuszki, 3 Maja, Klasztorna, ks. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz gmin: Blachownia, Kamienica Polska, Kłobuck, Konopiska, Lipie, Miedźno, Mykanów, Opatów, Popów i Wręczyca Wielka,

o) VI Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych V Wydziałowi Rodzinnemu i Nieletnich,

p) XIV Wydział Karny Wykonawczy – windykacja należności Skarbu Państwa w sprawach z zakresu prawa karnego,

q) XV Wydział Cywilny Wykonawczy – sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego i windykacji należności Skarbu Państwa w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, z wyłączeniem spraw z zakresu egzekucji sądowej (art. 1050 i 1051 k.p.c);

10) w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej, poza:

a) I Wydziałem Cywilnym,

b) II Wydziałem Karnym,

c) III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

d) IV Wydziałem Pracy,

e) V Wydziałem Gospodarczym,

f) VI Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

g) VII Wydziałem Grodzkim,

h) IX Wydziałem Grodzkim,

tworzy się:

i) VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego i egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych;

11) w Sądzie Rejonowym w Elblągu, poza:

a) I Wydziałem Cywilnym,

b) III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

c) IV Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

d) V Wydziałem Gospodarczym,

e) VI Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

f) IX Wydziałem Grodzkim,

g) X Wydziałem Grodzkim,

tworzy się następujące wydziały:

h) II Wydział Karny – sprawy karne z oskarżenia publicznego z obszaru miasta Elbląga, z wyłączeniem spraw przekazanych VIII Wydziałowi Karnemu,

i) VII Wydział Wykonywania Orzeczeń Sądowych – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego i egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych, a także orzeczeń Urzędu Skarbowego i urzędów celnych,

j) VIII Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, w tym sprawy karne skarbowe, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Karnemu;

12) w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku, poza:

a) VI Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

b) VII Wydziałem Grodzkim,

c) VIII Wydziałem Grodzkim,

tworzy się następujące wydziały:

d) I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru miasta Gdańsk ustalonego dla jednostek pomocniczych: Aniołki, Chełm z dzielnicą Gdańsk-Południe, Krakowiec-Górki Zachodnie, Olszynka, Orunia-Święty Wojciech-Lipce, Rudniki, Siedlce, Stogi z Przeróbką, Suchanino, Śródmieście, Wyspa Sobieszewska i Wzgórze Mickiewicza, z wyłączeniem spraw przekazanych XII Wydziałowi Cywilnemu,

e) II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru miasta Gdańsk ustalonego dla jednostek pomocniczych: Aniołki, Chełm z dzielnicą Gdańsk-Południe, Krakowiec-Górki Zachodnie, Olszynka, Orunia-Święty Wojciech-Lipce, Rudniki, Siedlce, Stogi z Przeróbką, Suchanino, Śródmieście, Wyspa Sobieszewska i Wzgórze Mickiewicza,

f) III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru miasta Gdańsk ustalonego dla jednostek pomocniczych: Brzeźno, Letnica, Nowy Port, Oliwa, Osowa, Przymorze Małe, Przymorze Wielkie, VII Dwór, Zaspa-Młyniec, Zaspa-Rozstaje i Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia,

g) IV Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru miasta Gdańsk ustalonego dla jednostek pomocniczych: Aniołki, Brętowo, Chełm z dzielnicą Gdańsk-Południe, Kokoszki, Matarnia, Piecki-Migowo, Siedlce, Strzyża, Suchanino, Wrzeszcz i Wzgórze Mickiewicza,

h) V Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § pkt 3 ustawy z obszaru miasta Gdańsk ustalonego dla jednostek pomocniczych: Krakowiec-Górki Zachodnie, Młyniska, Olszynka, Orunia-Święty Wojciech-Lipce, Rudniki, Stogi z Przeróbką, Śródmieście i Wyspa Sobieszewska oraz miasta Pruszcz Gdański i gmin: Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb i Trąbki Wielkie,

i) IX Wydział Cywilny z siedzibą w Pruszczu Gdańskim – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru miasta Pruszcz Gdański i gmin: Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb i Trąbki Wielkie,

j) X Wydział Karny z siedzibą w Pruszczu Gdańskim – sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru miasta Pruszcz Gdański i gmin: Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb i Trąbki Wielkie,

k) XI Wydział Wykonawczy – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego i egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,

I) XII Wydział Cywilny – sprawy nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy egzekucyjne z obszaru miasta Gdańsk ustalonego dla jednostek pomocniczych: Aniołki, Chełm z dzielnicą Gdańsk-Południe, Krakowiec-Górki Zachodnie, Olszynka, Orunia-Święty Wojciech-Lipce, Rudniki, Siedlce, Stogi z Przeróbką, Suchanino, Śródmieście, Wyspa Sobieszewska i Wzgórze Mickiewicza;

13) w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, poza:

a) I Wydziałem Cywilnym,

b) II Wydziałem Karnym,

c) III Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

d) IV Wydziałem Gospodarczym,

e) V Wydziałem Gospodarczym,

f) VI Wydziałem Gospodarczym,

g) VII Wydziałem Gospodarczym – Krajowego Rejestru Sądowego,

h) VIII Wydziałem Gospodarczym – Krajowego Rejestru Sądowego,

i) IX Wydziałem Gospodarczym – Rejestru Zastawów,

j) X Wydziałem Grodzkim,

k) XI Wydziałem Grodzkim,

tworzy się:

I) XII Wydział Wykonawczy – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego i egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych;

14) w Sądzie Rejonowym w Gdyni, poza:

a) III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

b) IV Wydziałem Pracy,

c) V Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

d) VI Wydziałem Gospodarczym,

e) VIII Wydziałem Grodzkim,

f) XI Wydziałem Grodzkim,

tworzy się następujące wydziały:

g) I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu,

h) II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru miasta Gdyni w granicach ustalonych dla dzielnic: Chwarzno, Dąbrowa, Kamienna Góra, Karwiny, Mały Kack, Orłowo, Śródmieście, Wiczlino, Wielki Kack, Witomino Leśniczówka i Witomino Radiostacja,

i) VII Wydział Cywilny – sprawy nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego,

j) IX Wydziały Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Karnemu,

k) X Wydział Wykonawczy – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego i egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych;

15) w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, poza:

a) III Wydziałem Karnym,

b) VI Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

c) VII Wydziałem Gospodarczym,

d) VIII Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

e) IX Wydziałem Grodzkim,

f) X Wydziałem Gospodarczym – Krajowego Rejestru Sądowego,

g) XI Wydziałem Grodzkim,

h) XII Wydziałem Gospodarczym,

i) XIII Wydziałem Grodzkim,

tworzy się następujące wydziały:

j) I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu,

k) II Wydział Cywilny – sprawy nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego,

I) IV Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru miasta Gliwice w granicach ustalonych dla dzielnic: Czechowice, Łabędy, Brzezinka, Stare Gliwice, Ostropa, Wilcze Gardło, Wójtowa Wieś, Bojków, Żerniki i Sośnica, oraz z obszaru miast Knurów i Pyskowice, a także gmin: Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś,

m) V Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy, z wyłączeniem spraw przekazanych IV Wydziałowi Rodzinnemu i Nieletnich;

16) w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim, poza:

a) I Wydziałem Cywilnym,

b) III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

c) IV Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

d) V Wydziałem Gospodarczym,

e) VI Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

f) X Wydziałem Grodzkim,

g) XI Wydziałem Grodzkim,

tworzy się następujące wydziały:

h) II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru części miasta Gorzowa Wielkopolskiego położonej na zachód od linii podziału biegnącej od granic administracyjnych miasta: na północy ul. Żwirową, następnie ul. Kosynierów Gdyńskich do ul. Wybickiego, ul. Wybickiego do ul. Chrobrego, ul. Chrobrego do mostu na Warcie, następnie ul. Przemysłową do ul. Mazowieckiej i tą ulicą do mostu na Kanale Ulgi, a następnie ul. Koniawską i ul. Poznańską do granic administracyjnych miasta na południu oraz gmin: Bogdaniec, Lubiszyn i Witnica,

i) VII Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru części miasta Gorzowa Wielkopolskiego położonej na wschód od linii podziału biegnącej od granic administracyjnych miasta: na północy ul. Żwirową, następnie ul. Kosynierów Gdyńskich do ul. Wybickiego, ul. Wybickiego do ul. Chrobrego, ul. Chrobrego do mostu na Warcie, następnie ul. Przemysłową do ul. Mazowieckiej i tą ulicą do mostu na Kanale Ulgi, a następnie ul. Koniawską i ul. Poznańską do granic administracyjnych miasta na południu oraz gmin: Deszczno, Kłodawa i Santok,

j) VIII Wydział Egzekucyjny – sprawy rozpoznawane w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym,

k) IX Wydział Wykonania Orzeczeń i Należności Sądowych – wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach z zakresu prawa karnego oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw;

17) w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu, poza:

a) I Wydziałem Cywilnym,

b) II Wydziałem Karnym,

c) III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

d) IV Wydziałem Pracy,

e) V Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

f) VI Wydziałem Grodzkim,

tworzy się:

g) VII Wydział Wykonywania Orzeczeń – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego i wykroczeń oraz egzekucji należności sądowych w sprawach karnych i cywilnych;

18) w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, poza:

a) III Wydziałem Karnym,

b) IV Wydziałem Grodzkim,

c) V Wydziałem Grodzkim,

d) VI Wydziałem Gospodarczym,

e) VII Wydziałem Gospodarczym,

f) VIII Wydziałem Gospodarczym – Krajowego Rejestru Sądowego,

g) IX Wydziałem Gospodarczym – Rejestru Zastawów,

h) X Wydziałem Gospodarczym,

i) XI Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

tworzy się następujące wydziały:

j) I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu,

k) II Wydział Cywilny – sprawy nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego,

I) XII Wydział Wykonywania Orzeczeń – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego i egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych;

19) w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach, poza:

a) III Wydziałem Karnym,

b) VI Wydziałem Pracy,

c) VII Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

d) VIII Wydziałem Grodzkim,

e) IX Wydziałem Grodzkim,

tworzy się następujące wydziały.

f) I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu,

g) II Wydział Cywilny – sprawy nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego,

h) IV Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy, z wyłączeniem spraw przekazanych V Wydziałowi Rodzinnemu i Nieletnich,

i) V Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru miasta Katowice w granicach ustalonych dla dzielnic: Dąbrówka Mała, Giszowiec, Janów, Kokociniec, Ligota, Murcki, Nikiszowiec, Panewniki, Szopienice, Zawodzie oraz Centrum obejmującej obszar w granicach od zbiegu al. Górnośląskiej i ul. Tadeusza Kościuszki, dalej wzdłuż ul. Tadeusza Kościuszki oraz ul. Jana do Rynku miasta Katowice, al. Wojciecha Korfantego do Ronda im. gen. Ziętka, dalej al. Roździeńskiego do al. Murckowskiej, al. Murckowską do al. Górnośląskiej i dalej al. Górnośląską do ul. Tadeusza Kościuszki,

j) X Wydział Wykonywania Orzeczeń – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego i egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych;

20) w Sądzie Rejonowym w Kielcach, poza:

a) III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

b) IV Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

c) V Wydziałem Gospodarczym,

d) VI Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

e) VIII Wydziałem Grodzkim,

f) X Wydziałem Gospodarczym – Krajowego Rejestru Sądowego,

g) XI Wydziałem Grodzkim,

h) XII Wydziałem Grodzkim,

tworzy się następujące wydziały:

i) I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od A do M,

j) II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach oraz sprawy o przestępstwa skarbowe z całego obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw powierzonych do rozpoznania sądom grodzkim, określonych w art. 13 § 2 pkt 2 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych,

k) VII Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od N do Ż,

I) IX Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach oraz sprawy o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego z całego obszaru właściwości tego Sądu rozpoznawane z udziałem ławników,

m) XIII Wydział Wykonywania Orzeczeń Karnych – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego;

21) w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, poza:

a) III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

b) IV Wydziałem Gospodarczym,

c) V Wydziałem Gospodarczym,

d) VII Wydziałem Gospodarczym – Rejestru Zastawów,

e) VIII Wydziałem Gospodarczym,

f) IX Zamiejscowym Wydziałem Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach,

g) X Wydziałem Grodzkim,

h) XI Wydziałem Gospodarczym – Krajowego Rejestru Sądowego,

i) XII Wydziałem Gospodarczym – Krajowego Rejestru Sądowego,

j) XIII Zamiejscowym Wydziałem Grodzkim z siedzibą w Słomnikach,

tworzy się następujące wydziały:

k) I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście, którą obejmuje dzielnica pomocnicza I,

I) II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście, którą obejmuje dzielnica pomocnicza I, a także sprawy z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie przekazane na mocy przepisów wydanych na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe,

m) VI Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście, którą obejmują dzielnice pomocnicze II i III, oraz gmin: Iwanowice, Michałowice, Skała, Słomniki i Sułoszowa,

n) XIV Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście, którą obejmują dzielnice pomocnicze II i III, oraz gmin: Iwanowice, Michałowice, Skała, Słomniki i Sułoszowa, a także sprawy przekazane w trybie art. 36 k.p.k.,

22) w Sądzie Rejonowym w Lublinie, poza:

a) VII Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

b) VIII Wydziałem Gospodarczym,

c) X Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

d) XI Wydziałem Gospodarczym – Krajowego Rejestru Sądowego,

e) XII Wydziałem Gospodarczym – Rejestru Zastawów,

f) XIII Wydziałem Grodzkim,

g) XIV Zamiejscowym Wydziałem Grodzkim z siedzibą w Łęcznej,

h) XV Wydziałem Grodzkim,

i) XVI Zamiejscowym Wydziałem Grodzkim z siedzibą w Świdniku,

j) XVII Wydziałem Grodzkim,

k) XVIII Wydziałem Gospodarczym,

tworzy się następujące wydziały:

I) I Wydział Cywilny – sprawy procesowe z zakresu prawa cywilnego z miasta Lublina oraz sprawy nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego z miasta Świdnika i gmin: Bychawa, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Ludwiń, Łęczna, Mełgiew, Milejów, Niemce, Piaski, Puchaczów, Rybczewice, Spiczyn, Strzyżewice, Trawniki, Wólka, Wysokie i Zakrzew oraz skargi na czynności komornika rewiru I, II, III i IV,

m) II Wydział Cywilny – sprawy nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego z miasta Lublina oraz sprawy procesowe z zakresu prawa cywilnego z miasta Świdnika i gmin: Bychawa, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Ludwiń, Łęczna, Mełgiew, Milejów, Niemce, Piaski, Puchaczów, Rybczewice, Spiczyn, Strzyżewice, Trawniki, Wólka, Wysokie i Zakrzew oraz skargi na czynności komornika rewiru V, VI, VII i VIII,

n) III Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru objętego właściwością I, II i V Komisariatu Policji w Lublinie,

o) IV Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, z wyłączeniem spraw przekazanych III i IX Wydziałowi Karnemu,

p) V Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru miasta Lublina, z terenu położonego na wschód od granic nakreślonych ulicami: Poligonową, Mineralną do koryta rzeki Czechówki, dalej wzdłuż koryta rzeki Czechówki do ulicy Lubomelskiej, ulicami Lubomelską, Wieniawską (włącznie), Lipową (numery parzyste), Piłsudskiego (numery parzyste) do koryta rzeki Bystrzycy, dalej wzdłuż koryta rzeki Bystrzycy, aż do torów kolejowych linii Lublin – Warszawa i wzdłuż torów w kierunku Warszawy, aż do granic miasta Lublina,

q) VI Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru miasta Lublina, z wyłączeniem spraw przekazanych V Wydziałowi Rodzinnemu i Nieletnich z obszaru miasta Świdnika oraz gmin: Bychawa, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Ludwiń, Łęczna, Mełgiew, Milejów, Niemce, Piaski, Puchaczów, Rybczewice, Spiczyn, Strzyżewice, Trawniki, Wólka, Wysokie i Zakrzew,

r) IX Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru objętego właściwością III, IV, VII i VIII Komisariatu Policji w Lublinie,

23) w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, poza:

a) X Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

b) XI Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

c) XII Wydziałem Gospodarczym,

d) XIII Wydziałem Gospodarczym,

e) XIV Wydziałem Gospodarczym,

f) XV Wydziałem Gospodarczym – Rejestru Zastawów,

g) XVI Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

h) XVII Wydziałem Grodzkim,

i) XVIII Wydziałem Grodzkim,

j) XIX Wydziałem Grodzkim,

k) XX Wydziałem Gospodarczym – Krajowego Rejestru Sądowego,

tworzy się następujące wydziały:

I) I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Cywilnemu,

m) II Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Bałuty, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Cywilnemu,

n) III Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Polesie oraz sprawy o udzielenie pomocy sądowej z całego obszaru właściwości Sądu,

o) IV Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście, z wyłączeniem spraw przekazanych VI Wydziałowi Karnemu,

p) V Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Bałuty, z wyłączeniem spraw przekazanych VI Wydziałowi Karnemu,

q) VI Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Polesie oraz sprawy o przestępstwa drogowe z całego obszaru właściwości Sądu,

r) VII Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście,

s) VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Bałuty,

t) IX Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Polesie;

24) w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, poza:

a) VII Wydziałem Grodzkim,

b) VIII Wydziałem Grodzkim,

tworzy się następujące wydziały:

c) I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Widzew oraz gmin: Andrespol, Brójce i Nowosolna, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu,

d) II Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Górna, a także sprawy o udzielenie pomocy sądowej z całego obszaru właściwości Sądu,

e) III Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Widzew oraz gmin: Andrespol, Brójce i Nowosolna, a także sprawy o przestępstwa drogowe z całego obszaru właściwości Sądu,

f) IV Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Górna, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Karnemu,

g) V Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Widzew oraz gmin: Andrespol, Brójce i Nowosolna,

h) VI Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Górna;

25) w Sądzie Rejonowym w Malborku, poza:

a) I Wydziałem Cywilnym,

b) II Wydziałem Karnym,

c) III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

d) IV Wydziałem Pracy,

e) V Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

f) VI Wydziałem Grodzkim,

g) VIII Zamiejscowym Wydziałem Grodzkim z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim,

h) IX Zamiejscowym Wydziałem Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim,

tworzy się:

i) VII Wydział Wykonywania Orzeczeń – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego oraz windykacji należności sądowych w sprawach z zakresu prawa cywilnego, karnego i rodzinnego;

26) w Sądzie Rejonowym w Mikołowie, poza:

a) I Wydziałem Cywilnym,

b) II Wydziałem Karnym,

c) III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

d) IV Wydziałem Pracy,

e) V Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

f) VI Wydziałem Grodzkim,

tworzy się:

g) VII Wydział Wykonywania Orzeczeń – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego i egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych;

27) w Sądzie Rejonowym w Mławie, poza:

a) I Wydziałem Cywilnym,

b) II Wydziałem Karnym,

c) III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

d) IV Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

e) VII Zamiejscowym Wydziałem Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Żurominie,

tworzy się:

f) VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego i egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych;

28) w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach, poza:

a) I Wydziałem Cywilnym,

b) II Wydziałem Karnym,

c) III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

d) IV Wydziałem Pracy,

e) V Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

f) VI Wydziałem Grodzkim,

g) VII Wydziałem Grodzkim,

tworzy się:

h) VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń –wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego i egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych;

29) w Sądzie Rejonowym w Myszkowie, poza:

a) I Wydziałem Cywilnym,

b) II Wydziałem Karnym,

c) III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

d) IV Wydziałem Pracy,

e) V Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

f) VI Wydziałem Grodzkim,

g) VII Zamiejscowym Wydziałem Grodzkim z siedzibą w Koniecpolu,

tworzy się:

h) VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego oraz windykacji należności Skarbu Państwa w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego i rodzinnego;

30) w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, poza:

a) III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

b) IV Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

c) V Wydziałem Gospodarczym,

d) VI Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

e) VIII Wydziałem Gospodarczym – Krajowego Rejestru Sądowego,

f) IX Wydziałem Grodzkim,

tworzy się następujące wydziały:

g) I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których powodem lub wnioskodawcą jest podmiot zamieszkały lub mający siedzibę w Olsztynie,

h) II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z części północnej miasta Olsztyna oraz gmin: Barczewo, Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd i Świątki,

i) VII Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z części południowej miasta Olsztyna oraz gmin: Jonkowo, Olsztynek, Purda i Stawiguda,

j) X Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których powodem lub wnioskodawcą jest podmiot zamieszkały lub mający siedzibę poza Olsztynem;

31) w Sądzie Rejonowym w Opolu, poza:

a) I Wydziałem Cywilnym,

b) III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

c) IV Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

d) V Wydziałem Gospodarczym,

e) VI Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

f) VIII Wydziałem Gospodarczym – Krajowego Rejestru Sądowego,

g) IX Wydziałem Grodzkim,

tworzy się następujące wydziały:

h) II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, w których nazwiska oskarżonych zaczynają się na litery od A do K, oraz wykonywanie orzeczeń w tych sprawach,

i) VII Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, w których nazwiska oskarżonych zaczynają się na litery od L do Ż, oraz wykonywanie orzeczeń w tych sprawach;

32) w Sądzie Rejonowym w Płocku, poza:

a) I Wydziałem Cywilnym,

b) III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

c) IV Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

d) V Wydziałem Gospodarczym,

e) VI Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

f) VIII Wydziałem Grodzkim,

tworzy się następujące wydziały:

g) II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z terenu miasta Płocka, z osiedli: Dobrzyńska, Kolegialna, Łukasiewicza, Mickiewicza, Międzytorze, Stare Miasto, Skarpa, Trzepowo, Tysiąclecia i Winiary,

h) VII Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Karnemu,

i) IX Wydział Wykonywania Orzeczeń Karnych – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego;

33) w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, poza:

a) IV Wydziałem Grodzkim,

b) V Wydziałem Grodzkim,

c) VI Wydziałem Grodzkim,

d) X Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

e) XI Wydziałem Gospodarczym,

f) XII Wydziałem Gospodarczym,

g) XIII Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

h) XIV Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

i) XV Wydziałem Gospodarczym,

j) XVI Wydziałem Gospodarczym – Rejestru Zastawów,

k) XVIII Wydziałem Grodzkim,

I) XIX Wydziałem Grodzkim,

m) XX Wydziałem Grodzkim,

n) XXI Wydziałem Gospodarczym – Krajowego Rejestru Sądowego,

o) XXII Wydziałem Gospodarczym – Krajowego Rejestru Sądowego

tworzy się następujące wydziały:

p) I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z części miasta Poznania w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Nowe Miasto i Wilda, z obszaru miast Luboń i Puszczykowo oraz gmin Komorniki i Swarzędz,

q) II Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z części miasta Poznania w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Grunwald i Jeżyce oraz gmin Dopiewo i Tarnowo Podgórne,

r) III Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z części miasta Poznania w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Stare Miasto oraz gmin: Czerwonak, Murowana Goślina i Suchy Las,

s) VII Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z części miasta Poznania w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Grunwald i Jeżyce oraz gmin Dopiewo i Tarnowo Podgórne,

t) VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z części miasta Poznania w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Nowe Miasto i Wilda, z obszaru miast Luboń i Puszczykowo oraz gmin Komorniki i Swarzędz,

u) IX Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z części miasta Poznania w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Stare Miasto oraz gmin: Czerwonak, Murowana Goślina i Suchy Las,

v) XVII Wydział Cywilny – sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz windykacji należności w sprawach cywilnych, z wyłączeniem postępowania egzekucyjnego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (art. 1050–1051 k.p.c),

w) XXIII Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z części miasta Poznania w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Stare Miasto oraz gmin Murowana Goślina i Suchy Las,

x) XXIV Wydział Karny Wykonawczy – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego,

y) XXV Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z części miasta Poznania w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Nowe Miasto i Wilda, z obszaru miast Luboń i Puszczykowo oraz gmin Czerwonak i Swarzędz,

z) XXVI Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z części miasta Poznania w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Grunwald i Jeżyce oraz gmin: Dopiewo, Komorniki i Tarnowo Podgórne;

34) w Sądzie Rejonowym w Pszczynie, poza:

a) I Wydziałem Cywilnym,

b) II Wydziałem Karnym,

c) III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

d) IV Wydziałem Pracy,

e) V Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

f) VI Wydziałem Grodzkim,

g) VII Zamiejscowym Wydziałem Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach,

tworzy się:

h) VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego i egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych;

35) w Sądzie Rejonowym w Radomiu, poza:

a) II Wydziałem Karnym,

b) III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

c) IV Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

d) V Wydziałem Gospodarczym,

e) VI Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

f) VIII Wydziałem Grodzkim,

g) X Wydziałem Grodzkim,

tworzy się następujące wydziały:

h) I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) powodów i wnioskodawców zaczynają się na litery od A do M,

i) VII Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) powodów i wnioskodawców zaczynają się na litery od N do Ż,

j) IX Wydział Wykonania Orzeczeń Sądowych – wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach z zakresu prawa karnego oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw;

36) w Sądzie Rejonowym w Rybniku, poza:

a) III Wydziałem Karnym,

b) IV Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

c) V Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

d) VI Wydziałem Gospodarczym,

e) VII Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

f) VIII Wydziałem Grodzkim,

g) IX Wydziałem Grodzkim,

tworzy się następujące wydziały:

h) I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu,

i) II Wydział Cywilny – sprawy nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego;

37) w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, poza:

a) I Wydziałem Cywilnym,

b) II Wydziałem Karnym,

c) III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

d) IV Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

e) V Wydziałem Gospodarczym,

f) VII Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

g) VIII Zamiejscowym Wydziałem Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tyczynie,

h) IX Wydziałem Gospodarczym – Rejestru Zastawów,

i) X Wydziałem Grodzkim,

j) XI Wydziałem Grodzkim,

k) XII Wydziałem Gospodarczym – Krajowego Rejestru Sądowego,

I) XIII Wydziałem Grodzkim,

tworzy się:

m) VI Wydział Karny Wykonawczy – wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach z zakresu prawa karnego oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw;

38) w Sądzie Rejonowym w Słupsku, poza:

a) II Wydziałem Karnym,

b) III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

c) V Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

d) VI Wydziałem Gospodarczym,

e) VII Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

f) X Wydziałem Grodzkim,

g) XII Wydziałem Grodzkim,

h) XIII Wydziałem Grodzkim,

tworzy się następujące wydziały:

i) I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru miasta Słupska, z wyłączeniem spraw egzekucyjnych,

j) IX Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w tym wszystkie sprawy egzekucyjne, z wyłączeniem spraw przekazanych I Wydziałowi Cywilnemu;

39) w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu, poza:

a) IV Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

b) V Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

c) VI Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

d) VIII Wydziałem Grodzkim,

e) IX Wydziałem Grodzkim,

f) XI Wydziałem Grodzkim,

g) XII Wydziałem Gospodarczym,

tworzy się następujące wydziały:

h) I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu,

i) II Wydział Cywilny – sprawy nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego,

j) III Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Karnemu,

k) VII Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Karnemu,

I) X Wydział Wykonywania Orzeczeń – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego i egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych;

40) w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, poza:

a) IV Wydziałem Grodzkim,

b) X Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

c) XI Wydziałem Gospodarczym,

d) XII Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

e) XIII Wydziałem Gospodarczym,

f) XIV Wydziałem Grodzkim,

g) XVI Wydziałem Grodzkim,

h) XVII Wydziałem Gospodarczym – Krajowego Rejestru Sądowego,

i) XVIII Wydziałem Grodzkim,

j) XIX Zamiejscowym Wydziałem Grodzkim z siedzibą w Policach,

k) XX Zamiejscowym Wydziałem Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach,

I) XXII Wydziałem Gospodarczym,

m) XXIII Wydziałem Gospodarczym – Rejestru Zastawów,

tworzy się następujące wydziały:

n) I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od A do O, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Cywilnemu,

o) II Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od P do Ż, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Cywilnemu,

p) III Wydział Cywilny – sprawy nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego,

q) V Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z terytorialnego zakresu działania Prokuratur Rejonowych Szczecin-Niebuszewo i Szczecin-Śródmieście dla części miasta w granicach przebiegających od południowej granicy miasta w punkcie przecięcia się autostrady poznańskiej z lewym brzegiem Odry Zachodniej, zewnętrznym obrzeżem nasypu torowiska obwodnicy kolejowej, aż do wiaduktu kolejowego nad ul. Emilii Sczanieckiej, a następnie osią tej ulicy i dalej osią ulic: 1 Maja, Nocznickiego, Firlika i Łady do lewego brzegu Odry Zachodniej i wzdłuż tego brzegu do południowej granicy miasta, z wyłączeniem spraw przekazanych XXI Wydziałowi Karnemu,

r) VI Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z terytorialnego zakresu działania Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód dla części miasta w granicach przebiegających od południowej granicy miasta w punkcie przecięcia się autostrady poznańskiej z lewym brzegiem Odry Zachodniej, zachodnią, a następnie północną granicą miasta do miejsca jej przecięcia się z lewym brzegiem Odry Zachodniej, tym brzegiem do ul. Łady, a dalej osią tej ulicy i osią ulic: Firlika, Nocznickiego, 1 Maja, Emilii Sczanieckiej do wiaduktu obwodnicy kolejowej, a następnie jej zewnętrznym obrzeżem do południowej granicy w punkcie przecięcia się z lewym brzegiem Odry Zachodniej oraz gmin: Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police, z wyłączeniem spraw przekazanych XXI Wydziałowi Karnemu,

s) VII Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru miasta Szczecin-Śródmieście,

t) VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru miasta Szczecin-Dąbie, Szczecin nad Odrą oraz gmin: Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police,

u) IX Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru miasta Szczecin-Pogodno i Szczecin-Pomorzany,

v) XV Wydział Egzekucyjny – sprawy z zakresu prowadzenia egzekucji należności sądowych w postępowaniu cywilnym,

w) XXI Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z terytorialnego zakresu działania Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże dla części miasta w granicach przebiegających od południowej granicy miasta w punkcie przecięcia się autostrady poznańskiej z lewym brzegiem Odry Zachodniej, wzdłuż tego brzegu do północnej granicy miasta i dalej północną, a następnie wschodnią i południową granicą miasta do punktu przecięcia się tej granicy z lewym brzegiem Odry Zachodniej oraz sprawy o przestępstwa i wykroczenia karno-skarbowe z obszaru właściwości tego Sądu;

41) w Sądzie Rejonowym w Tarnowie, poza:

a) II Wydziałem Karnym,

b) III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

c) IV Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

d) V Wydziałem Gospodarczym,

e) VI Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

f) VII Wydziałem Grodzkim,

g) VIII Wydziałem Grodzkim,

h) IX Zamiejscowym Wydziałem Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie,

tworzy się następujące wydziały:

i) I Wydział Cywilny – sprawy z zakresy prawa cywilnego z obszaru miasta Tarnów oraz gmin: Lisia Góra, Pleśna, Radłów, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice i Wojnicz,

j) X Wydział Cywilny z siedzibą w Tuchowie – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru gmin: Ciężkowice, Gromnik, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny i Tuchów,

k) XI Wydział Wykonywania Orzeczeń Karnych –wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego;

42) w Sądzie Rejonowym w Tczewie, poza:

a) I Wydziałem Cywilnym,

b) II Wydziałem Karnym,

c) III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

d) IV Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

e) V Wydziałem Grodzkim,

tworzy się:

f) VI Wydział Wykonywania Orzeczeń – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego i z zakresu prawa o wykroczeniach oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych;

43) w Sądzie Rejonowym w Toruniu, poza:

a) III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

b) IV Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

c) V Wydziałem Gospodarczym,

d) VI Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

e) VII Wydziałem Gospodarczym – Krajowego Rejestru Sądowego,

f) X Wydziałem Grodzkim,

g) XII Wydziałem Grodzkim,

h) XIII Wydziałem Gospodarczym,

i) XIV Wydziałem Grodzkim,

tworzy się następujące wydziały:

j) I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw przekazanych XI Wydziałowi Cywilnemu,

k) II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, w których nazwiska oskarżonych zaczynają się na litery od A do Ł,

I) VIII Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, w których nazwiska oskarżonych zaczynają się na litery od M do Ż,

m) IX Wydział Wykonania Orzeczeń Karnych – wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach z zakresu prawa karnego,

n) XI Wydział Cywilny – sprawy nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego;

44) w Sądzie Rejonowym w Tychach, poza:

a) I Wydziałem Cywilnym,

b) II Wydziałem Karnym,

c) III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

d) IV Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

e) V Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

f) VI Wydziałem Gospodarczym,

g) VII Wydziałem Grodzkim,

h) VIII Wydziałem Grodzkim,

tworzy się:

i) IX Wydział Wykonywania Orzeczeń – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego i egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych;

45) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, poza:

a) VI Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

b) VII Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

c) IX Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

d) X Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

e) XI Wydziałem Grodzkim,

f) XII Wydziałem Grodzkim,

g) XIII Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

h) XV Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

tworzy się następujące wydziały:

i) I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części m. st. Warszawy w granicach ustalonych dla zachodniej części dzielnicy Mokotów, tj. na zachód od osi ulic Waryńskiego i Puławskiej, oraz sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym z obszaru dzielnic Mokotów i Wilanów,

j) II Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części m. st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Ursynów oraz gmin: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno i Prażmów,

k) III Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru części m. st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Mokotów, z wyłączeniem spraw przekazanych XIV Wydziałowi Karnemu,

I) IV Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru części m. st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Mokotów i Wilanów,

m) V Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru części m. st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Ursynów oraz gmin: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno i Prażmów,

n) VIII Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru działania Prokuratury Rejonowej w Piasecznie, z wyłączeniem spraw przekazanych XIV Wydziałowi Karnemu,

o) XIV Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru części m. st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Ursynów i Wilanów, oraz czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym z całego obszaru właściwości tego Sądu,

p) XVI Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części m. st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Wilanów i wschodniej części dzielnicy Mokotów, tj. na wschód od osi ulic Waryńskiego i Puławskiej, z wyłączeniem spraw rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przekazanych I Wydziałowi Cywilnemu;

46) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Południe w Warszawie, poza:

a) V Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

b) VI Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

c) VII Wydziałem Grodzkim,

tworzy się następujące wydziały:

d) I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwisko, nazwa powoda, wnioskodawcy, dłużnika lub pierwszego z dłużników rozpoczynają się na litery od A do M, oraz sprawy z elementem zagranicznym z całego obszaru właściwości tego Sądu,

e) II Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwisko, nazwa powoda, wnioskodawcy, dłużnika lub pierwszego z dłużników rozpoczynają się na litery od N do Ż, oraz sprawy o udzielenie pomocy sądowej z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi-Południe w Warszawie i Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie,

f) III Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, w których nazwiska oskarżonych lub podejrzanych albo nazwisko pierwszego z oskarżonych lub podejrzanych rozpoczynają się na litery od A do Ł, oraz czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym z całego obszaru właściwości tego Sądu,

g) IV Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, w których nazwiska oskarżonych lub podejrzanych albo nazwisko pierwszego z oskarżonych lub podejrzanych rozpoczynają się na litery od M do Ż, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Karnemu;

47) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie, poza:

a) V Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

b) VI Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

c) VII Wydziałem Gospodarczym,

d) VIII Wydziałem Grodzkim,

e) IX Wydziałem Gospodarczym,

tworzy się następujące wydziały:

f) I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwisko, nazwa powoda, wnioskodawcy, dłużnika lub pierwszego z dłużników rozpoczynają się na litery od A do M, oraz sprawy z elementem zagranicznym z całego obszaru właściwości tego Sądu,

g) II Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwisko, nazwa powoda, wnioskodawcy, dłużnika lub pierwszego z dłużników rozpoczynają się na litery od N do Ż,

h) III Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, w których nazwiska oskarżonych lub podejrzanych albo nazwisko pierwszego z oskarżonych lub podejrzanych rozpoczynają się na litery od A do Ł, oraz czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym z całego obszaru właściwości tego Sądu,

i) IV Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, w których nazwiska oskarżonych lub podejrzanych albo nazwisko pierwszego z oskarżonych lub podejrzanych rozpoczynają się na litery od M do Ż, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Karnemu;

48) w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, poza:

a) V Wydziałem Grodzkim,

b) VI Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

c) VII Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

d) VIII Wydziałem Gospodarczym,

e) IX Wydziałem Gospodarczym,

f) X Wydziałem Gospodarczym,

g) XI Wydziałem Gospodarczym – Rejestru Zastawów,

h) XII Wydziałem Gospodarczym – Krajowego Rejestru Sądowego,

i) XIII Wydziałem Gospodarczym – Krajowego Rejestru Sądowego,

j) XIV Wydziałem Gospodarczym – Krajowego Rejestru Sądowego,

tworzy się następujące wydziały:

k) I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części m. st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Ochota,

I) II Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części m. st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Ursus i Włochy oraz sprawy z elementem zagranicznym z całego obszaru właściwości tego Sądu, a także sprawy, dla których przepisy szczególne przewidują właściwość Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie,

m) III Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, w których nazwiska oskarżonych rozpoczynają się na litery od A do L oraz czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym z całego obszaru właściwości tego Sądu,

n) IV Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, w których nazwiska oskarżonych rozpoczynają się na litery od Ł do Ż, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Karnemu;

49) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, poza:

a) III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

b) IV Wydziałem Grodzkim,

c) VIII Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

d) IX Wydziałem Grodzkim,

tworzy się następujące wydziały:

e) I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwisko osoby fizycznej, nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź oznaczenie jednostki Skarbu Państwa wszczynającej postępowanie zaczyna się na litery od A do M, z wyjątkiem spraw o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, w których decydujące – wg tego samego kryterium – jest oznaczenie dłużnika,

f) II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru części m. st. Warszawy w granicach części dzielnicy Śródmieście położonej na południe od osi Al. Jerozolimskich,

g) V Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru części m. st. Warszawy w granicach części dzielnicy Śródmieście położonej na północ od osi Al. Jerozolimskich,

h) VI Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwisko osoby fizycznej, nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź oznaczenie jednostki Skarbu Państwa wszczynającej postępowanie zaczyna się na litery od N do Ż, z wyjątkiem spraw o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, w których decydujące – wg tego samego kryterium – jest oznaczenie dłużnika;

50) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie, poza:

a) VI Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

b) VII Wydziałem Grodzkim,

tworzy się następujące wydziały:

c) I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części m. st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Wola,

d) II Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części m. st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Bemowo oraz sprawy z elementem zagranicznym z całego obszaru właściwości tego Sądu,

e) III Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, w których nazwiska oskarżonych rozpoczynają się na litery od A do L, z wyłączeniem spraw przekazanych V Wydziałowi Karnemu, oraz czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym z całego obszaru właściwości tego Sądu,

f) IV Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, w których nazwiska oskarżonych rozpoczynają się na litery od Ł do Ż, z wyłączeniem spraw przekazanych III i V Wydziałowi Karnemu,

g) V Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru części m. st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bemowo i Wola, w których akty oskarżenia wpłynęły do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie do dnia 31 grudnia 2003 r.;

51) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, poza:

a) V Wydziałem Grodzkim,

b) VI Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

c) VII Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

tworzy się następujące wydziały:

d) I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części m. st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Żoliborz oraz gmin Izabelin i Łomianki, a także sprawy z elementem zagranicznym z całego obszaru właściwości tego Sądu,

e) II Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części m. st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Bielany,

f) III Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru części m. st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Żoliborz oraz gmin Izabelin i Łomianki, a także czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym z całego obszaru właściwości tego Sądu,

g) IV Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru części m. st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Bielany;

52) w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, poza:

a) III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

b) IV Wydziałem Gospodarczym,

c) V Wydziałem Gospodarczym,

d) VI Wydziałem Gospodarczym – Krajowego Rejestru Sądowego,

e) VII Wydziałem Gospodarczym – Rejestru Zastawów,

f) VIII Wydziałem Gospodarczym,

g) IX Wydziałem Gospodarczym – Krajowego Rejestru Sądowego,

h) X Wydziałem Grodzkim,

i) XI Wydziałem Grodzkim,

j) XV Wydziałem Gospodarczym,

tworzy się następujące wydziały:

k) I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od A do M, oraz sprawy dotyczące czynności komorników rewirów III i VI,

I) II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru ustalonego tradycyjnie dla dzielnicy Wrocław-Fabryczna,

m) XII Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru ustalonego tradycyjnie dla dzielnicy Wrocław-Psie Pole,

n) XIV Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od N do Ż, oraz sprawy dotyczące czynności komorników rewirów VII i XIII;

53) w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, poza:

a) III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

b) IV Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

c) VI Wydziałem Grodzkim,

d) VIII Wydziałem Grodzkim,

tworzy się następujące wydziały:

e) I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od A do M,

f) II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru ustalonego tradycyjnie dla dzielnicy Wrocław-Śródmieście,

g) V Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru ustalonego tradycyjnie dla dzielnicy Wrocław-Stare Miasto,

h) IX Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od N do Ż;

54) w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, poza:

a) II Wydziałem Karnym,

b) III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

c) IV Wydziałem Pracy,

d) V Wydziałem Gospodarczym,

e) VI Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

f) VII Wydziałem Grodzkim,

tworzy się następujące wydziały:

g) I Wydział Cywilny – sprawy cywilne podlegające rozpoznaniu w procesie, z wyłączeniem spraw rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym, wszczęte na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, z obszaru części miasta Zabrze, w którym granice zewnętrzne tworzą administracyjne granice miasta, natomiast granicę północną wyznacza linia dzieląca miasto od przecięcia zachodniej granicy miasta Zabrze z ul. Wolności, od osi ul. Wolności na południe, aż do przecięcia się ul. Wolności z ul. Powstańców Śląskich, następnie na wschód od osi ul. Powstańców Śląskich i Mikulczyckiej do styku ul. Mikulczyckiej z drogą krajową nr 88, a następnie na południe od osi drogi krajowej nr 88, aż do jej przecięcia z północno-wschodnią granicą administracyjną miasta Zabrze, oraz sprawy nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

h) VIII Wydział Cywilny – sprawy cywilne podlegające rozpoznaniu w procesie, wszczęte na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, z obszaru części miasta Zabrze, w którym granice zewnętrzne tworzą administracyjne granice miasta, natomiast granicę południową wyznacza linia dzieląca miasto od przecięcia zachodniej granicy miasta Zabrze z ul. Wolności, od osi ul. Wolności na północ, aż do przecięcia się ul. Wolności z ul. Powstańców Śląskich, następnie na zachód od osi ul. Powstańców Śląskich i Mikulczyckiej do styku ul. Mikulczyckiej z drogą krajową nr 88, a następnie na północ od osi drogi krajowej nr 88, aż do jej przecięcia z północno-wschodnią granicą administracyjną miasta Zabrze, oraz sprawy cywilne podlegające rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym, sprawy cywilne podlegające rozpoznaniu w procesie w postępowaniu uproszczonym, sprawy o udzielenie pomocy sądowej oraz inne sprawy cywilne rejestrowane w repertorium „Co" z obszaru właściwości tego Sądu;

55) w Sądzie Rejonowym w Zamościu, poza:

a) I Wydziałem Cywilnym,

b) II Wydziałem Karnym,

c) III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

d) IV Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

e) V Wydziałem Gospodarczym,

f) VI Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

g) VII Wydziałem Grodzkim,

tworzy się:

h) VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego i egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych;

56) w Sądzie Rejonowym w Zawierciu, poza:

a) I Wydziałem Cywilnym,

b) II Wydziałem Karnym,

c) III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

d) IV Wydziałem Pracy,

e) V Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

f) VII Wydziałem Grodzkim,

tworzy się:

g) VIII Wydział Wykonania Orzeczeń – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego i windykacji należności Skarbu Państwa w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego i rodzinnego;

57) w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, poza:

a) I Wydziałem Cywilnym,

b) II Wydziałem Karnym,

c) III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,

d) IV Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

e) V Wydziałem Gospodarczym,

f) VI Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

g) VII Wydziałem Grodzkim,

h) VIII Wydziałem Gospodarczym – Krajowego Rejestru Sądowego,

tworzy się:

i) IX Wydział Egzekucyjny – sprawy z zakresu prowadzenia egzekucji należności sądowych w postępowaniu cywilnym oraz sprawy wpisywane dotychczas w repertorium „Co" Wydziału Cywilnego.

§ 2.
Podział na wydziały w sądach rejonowych niewymienionych w niniejszym zarządzeniu regulują odrębne przepisy.
§ 3.
Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 8, poz. 32, z późn. zm.2).
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r.

Minister Sprawiedliwości: Zbigniew Ziobro

 

 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484 i Nr 99, poz. 664 i Nr 112, poz. 766.

2 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2005 r. Nr 3, poz. 8 i Nr 4, poz. 15, z 2006 r. Nr 1, poz. 3, Nr 5, poz. 110, Nr 6, poz. 120 i Nr 8, poz. 136 oraz z 2007 r. Nr 3, poz. 11.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »