REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 5 poz. 45

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Katowicach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 75a ust. 1 i art. 75e ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Katowicach w składzie:

1) Zbigniew Radwan – sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach – przewodniczący;

2) Anna Apollo – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego – zastępca przewodniczącego;

3) Wojciech Hajduk – sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach – członek;

4) Andrzej Dzięcioł – adwokat – członek;

5) Jerzy Pinior – adwokat – członek;

6) dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska – Uniwersytet Śląski w Katowicach – członek;

7) Andrzej Kózka – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach – członek.

§ 2.
Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.
§ 3.
Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości nr 84/09/DNAP z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Katowicach (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 8, poz. 40).
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości:
Podsekretarz Stanu
Grzegorz Wałecko

 

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-04-27
  • Data wejścia w życie: 2011-03-29
  • Data obowiązywania: 2012-09-13

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA