REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 153

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 13 września 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Katowicach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 75a ust. 1 i art. 75f ust. 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Katowicach (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz. 45) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Małgorzata Andrzejewska – sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach – członek;”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości:
Podsekretarz Stanu
Michał Królikowski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-09-28
  • Data wejścia w życie: 2012-09-13
  • Data obowiązywania: 2012-09-13

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA