reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 24 grudnia 2015 r.

w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych

Na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Znosi się wydziały w następujących sądach rejonowych:

1) w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie – IV Wydział Pracy;

2) w Sądzie Rejonowym w Kielcach:

a) VII Wydział Cywilny,

b) XI Wydział Karny,

c) XII Wydział Karny;

3) w Sądzie Rejonowym w Szamotułach – IV Wydział Pracy.

§ 2.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 95, z późn. zm.2)) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w Sądzie Rejonowym w Białymstoku:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego podlegające rozpoznaniu w trybie procesowym, w których nazwisko osoby fizycznej, nazwa osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej, bądź oznaczenie jednostki Skarbu Państwa będącej stroną pozwaną, a w przypadku wielości tych podmiotów – pierwszego z nich, zaczyna się na litery A–M,

– II Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego podlegające rozpoznaniu w trybie nieprocesowym oraz sprawy rozpoznawane w postępowaniu egzekucyjnym,

– III Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru gmin Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Jasionówka, Jaświły, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Krypno, Łapy, Michałowo, Mońki, Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków i Zabłudów oraz sprawy z zakresu nadzoru sądowego nad postępowaniem przygotowawczym z całego obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej „ustawą”, z obszaru miasta Białystok położonego na północ od granicy biegnącej ulicami Zwycięstwa, Kolejowa, Dąbrowskiego, Lipowa, Rynek Kościuszki, Branickiego i Dojlidy Fabryczne oraz z obszaru gmin Czarna, Białostocka, Dobrzyniewo Kościelne, Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Mońki, Supraśl i Wasilków,

– V Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych IV Wydziałowi Rodzinnemu i Nieletnich,

– VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Białymstoku, Bielsku Podlaskim i Sokółce,

– VII Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru części miasta Białystok w granicach przebiegających od przecięcia linii kolejowej z ul. gen. Franciszka Kleeberga w kierunku południowym, wzdłuż tej linii kolejowej do przecięcia z al. Jana Pawła II, środkiem al. Jana Pawła II w kierunku wschodnim do ronda przy hotelu „Turkus”, od tego ronda w kierunku południowym środkiem ul. Hetmańskiej do skrzyżowania z ul. ks. Jerzego Popiełuszki i ul. Mikołaja Kopernika, wzdłuż ul. Mikołaja Kopernika w kierunku południowo-wschodnim do ronda, od tego ronda w kierunku północnym wzdłuż linii kolejowej do przecięcia z ul. Jana Henryka Dąbrowskiego, od tego przecięcia wzdłuż ul. Poleskiej w kierunku północno-wschodnim do rzeki Białej, dalej w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż rzeki Białej do pl. Antonowicza, od tego placu w kierunku północno-wschodnim wzdłuż rzeki Dolistówka do przecięcia z linią kolejową, wzdłuż linii kolejowej w kierunku wschodnim do przecięcia z ul. K. Ciołkowskiego i wzdłuż tej ulicy w kierunku północno-wschodnim, a następnie wschodnią, północną i zachodnią granicą administracyjną miasta, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Karnemu,

– VIII Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Białymstoku, Bielsku Podlaskim i Sokółce, a także sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów okręgowych w Białymstoku, Łomży, Ostrołęce i Suwałkach,

– IX Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– X Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów – sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Białymstoku, Łomży, Olsztynie, Ostrołęce i Suwałkach,

– XI Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego podlegające rozpoznaniu w trybie procesowym, w których nazwisko osoby fizycznej, nazwa osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej, bądź oznaczenie jednostki Skarbu Państwa będącej stroną pozwaną, a w przypadku wielości tych podmiotów – pierwszego z nich, zaczyna się na litery N–Ż,

– XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego – sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Białymstoku i Łomży oraz sądów rejonowych w Augustowie i Suwałkach z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach,

– XIII Wydział Karny – sprawy wykroczeniowe z całego obszaru właściwości tego Sądu,

– XV Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru części miasta Białystok w granicach przebiegających od przecięcia linii kolejowej z ul. gen. Franciszka Kleeberga w kierunku południowym, wzdłuż tej linii kolejowej do przecięcia z al. Jana Pawła II, środkiem al. Jana Pawła II w kierunku wschodnim do ronda przy hotelu „Turkus”, od tego ronda w kierunku południowym środkiem ul. Hetmańskiej do skrzyżowania z ul. ks. Jerzego Popiełuszki i ul. Mikołaja Kopernika, wzdłuż ul. Mikołaja Kopernika w kierunku południowo-wschodnim do ronda, od tego ronda w kierunku północnym wzdłuż linii kolejowej do przecięcia z ul. Jana Henryka Dąbrowskiego, od tego przecięcia wzdłuż ul. Poleskiej w kierunku północno-wschodnim do rzeki Białej, dalej w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż rzeki Białej do pl. Antonowicza, od tego placu w kierunku północno-wschodnim wzdłuż rzeki Dolistówka do przecięcia z linią kolejową, wzdłuż linii kolejowej w kierunku wschodnim do przecięcia z ul. K. Ciołkowskiego i wzdłuż tej ulicy w kierunku północno-wschodnim, a następnie wschodnią, południową i zachodnią granicą administracyjną miasta, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Karnemu,”;

2) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw przekazanych II i X Wydziałowi Cywilnemu,

– II Wydział Cywilny – sprawy nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego,

– III Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała-Północ w Bielsku-Białej,

– IV Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bielsku-Białej, Cieszynie i Żywcu,

– VI Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bielsku-Białej, Cieszynie i Żywcu,

– VII Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VIII Wydział Gospodarczym – Krajowego Rejestru Sądowego – sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej,

– IX Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała-Południe w Bielsku-Białej,

– X Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym oraz dotyczące depozytów sądowych i przepadku rzeczy z całego obszaru właściwości tego Sądu,”;

3) w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu,

– II Wydział Cywilny – sprawy nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego,

– III Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ w Bydgoszczy, w których nazwiska oskarżonych lub uczestników postępowania albo nazwisko pierwszego z oskarżonych lub uczestnika postępowania rozpoczynają się na litery od A do Ł oraz wykonywanie orzeczeń w tych sprawach,

– IV Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy, w których nazwiska oskarżonych lub uczestników postępowania albo nazwisko pierwszego z oskarżonych lub uczestnika postępowania rozpoczynają się na litery od A do Ł oraz wykonywanie orzeczeń w tych sprawach,

– V Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru miasta Bydgoszcz położonego po lewej stronie rzeki Brdy oraz gmin Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo i Osielsko,

– VI Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru miasta Bydgoszcz położonego po prawej stronie rzeki Brdy oraz gmin Białe Błota, Nowa Wieś Wielka i Solec Kujawski,

– VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bydgoszczy, Nakle nad Notecią, Szubinie i Żninie oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Mogilnie, Nakle nad Notecią, Szubinie, Świeciu, Tucholi i Żninie,

– VIII Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Mogilnie, Nakle nad Notecią, Szubinie, Świeciu, Tucholi i Żninie,

– IX Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy, w których nazwiska oskarżonych lub uczestników postępowania albo nazwisko pierwszego z oskarżonych lub uczestnika postępowania rozpoczynają się na litery od M do Ż oraz wykonywanie orzeczeń w tych spawach,

– X Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– XI Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ w Bydgoszczy, w których nazwiska oskarżonych lub uczestników postępowania albo nazwisko pierwszego z oskarżonych lub uczestnika postępowania rozpoczynają się na litery od M do Ż oraz wykonywanie orzeczeń w tych spawach,

– XII Wydział Cywilny – sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i opiekuńczych oraz prawa pracy, a także ściąganie należności w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i opiekuńczych oraz prawa pracy,

– XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego – sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,

– XIV Wydział Karny – sprawy o wykroczenia i wykroczenia skarbowe z całego obszaru właściwości tego Sądu oraz wykonywanie orzeczeń w tych sprawach,

– XV Wydział Gospodarczy – sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,”;

4) w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w Sądzie Rejonowym w Częstochowie:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) pozwanych zaczynają się na litery od A do Ł, z wyłączeniem spraw należących do właściwości II Wydziału Cywilnego,

– II Wydział Cywilny – sprawy nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego,

– III Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych zaczynają się na litery od A do G,

– IV Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych zaczynają się na litery od H do Ł,

– V Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru miasta Częstochowa położonego na południe od granicy biegnącej ulicami Mirowska, al. Najświętszej Marii Panny, ks. Jerzego Popiełuszki, 3 Maja, Klasztorna, ks. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz gmin Blachownia, Kłobuck, Konopiska, Lipie, Miedźno, Mykanów, Opatów, Popów i Wręczyca Wielka,

– VI Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych V Wydziałowi Rodzinnemu i Nieletnich,

– VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Częstochowie i Lublińcu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Częstochowie, Lublińcu, Myszkowie i Zawierciu,

– VIII Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Częstochowie, Lublińcu, Myszkowie i Zawierciu,

– IX Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Częstochowa oraz gmin Blachownia, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Rędziny i Starcza,

– X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kłobucku – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Kłobuck, Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń i Wręczyca Wielka,

– XI Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych zaczynają się na litery od M do R,

– XII Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) pozwanych zaczynają się na litery od M do Ż, z wyłączeniem spraw należących do właściwości II Wydziału Cywilnego,

– XIV Wydział Karny Wykonawczy – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz windykacja należności Skarbu Państwa,

– XV Wydział Cywilny Wykonawczy – sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego i windykacji należności Skarbu Państwa w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, z wyłączeniem spraw z zakresu egzekucji sądowej w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 1050 i 1051 k.p.c),

– XVI Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych zaczynają się na litery od S do Ż,

– XVII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego – sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Częstochowie,”;

5) w pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) w Sądzie Rejonowym w Elblągu:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części miasta Elbląg w granicach przebiegających od północnej granicy miasta wzdłuż osi ul. Fromborskiej do ul. Królewieckiej, dalej osią ul. Królewieckiej, ul. 12-go Lutego, ul. Hetmańskiej, al. Tysiąclecia, ul. Warszawskiej w kierunku południowej granicy miasta, następnie wzdłuż południowej granicy miasta, poczynając od punktu przecięcia ul. Warszawskiej z obwodnicą elbląską w kierunku zachodniej granicy miasta i dalej wzdłuż zachodniej granicy miasta w kierunku granicy północnej, wzdłuż północnej granicy miasta do punktu przecięcia z ul. Fromborską oraz gmin Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo i Tolkmicko, z wyłączeniem spraw przekazanych X Wydziałowi Cywilnemu,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwisko oskarżonego, obwinionego lub uczestnika postępowania albo nazwisko pierwszego z oskarżonych, obwinionych lub uczestników postępowania rozpoczyna się na litery od A do Ł,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Braniewie i Elblągu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Braniewie, Działdowie, Elblągu, Iławie, Nowym Mieście Lubawskim i Ostródzie,

– V Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Braniewie, Działdowie, Elblągu, Iławie, Nowym Mieście Lubawskim i Ostródzie,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Wydział Wykonywania Orzeczeń Sądowych – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych, a także orzeczeń Urzędu Skarbowego i urzędów celnych,

– VIII Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwisko oskarżonego, obwinionego lub uczestnika postępowania albo nazwisko pierwszego z oskarżonych, obwinionych lub uczestników postępowania rozpoczyna się na litery od M do Ż,

– IX Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części miasta Elbląg w granicach przebiegających od północnej granicy miasta wzdłuż osi ul. Fromborskiej do ul. Królewieckiej, dalej osią ul. Królewieckiej, ul. 12-go Lutego, ul. Hetmańskiej, al. Tysiąclecia, ul. Warszawskiej w kierunku południowej granicy miasta, następnie wzdłuż południowej granicy miasta, poczynając od punktu przecięcia ul. Warszawskiej z obwodnicą elbląską w kierunku wschodniej granicy miasta i dalej wzdłuż wschodniej granicy miasta w kierunku granicy północnej, wzdłuż północnej granicy miasta do punktu przecięcia z ul. Fromborską oraz gmin Elbląg, Pasłęk i Rychliki, z wyłączeniem spraw przekazanych X Wydziałowi Cywilnemu,

– X Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego podlegające rozpoznaniu w postępowaniu upominawczym, podlegające kognicji orzeczniczej referendarzy sądowych sprawy o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, o których mowa w art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (odrębnie rejestrowane w repertorium „Co” na podstawie przepisów zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej), podlegające kognicji orzeczniczej referendarzy sądowych sprawy z zakresu prawa, spadkowego i sprawy o rozstrzygnięcie zbiegu egzekucji, a także rozpoznawanie wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych i o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawach rozpoznawanych przez ten Wydział,”;

6) w pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw przekazanych XIII Wydziałowi Cywilnemu,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta Gdańsk ustalonego dla jednostek pomocniczych Brzeźno, Kokoszki, Letnica, Matarnia, Młyniska, Nowy Port, Oliwa, Osowa, Przymorze Małe, Przymorze Wielkie, VII Dwór, Zaspa-Młyniec, Zaspa-Rozstaje i Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, a także sprawy z zakresu prawa karnego skarbowego i wykroczenia skarbowe z obszaru miasta Gdańsk ustalonego dla jednostek pomocniczych Oliwa, Osowa, Przymorze Małe, Przymorze Wielkie, VII Dwór, Zaspa-Młyniec, Zaspa-Rozstaje i Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia,

– III Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk-Południe w Gdańsku i Gdańsk-Północ w Gdańsku,

– IV Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk-Północ w Gdańsku, w Malborku i Starogardzie Gdańskim,

– V Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk-Południe w Gdańsku, w Kwidzynie i Tczewie,

– VI Wydział Gospodarczy – sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości z obszaru właściwości sądów okręgowych w Gdańsku i Słupsku,

– VII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego – sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdańsk-Północ w Gdańsku, w Kwidzynie, Malborku, Starogardzie Gdańskim i Tczewie,

– VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego – sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Słupsku oraz sądów rejonowych w Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Sopocie i Wejherowie,

– IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów – sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Słupsku, Toruniu i Włocławku,

– XI Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta Gdańsk ustalonego dla jednostek pomocniczych Brętowo, Piecki-Migowo, Strzyża, Wrzeszcz Dolny i Wrzeszcz Górny, a także sprawy z zakresu prawa karnego skarbowego i wykroczenia skarbowe z obszaru miasta Gdańsk ustalonego dla jednostek pomocniczych Brętowo, Brzeźno, Kokoszki, Letnica, Matarnia, Młyniska, Nowy Port, Piecki-Migowo, Strzyża, Wrzeszcz Dolny i Wrzeszcz Górny,

– XII Wydział Wykonawczy – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,

– XIII Wydział Cywilny – sprawy nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy egzekucyjne,”;

7) w pkt 7 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w Sądzie Rejonowym w Gliwicach:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu,

– II Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym oraz dotyczące depozytów sądowych i przepadku rzeczy, a także sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz windykacji należności w sprawach cywilnych, z wyłączeniem postępowania egzekucyjnego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (art. 1050–1051 Kodeksu postępowania cywilnego),

– III Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Gliwice-Wschód w Gliwicach oraz pozostałe sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych, obwinionych lub uczestników postępowania albo nazwisko pierwszego z oskarżonych, obwinionych lub uczestnika postępowania rozpoczynają się na litery od A do Ł,

– IV Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru miasta Gliwice w granicach ustalonych dla dzielnic Czechowice, Łabędy, Brzezinka, Stare Gliwice, Ostropa, Wilcze Gardło, Wójtowa Wieś, Bojków, Żerniki i Sośnica, oraz z obszaru miast Knurów i Pyskowice, a także gmin Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś,

– V Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy, z wyłączeniem spraw przekazanych IV Wydziałowi Rodzinnemu i Nieletnich,

– VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrza,

– VII Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu,

– VIII Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– IX Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód w Gliwicach oraz pozostałe sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych, obwinionych lub uczestników postępowania albo nazwisko pierwszego z oskarżonych, obwinionych lub uczestnika postępowania rozpoczynają się na litery od M do Ż,

– X Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego – sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach,

– XII Wydział Gospodarczy – sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach,

– XIII Wydział Wykonywania Orzeczeń Karnych – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych,”;

8) w pkt 8 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska (nazwy) powodów, wnioskodawców, dłużników lub osób, których dotyczy wniosek o udzielenie pomocy sądowej rozpoczynają się na litery od A do Ł, z wyjątkiem spraw spadkowych prowadzonych w postępowaniu nieprocesowym, w których decydujące – według tego samego kryterium – jest oznaczenie spadkodawcy,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru części miasta Gorzowa Wielkopolskiego położonej na zachód od linii podziału biegnącej od granic administracyjnych miasta na północy ul. Żwirową, następnie ul. Kosynierów Gdyńskich do ul. Wybickiego, ul. Wybickiego do ul. Chrobrego, ul. Chrobrego do mostu na Warcie, następnie ul. Przemysłową do ul. Mazowieckiej i tą ulicą do mostu na Kanale Ulgi, a następnie ul. Koniawską i ul. Poznańską do granic administracyjnych miasta na południu oraz gmin Bogdaniec, Lubiszyn i Witnica,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gorzowie Wielkopolskim, Międzyrzeczu i Strzelcach Krajeńskich oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gorzowie Wielkopolskim, Międzyrzeczu, Słubicach, Strzelcach Krajeńskich i Sulęcinie,

– V Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gorzowie Wielkopolskim, Międzyrzeczu, Słubicach, Strzelcach Krajeńskich i Sulęcinie,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru części miasta Gorzowa Wielkopolskiego położonej na wschód od linii podziału biegnącej od granic administracyjnych miasta na północy ul. Żwirową, następnie ul. Kosynierów Gdyńskich do ul. Wybickiego, ul. Wybickiego do ul. Chrobrego, ul. Chrobrego do mostu na Warcie, następnie ul. Przemysłową do ul. Mazowieckiej i tą ulicą do mostu na Kanale Ulgi, a następnie ul. Koniawską i ul. Poznańską do granic administracyjnych miasta na południu oraz gmin Deszczno, Kłodawa i Santok,

– VIII Wydział Egzekucyjny – sprawy rozpoznawane w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym,

– IX Wydział Wykonania Orzeczeń i Należności Sądowych – wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw,

– X Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska (nazwy) powodów, wnioskodawców, dłużników lub osób, których dotyczy wniosek o udzielenie pomocy sądowej rozpoczynają się na litery od M do Ż, z wyjątkiem spraw spadkowych prowadzonych w postępowaniu nieprocesowym, w których decydujące – według tego samego kryterium – jest oznaczenie spadkodawcy,”;

9) w pkt 9 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jeleniej Górze i Kamiennej Górze oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Lubaniu, Lwówku Śląskim i Zgorzelcu,

– V Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Lubaniu, Lwówku Śląskim i Zgorzelcu,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,”;

10) w pkt 10 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w Sądzie Rejonowym w Kaliszu:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych zaczynają się na litery od A do Ł,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jarocinie, Kaliszu i Pleszewie oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jarocinie, Kaliszu, Kępnie, Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie i Pleszewie,

– V Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jarocinie, Kaliszu, Kępnie, Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie i Pleszewie,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych zaczynają się na litery od M do Ż,

– VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych, windykacja należności Skarbu Państwa w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego i rodzinnego oraz rozpoznawanie wniosków w postępowaniu wykonawczym we wszystkich sprawach karnych i wykroczeniowych (sprawy rejestrowane w repertorium Ko),”;

11) w pkt 11 lit. f otrzymuje brzmienie

„f) w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu,

– II Wydział Cywilny – sprawy nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego,

– III Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych, obwinionych lub podejrzanych, albo nazwisko pierwszego z oskarżonych, obwinionych lub podejrzanych, rozpoczynają się na litery od A do J,

– IV Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych, obwinionych lub podejrzanych, albo nazwisko pierwszego z oskarżonych, obwinionych lub podejrzanych, rozpoczynają się na litery od K do O,

– V Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych, obwinionych lub podejrzanych, albo nazwisko pierwszego z oskarżonych, obwinionych lub podejrzanych, rozpoczynają się na litery od P do Ż,

– VI Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych Katowice-Zachód w Katowicach i w Siemianowicach Śląskich,

– VII Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych Katowice-Wschód w Katowicach i w Mysłowicach,

– VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego – sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach,

– IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów – sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach i Katowicach,

– X Wydział Gospodarczy – sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach,

– XI Wydziałem Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości sądów rejonowych Katowice-Wschód w Katowicach i Katowice-Zachód w Katowicach,

– XII Wydział Wykonywania Orzeczeń – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,”;

12) w pkt 12 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) w Sądzie Rejonowym w Kielcach:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) powodów bądź wnioskodawców zaczynają się na litery od A do M,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Busku-Zdroju, Jędrzejowie, Kielcach, Końskich, Opatowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Pińczowie, Sandomierzu, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach, Staszowie i Włoszczowie,

– V Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Busku-Zdroju, Jędrzejowie, Kielcach, Końskich, Opatowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Pińczowie, Sandomierzu, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach, Staszowie i Włoszczowie,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VIII Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) powodów bądź wnioskodawców zaczynają się na litery od N do Ż,

– IX Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach,

– X Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego – sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach,

– XIII Wydział Wykonywania Orzeczeń Karnych – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych,”;

13) w pkt 13 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w Sądzie Rejonowym w Koninie:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Kole, Koninie, Słupcy i Turku,

– V Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Kole, Koninie, Słupcy i Turku,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,”;

14) w pkt 14 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) w Sądzie Rejonowym w Koszalinie:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwisko lub pierwsze z nazwisk osoby fizycznej, nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź oznaczenie jednostki Skarbu Państwa będącej stroną pozwaną zaczyna się na litery od A do R oraz sprawy z zakresu prawa cywilnego należące do innych niż proces rodzajów postępowania, w których nazwisko lub pierwsze z nazwisk osoby fizycznej, nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź oznaczenie jednostki Skarbu Państwa wszczynającej postępowanie zaczyna się na litery od A do R, z wyjątkiem spraw egzekucyjnych, w których decydujące – według tego samego kryterium – jest oznaczenie dłużnika lub pierwszego z dłużników, z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych zaczynają się na litery od A do L, z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Koszalinie i Sławnie oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Białogardzie, Drawsku Pomorskim, Kołobrzegu, Koszalinie, Sławnie, Szczecinku i Wałczu,

– V Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Białogardzie, Drawsku Pomorskim, Kołobrzegu, Koszalinie, Sławnie, Szczecinku i Wałczu,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Wydział Gospodarczy – sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie,

– VIII Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwisko lub pierwsze z nazwisk osoby fizycznej, nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź oznaczenie jednostki Skarbu Państwa będącej stroną pozwaną zaczyna się na litery od S do Ż oraz sprawy z zakresu prawa cywilnego należące do innych niż proces rodzajów postępowania, w których nazwisko lub pierwsze z nazwisk osoby fizycznej, nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź oznaczenie jednostki Skarbu Państwa wszczynającej postępowanie zaczyna się na litery od S do Ż, z wyjątkiem spraw egzekucyjnych, w których decydujące – według tego samego kryterium – jest oznaczenie dłużnika lub pierwszego z dłużników, z obszaru właściwości tego Sądu,

– IX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego – sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie,

– X Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych zaczynają się na litery od Ł do Ż, z obszaru właściwości tego Sądu,

– XI Wydział Wykonywania Orzeczeń – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych z obszaru właściwości tego Sądu,”;

15) w pkt 15 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście, którą obejmuje dzielnica pomocnicza I,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście, którą obejmuje dzielnica pomocnicza I, sprawy o wykroczenia i wykroczenia skarbowe z obszaru właściwości tego Sądu, a także sprawy z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie przekazane na mocy przepisów wydanych na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) oraz sprawy określone w art. 115–119 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.),

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z części miasta Krakowa w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Krowodrza i Śródmieście oraz z obszaru właściwości sądów rejonowych w Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej i Wadowicach,

– V Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, z wyłączeniem części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Krowodrza, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, z wyłączeniem części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście oraz w Chrzanowie, Miechowie, Myślenicach, Olkuszu i Wieliczce,

– VI Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście, którą obejmują dzielnice pomocnicze II i III oraz gmin Iwanowice, Michałowice, Skała i Sułoszowa,

– VII Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów – sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Kielcach, Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie,

– VIII Wydział Gospodarczy – sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów okręgowych w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie,

– XI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego – sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Krowodrza, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Nowa Huta, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie,

– XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego – sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Nowym Sączu i Tarnowie oraz sądów rejonowych dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, z wyłączeniem części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Krowodrza, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, z wyłączeniem części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Nowa Huta, dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, z wyłączeniem części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście oraz w Chrzanowie, Miechowie, Myślenicach, Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach i Wieliczce z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie,

– XIV Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście, którą obejmują dzielnice pomocnicze II i III oraz gmin Iwanowice, Michałowice, Skała i Sułoszowa, a także sprawy przekazane Sądowi Rejonowemu dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie w trybie art. 36 k.p.k.,”;

16) w pkt 16 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) w Sądzie Rejonowym w Krośnie:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jaśle i Krośnie oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Brzozowie, Jaśle, Krośnie, Lesku i Sanoku,

– V Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Brzozowie, Jaśle, Krośnie, Lesku i Sanoku,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,”;

17) w pkt 17 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) w Sądzie Rejonowym w Legnicy:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) pozwanych zaczynają się na litery od A do K oraz sprawy nadzoru nad egzekucją z nieruchomości dłużników,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych zaczynają się na litery od A do K,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jaworze, Legnicy i Złotoryi oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Głogowie, Jaworze, Legnicy, Lubinie i Złotoryi,

– V Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Głogowie, Jaworze, Legnicy, Lubinie i Złotoryi,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) pozwanych zaczynają się na litery od L do Ż oraz nadzór nad windykacją należności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

– VIII Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych zaczynają się na litery od L do Ż,”;

18) w pkt 18 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta Świdnik oraz gmin Bychawa, Jabłonna, Krzczonów, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Strzyżewice, Trawniki, Wólka, Wysokie i Zakrzew,

– III Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru części miasta Lublin objętego właściwością tego Sądu oraz gmin Głusk, Ludwiń, Łęczna, Milejów, Niemce, Puchaczów i Spiczyn,

– IV Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– V Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego – sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Lublinie i Zamościu,

– VII Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów – sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Lublinie, Radomiu, Siedlcach i Zamościu,

– VIII Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Lublin-Zachód w Lublinie, Łukowie, Opolu Lubelskim, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Rykach i Włodawie,

– IX Wydział Gospodarczy – sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów okręgowych w Lublinie, Siedlcach i Zamościu,”;

19) w pkt 19 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w Sądzie Rejonowym w Łomży:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta Łomża oraz gmin Jedwabne, Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Przytuły, Śniadowo, Wizna i Zbójna,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grajewie, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie,

– V Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grajewie, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Kolnie – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta Kolno oraz gmin Grabowo, Kolno, Mały Płock, Stawiski i Turośl,”;

20) w pkt 20 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) powodów lub wnioskodawców, a w sprawach spadkowych nazwiska spadkodawców, zaczynają się na litery od A do G oraz literę S, z wyłączeniem spraw przekazanych III i XVIII Wydziałowi Cywilnemu,

– II Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) powodów lub wnioskodawców, a w sprawach spadkowych nazwiska spadkodawców, zaczynają się na litery od H do N, z wyłączeniem spraw przekazanych III i XVIII Wydziałowi Cywilnemu,

– III Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) powodów lub wnioskodawców, a w sprawach spadkowych nazwiska spadkodawców, zaczynają się na litery od O do Z, z pominięciem litery S, z wyłączeniem spraw przekazanych XVIII Wydziałowi Cywilnemu oraz sprawy o udzielenie pomocy sądowej z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście, z wyłączeniem spraw przekazanych VI Wydziałowi Karnemu,

– V Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Bałuty, z wyłączeniem spraw przekazanych VI Wydziałowi Karnemu,

– VI Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Polesie oraz sprawy o przestępstwa drogowe z całego obszaru właściwości Sądu,

– VII Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście,

– VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Bałuty,

– IX Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Polesie,

– X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru części miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Górna, Śródmieście i Widzew oraz gmin Andrespol, Brójce i Nowosolna, a także sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Brzezinach, Kutnie, Łęczycy, Łowiczu, Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach,

– XI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru części miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Bałuty i Polesie, a także sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w Pabianicach i Zgierzu,

– XII Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z gmin Andrespol, Brójce i Nowosolna oraz sądów rejonowych w Kutnie, Łęczycy, Pabianicach i Zgierzu,

– XIII Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Bałuty i Polesie, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Górna i Widzew,

– XIV Wydział Gospodarczy – sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów okręgowych w Łodzi i Sieradzu,

– XV Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów – sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Kaliszu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku i Sieradzu,

– XVI Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi i dla Łodzi-Widzewa w Łodzi,

– XVII Wydział Karny – sprawy wykroczeniowe z całego obszaru właściwości tego Sądu,

– XVIII Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym oraz dotyczące depozytów sądowych i przepadku rzeczy, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Cywilnemu,

– XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego – sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu,”;

21) w pkt 21 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru miasta Nowy Sącz oraz gmin Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie i Stary Sącz,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta Nowy Sącz oraz gmin Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie i Stary Sącz,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru miasta Nowy Sącz oraz gmin Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie i Stary Sącz,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Limanowej i Nowym Sączu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gorlicach, Limanowej, Nowym Sączu, Nowym Targu i Zakopanem,

– V Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gorlicach, Limanowej, Nowym Sączu, Nowym Targu i Zakopanem,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Nowy Sącz oraz gmin Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie i Stary Sącz,

– VII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Muszynie – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru gmin Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój i Rytro,

– VIII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Muszynie – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru gmin Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój i Rytro,

– IX Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Muszynie – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru gmin Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój i Rytro,

– X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój i Rytro,”;

22) w pkt 22 lit. h otrzymuje brzmienie:

„h) w Sądzie Rejonowym w Olsztynie:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwisko, nazwa pozwanego, wnioskodawcy, dłużnika i innej osoby, z którą czynność jest związana, lub pierwszego z wymienionych podmiotów rozpoczynają się na litery od A do Ł, z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z części północnej miasta Olsztyn oraz gmin Barczewo, Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd i Świątki,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bartoszycach, Biskupcu, Giżycku, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Olsztynie, Piszu i Szczytnie,

– V Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bartoszycach, Biskupcu, Giżycku, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Olsztynie, Piszu i Szczytnie,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z części południowej miasta Olsztyn oraz gmin Jonkowo, Olsztynek, Purda i Stawiguda,

– VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego – sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Elblągu i Olsztynie oraz sądów rejonowych w Ełku i Olecku z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach,

– IX Wydział Karny – sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– X Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwisko, nazwa pozwanego, wnioskodawcy, dłużnika i innej osoby, z którą czynność jest związana, lub pierwszego z wymienionych podmiotów rozpoczynają się na litery od M do Ż, z obszaru właściwości tego Sądu,”;

23) w pkt 23 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) w Sądzie Rejonowym w Opolu:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwisko, nazwa pozwanego, wnioskodawcy, dłużnika i innej osoby, z którą czynność jest związana, lub pierwszego z wymienionych podmiotów rozpoczynają się na litery od A do M,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego, w których nazwiska oskarżonych zaczynają się na litery od A do K, a także sprawy wykroczeniowe z całego obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Brzegu, Głubczycach, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Nysie, Oleśnie, Opolu, Prudniku i Strzelcach Opolskich,

– V Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Brzegu, Głubczycach, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Nysie, Oleśnie, Opolu, Prudniku i Strzelcach Opolskich,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego, w których nazwiska oskarżonych zaczynają się na litery od L do Ż, a także wykonywanie orzeczeń w sprawach karnych, karnoskarbowych i o wykroczenia z całego obszaru właściwości tego Sądu,

– VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego – sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Opolu,

– IX Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwisko, nazwa pozwanego, wnioskodawcy, dłużnika i innej osoby, z którą czynność jest związana, lub pierwszego z wymienionych podmiotów rozpoczynają się na litery od N do Ż,”;

24) w pkt 24 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu, Pułtusku i Wyszkowie,

– V Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu, Pułtusku i Wyszkowie,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,”;

25) w pkt 25 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych zaczynają się na litery od A do Ł,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bełchatowie, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim,

– V Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bełchatowie, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych zaczynają się na litery od M do Ż,”;

26) w pkt 26 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) w Sądzie Rejonowym w Płocku:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru miasta Płock, z osiedli Dobrzyńska, Kolegialna, Łukasiewicza, Mickiewicza, Międzytorze, Stare Miasto, Skarpa, Trzepowo, Tysiąclecia i Winiary oraz sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gostyninie, Płocku i Sierpcu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Ciechanowie, Gostyninie, Mławie, Płocku, Płońsku, Sierpcu, Sochaczewie i Żyrardowie,

– V Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Ciechanowie, Gostyninie, Mławie, Płocku, Płońsku, Sierpcu, Sochaczewie i Żyrardowie,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Karnemu,

– VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń Karnych – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych,”;

27) w pkt 27:

a) lit. j otrzymuje brzmienie:

„j) w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru dzielnicy Grunwald, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu,

– II Wydział Cywilny – sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz windykacji należności w sprawach cywilnych, z wyłączeniem postępowania egzekucyjnego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (art. 1050–1051 k.p.c),

– III Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego oraz sprawy wykroczeniowe z obszaru dzielnicy Grunwald oraz wykonywanie orzeczeń w tych sprawach,

– IV Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Obornikach, Szamotułach, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu i Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery A–M, oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chodzieży, Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Pile, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Trzciance, Wągrowcu, Wolsztynie, Wrześni i Złotowie, w których nazwiska (nazwy) ubezpieczonych zaczynają się na litery N–Ż,

– VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Obornikach, Szamotułach, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu i Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery N–Ż oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chodzieży, Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Pile, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Trzciance, Wągrowcu, Wolsztynie, Wrześni i Złotowie, w których nazwiska (nazwy) ubezpieczonych zaczynają się na litery A–M,

– VIII Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego oraz sprawy wykroczeniowe z obszaru dzielnicy Jeżyce i gmin Dopiewo, Komorniki i Tarnowo Podgórne oraz wykonywanie orzeczeń w tych sprawach,

– IX Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru dzielnicy Jeżyce oraz gmin Dopiewo, Komorniki i Tarnowo Podgórne, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu,”,

b) lit. l otrzymuje brzmienie:

„l) w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) powodów bądź wnioskodawców rozpoczynają się na litery od A do K, z wyjątkiem litery G, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu,

– II Wydział Cywilny – sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz windykacji należności w sprawach cywilnych, z wyłączeniem postępowania egzekucyjnego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (art. 1050–1051 Kodeksu postępowania cywilnego),

– III Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych, obwinionych i podejrzanych zaczynają się na litery od A do Ł oraz wykonywanie orzeczeń w tych sprawach,

– IV Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– V Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru części miasta Poznań w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Grunwald, Jeżyce i Stare Miasto oraz gmin Czerwonak, Dopiewo, Murowana Goślina, Suchy Las i Tarnowo Podgórne,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru części miasta Poznań w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Nowe Miasto i Wilda, miast Luboń i Puszczykowo oraz gmin Komorniki i Swarzędz,

– VII Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) powodów bądź wnioskodawców rozpoczynają się na litery od L do P, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu,

– VIII Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych, obwinionych i podejrzanych zaczynają się na litery od M do Ż oraz wykonywanie orzeczeń w tych sprawach,

– IX Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od A do L, z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wolsztynie i Wrześni,

– X Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od Ł do Ż, z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wolsztynie i Wrześni,

– XI Wydział Gospodarczy – sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów okręgowych w Koninie i Poznaniu,

– XII Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) powodów bądź wnioskodawców rozpoczynają się na litery od Q do Ż oraz na literę G, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu,”,

c) lit. n otrzymuje brzmienie:

„n) w Sądzie Rejonowym w Szamotułach:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– V Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Obrzycko oraz gmin Duszniki, Kaźmierz, Obrzycko, Ostroróg, Pniewy, Rokietnica, Szamotuły i Wronki,

– VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Międzychodzie – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Międzychód i Sieraków,”;

28) w pkt 28 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) w Sądzie Rejonowym w Przemyślu:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jarosławiu, Lubaczowie, Przemyślu i Przeworsku,

– V Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jarosławiu, Lubaczowie, Przemyślu i Przeworsku,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,”;

29) w pkt 29 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) w Sądzie Rejonowym w Radomiu:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) pozwanych w postępowaniu procesowym, wnioskodawców w postępowaniu nieprocesowym i dłużników, a w przypadku wielości tych osób (podmiotów) pierwszej z nich, rozpoczynają się na litery od A do M,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Radom-Wschód w Radomiu, z wyłączeniem spraw przekazanych X Wydziałowi Karnemu, sprawy o przestępstwa i wykroczenia skarbowe z obszaru właściwości I Urzędu Skarbowego w Radomiu, sprawy o wykroczenia z obszaru właściwości I Komisariatu Policji w Radomiu, Straży Miejskiej w Radomiu i innych oskarżycieli w sprawach nieobjętych właściwością VIII i X Wydziału Karnego oraz sprawy w przedmiocie wydania wyroku łącznego,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Radomiu, Szydłowcu i Zwoleniu,

– V Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Radomiu, Szydłowcu i Zwoleniu,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) pozwanych w postępowaniu procesowym, wnioskodawców w postępowaniu nieprocesowym i dłużników, a w przypadku wielości tych osób (podmiotów) pierwszej z nich, rozpoczynają się na litery od N do Ż,

– VIII Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Radom-Zachód w Radomiu oraz kierowane przez innych poza prokuratorami oskarżycieli publicznych, sprawy o przestępstwa i wykroczenia skarbowe z obszaru właściwości II Urzędu Skarbowego w Radomiu, sprawy o wykroczenia z obszaru właściwości III Komisariatu Policji w Radomiu oraz gmin Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Przytyk, Skaryszew i Zakrzew,

– IX Wydział Wykonania Orzeczeń Sądowych – wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw,

– X Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Radom-Wschód w Radomiu w granicach obejmujących obszar właściwości II Komisariatu Policji w Radomiu, sprawy kierowane przez Prokuraturę Okręgową w Radomiu, sprawy przekazane według właściwości przez inne sądy, sprawy o przestępstwa i wykroczenia skarbowe z obszaru właściwości III Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu i Urzędu Celnego w Radomiu, sprawy o wykroczenia z obszaru właściwości II Komisariatu Policji w Radomiu i Komendy Miejskiej w Radomiu oraz sprawy z oskarżenia prywatnego z obszaru właściwości tego Sądu,”;

30) w pkt 30 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru miasta Rzeszów z osiedli 1000-lecia, Baranówka, Generała Władysława Andersa, Kmity, Kotuli, Krakowska-Południe, Króla Stanisława Augusta, Miłocin, Pobitno, Przybyszówka, Pułaskiego, Staromieście, Staroniwa, Śródmieście-Północ, Wilkowyja i Załęże oraz gmin Chmielnik, Głogów Małopolski, Kamień, Krasne, Sokołów Małopolski, Świlcza i Trzebownisko, a także sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego kierowane przez Prokuraturę Apelacyjną w Rzeszowie, Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie, Prokuraturę Rejonową dla miasta Rzeszów i inne prokuratury, poza Prokuraturą Rejonową w Rzeszowie, sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów, a także sprawy karne skarbowe i wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonego, obwinionego lub uczestnika postępowania albo nazwiska pierwszego z oskarżonych, obwinionych lub uczestników postępowania rozpoczynają się na litery od A do Ł,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Dębicy, Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach, Rzeszowie i Strzyżowie,

– V Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Dębicy, Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach, Rzeszowie i Strzyżowie, a także sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów okręgowych w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu,

– VI Wydział Karny Wykonawczy – wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw z obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Rzeszów oraz gmin Boguchwała, Głogów Małopolski, Kamień, Krasne, Sokołów Małopolski, Świlcza i Trzebownisko,

– VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tyczynie – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Dynów oraz gmin Błażowa, Chmielnik, Dynów, Hyżne, Lubenia i Tyczyn,

– IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów – sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu,

– X Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego kierowane przez Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie oraz z obszaru właściwości Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie, a także sprawy karne skarbowe i wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonego, obwinionego lub uczestnika postępowania albo nazwiska pierwszego z oskarżonych, obwinionych lub uczestników postępowania rozpoczynają się na litery od M do Ż,

– XI Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru miast Dynów i Rzeszów z osiedli Biała Budziwój, Drabinianka, Generała Dąbrowskiego, Generała Grota-Roweckiego, Mieszka I, Nowe Miasto, Paderewskiego, Piastów, Słocina, Śródmieście-Południe, Zalesie i Zwięczyca oraz z obszaru gmin Błażowa, Boguchwała, Dynów, Hyżne, Lubenia i Tyczyn, z wyłączeniem spraw przekazanych I Wydziałowi Cywilnemu,

– XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego – sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu,”;

31) w pkt 31 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) w Sądzie Rejonowym w Siedlcach:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru południowej części miasta Siedlce, do południowej strony ulic Warszawskiej, Piłsudskiego, fragmentu Starowiejskiej i Janowskiej oraz z obszaru gmin Domanice, Kotuń, Skórzec, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Garwolinie, Mińsku Mazowieckim, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim i Węgrowie,

– V Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Garwolinie, Mińsku Mazowieckim, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim i Węgrowie,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Siedlce oraz gmin Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn,

– VII Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru północnej części miasta Siedlce, do północnej strony ulic Warszawskiej, Piłsudskiego, fragmentu Starowiejskiej i Janowskiej oraz z obszaru gmin Huszlew, Korczew, Łosice, Mokobody, Mordy, Olszanka, Paprotnia, Platerów, Przesmyki, Sarnaki, Siedlce, Stara Kornica i Suchożebry,

– VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łosicach – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Huszlew, Łosice, Olszanka, Platerów, Sarnaki i Stara Kornica,”;

32) w pkt 32 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w Sądzie Rejonowym w Sieradzu:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Łasku, Sieradzu, Wieluniu i Zduńskiej Woli,

– V Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Łasku, Sieradzu, Wieluniu i Zduńskiej Woli,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,”;

33) w pkt 33 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) w Sądzie Rejonowym w Słupsku:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru miasta Słupsk, z wyłączeniem spraw egzekucyjnych oraz sprawy cywilne rozpoznawane w trybie uproszczonym z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw egzekucyjnych,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego, których sygnatura stosowana przez oskarżyciela publicznego była liczbą parzystą, a także sprawy o wydanie wyroku łącznego i sprawy prowadzone na podstawie wniosku złożonego przez prokuratora w oparciu o art. 324 § 1 k.p.k. z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych XIV Wydziałowi Karnemu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Lęborku i Słupsku oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Lęborku, Miastku i Słupsku,

– VI Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Lęborku, Miastku i Słupsku,

– VII Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– IX Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w tym wszystkie sprawy egzekucyjne, z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych I Wydziałowi Cywilnemu,

– XIV Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego, których sygnatura stosowana przez oskarżyciela publicznego była liczbą nieparzystą, a także sprawy karne z oskarżenia prywatnego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Karnemu;”;

34) w pkt 34 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) w Sądzie Rejonowym w Suwałkach:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych zaczynają się na litery od A do Ł, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Karnemu, czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym, a także windykacja należności Skarbu Państwa w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, gospodarczego i pracy,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Augustowie i Suwałkach oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Augustowie, Ełku, Olecku i Suwałkach,

– V Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Augustowie, Ełku, Olecku i Suwałkach,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych zaczynają się na litery od M do Ż, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Karnemu, a także sprawy z zakresu prawa karnego i sprawy wykroczeniowe rozpoznawane w trybie przyspieszonym;”;

35) w pkt 35 lit. h oraz i otrzymują brzmienie:

„h) w Sądzie Rejonowym w Stargardzie:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta Stargard oraz gmin Chociwel, Dobrzany, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard i Suchań,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy – sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Łobzie i Stargardzie,

– V Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Stargard oraz gmin Chociwel, Dobrzany, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard i Suchań,

– VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Bielice, Dolice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce i Warnice,

– VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Pyrzycach – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru gmin Bielice, Dolice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce i Warnice,

i) w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie:

– I Wydział Cywilny – sprawy cywilne, w których nazwisko (nazwa) pierwszego z wymienionych pozwanych, uczestników postępowania albo dłużników zaczyna się na litery od A do J, z wyjątkiem spraw spadkowych prowadzonych w postępowaniu nieprocesowym, w których decydujące – według tego samego kryterium – jest oznaczenie spadkodawcy, a także spraw przekazanych VI Wydziałowi Egzekucyjnemu,

– II Wydział Cywilny – sprawy cywilne, w których nazwisko (nazwa) pierwszego z wymienionych pozwanych, uczestników postępowania albo dłużników zaczyna się na litery od K do P, z wyjątkiem spraw spadkowych prowadzonych w postępowaniu nieprocesowym, w których decydujące – według tego samego kryterium – jest oznaczenie spadkodawcy, a także spraw przekazanych VI Wydziałowi Egzekucyjnemu,

– III Wydział Cywilny – sprawy cywilne, w których nazwisko (nazwa) pierwszego z wymienionych pozwanych, uczestników postępowania albo dłużników zaczyna się na litery od Q do Ż, z wyjątkiem spraw spadkowych prowadzonych w postępowaniu nieprocesowym, w których decydujące – według tego samego kryterium – jest oznaczenie spadkodawcy, a także spraw przekazanych VI Wydziałowi Egzekucyjnemu,

– IV Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie, z wyłączeniem spraw przekazanych V Wydziałowi Karnemu,

– V Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie oraz sprawy o przestępstwa i wykroczenia skarbowe z całego obszaru właściwości tego Sądu,

– VI Wydział Egzekucyjny – sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego, z wyłączeniem postępowania egzekucyjnego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (art. 1050–1051 k.p.c),

– VII Wydział Karny – sprawy wykroczeniowe z całego obszaru właściwości tego Sądu,

– VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gryfinie, Szczecin-Centrum w Szczecinie i Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Choszcznie, Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Myśliborzu, Stargardzie, Szczecin-Centrum w Szczecinie, Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie i Świnoujściu,

– X Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od A do M, z obszaru właściwości sądów rejonowych w Choszcznie, Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Myśliborzu, Stargardzie, Szczecin-Centrum w Szczecinie, Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie i Świnoujściu,

– XI Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od N do Ż, z obszaru właściwości sądów rejonowych w Choszcznie, Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Myśliborzu, Stargardzie, Szczecin-Centrum w Szczecinie, Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie i Świnoujściu,

– XII Wydział Gospodarczy – sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie,

– XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego – sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie,

– XIV Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów – sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie i Szczecinie,”;

36) w pkt 36:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– V Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Dzierżoniowie, Kłodzku, Świdnicy i Ząbkowicach Śląskich,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,”,

b) lit. d i e otrzymują brzmienie:

„d) w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) pozwanych zaczynają się na litery od A do M,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych zaczynają się na litery od A do M,

– III Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych zaczynają się na litery od N do Ż,

– IV Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– V Wydział Pracy – sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu,

– VI Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru właściwości tego Sądu oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Świdnicy,

– VII Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VIII Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) pozwanych zaczynają się na litery od N do Ż,

e) w Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy – sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Dzierżoniowie i Ząbkowicach Śląskich,

– V Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu;”;

37) w pkt 37 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Kolbuszowej, Mielcu, Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu,

– V Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Kolbuszowej, Mielcu, Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu;”;

38) w pkt 38 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) w Sądzie Rejonowym w Tarnowie:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru miasta Tarnów oraz gmin Lisia Góra, Pleśna, Radłów, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice i Wojnicz,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bochni, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie,

– V Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bochni, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Tarnów oraz gmin Lisia Góra, Pleśna, Radłów, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice i Wojnicz,

– IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Ciężkowice, Gromnik, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny i Tuchów,

– X Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Tuchowie – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru gmin Ciężkowice, Gromnik, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny i Tuchów,

– XI Wydział Wykonywania Orzeczeń Karnych – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych,”;

39) w pkt 39 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) w Sądzie Rejonowym w Toruniu:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw przekazanych X i XI Wydziałowi Cywilnemu,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru części miasta Toruń w granicach przebiegających od południa środkiem nurtu rzeki Wisły na odcinku od mostu kolejowego do zachodniej granicy administracyjnej miasta, następnie zachodnią granicą i częścią północnej granicy administracyjnej miasta do skrzyżowania z ul. Grudziądzką, dalej ul. Grudziądzką do skrzyżowania z ul. Polną, następnie ul. Polną do skrzyżowania z ul. Chrobrego, potem ul. Chrobrego do skrzyżowania z rondem pl. Pokoju Toruńskiego, a następnie wzdłuż torów kolejowych linii Toruń Wschodni – Toruń Główny na odcinku pl. Pokoju Toruńskiego – most kolejowy oraz z obszaru gmin Łubianka i Zławieś Wielka, a także sprawy, co do których o właściwości nie będzie decydowało miejsce popełnienia przestępstwa, w których nazwiska oskarżonych zaczynają się na litery od A do Ł,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Brodnicy, Golubiu-Dobrzyniu, Toruniu i Wąbrzeźnie oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Brodnicy, Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu, Grudziądzu, Toruniu i Wąbrzeźnie,

– V Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Brodnicy, Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu, Grudziądzu, Toruniu i Wąbrzeźnie, a także sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów okręgowych w Toruniu i Włocławku,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego – sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Toruniu i Włocławku,

– VIII Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru części miasta Toruń w granicach przebiegających od granicy ustalonej dla II Wydziału Karnego, a następnie wzdłuż północnej, wschodniej i południowej granicy administracyjnej miasta Toruń oraz z obszaru miasta Chełmża i gmin Chełmża, Lubicz, Łysomice, Obrowo i Wielka Nieszawka, a także sprawy, co do których o właściwości nie będzie decydowało miejsce popełnienia przestępstwa, w których nazwiska oskarżonych zaczynają się na litery od M do Ż,

– IX Wydział Wykonania Orzeczeń Karnych – wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych,

– X Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym oraz dotyczące depozytów sądowych i przepadku rzeczy z całego obszaru właściwości tego Sądu,

– XI Wydział Cywilny – sprawy nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego,

– XII Wydział Karny – sprawy wykroczeniowe z całego obszaru właściwości tego Sądu,”;

40) w pkt 40 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska (nazwy) pozwanych, wnioskodawców, dłużników, bądź pozwanej jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa, rozpoczynają się na litery od A do Ł, w wyjątkiem spraw spadkowych prowadzonych w postępowaniu nieprocesowym, w których decydujące – wg tego samego kryterium – jest oznaczenie spadkodawcy,

– II Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska (nazwy) pozwanych, wnioskodawców, dłużników, bądź pozwanej jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa, rozpoczynają się na litery od M do Ż, z wyjątkiem spraw spadkowych prowadzonych w postępowaniu nieprocesowym, w których decydujące – wg tego samego kryterium – jest oznaczenie spadkodawcy,

– III Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska oskarżonych rozpoczynają się na litery od A do L oraz czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska oskarżonych rozpoczynają się na litery od Ł do Ż, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Karnemu,

– V Wydział Karny – sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VI Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Piasecznie, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie i dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,

– VIII Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Ursus z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie i Wilanów z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie oraz z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,

– IX Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Mokotów z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,

– X Wydział Gospodarczy – sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów okręgowych w Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie,

– XI Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów – sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie,

– XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego – sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Ochota z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Wola z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie i Żoliborz z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,

– XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego – sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bemowo z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, Bielany z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Ursus i Włochy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie oraz sądów rejonowych dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Południe i dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie,

– XIV Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego – sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach oraz gmin Izabelin i Łomianki z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie oraz sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie i Pruszkowie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie, a także sądów rejonowych w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku i Wołominie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,

– XV Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Ochota i Włochy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie oraz z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie i Pruszkowie,

– XVI Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Ursynów z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie oraz z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie,

– XVII Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i Wołominie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,”;

41) w pkt 42 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) w Sądzie Rejonowym we Włocławku:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Aleksandrowie Kujawskim, Lipnie, Radziejowie, Rypinie i Włocławku,

– V Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Aleksandrowie Kujawskim, Lipnie, Radziejowie, Rypinie i Włocławku,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu;”;

42) w pkt 43 lit. h otrzymuje brzmienie:

„h) w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) pozwanych, wnioskodawców, dłużników lub uczestników zaczynają się na litery od A do I, z wyjątkiem spraw spadkowych prowadzonych w postępowaniu nieprocesowym, w których decydujące – według tego samego kryterium – jest oznaczenie spadkodawcy, a także sprawy dotyczące czynności komorników,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru ustalonego tradycyjnie dla dzielnicy Wrocław-Fabryczna,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru części miasta Wrocławia w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Fabryczna i Stare Miasto,

– V Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w okręgu wrocławskim, z wyłączeniem części miasta Wrocławia w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Fabryczna, Krzyki, Psie Pole i Stare Miasto,

– VI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego – sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu i dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu z obszaru właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu,

– VII Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów – sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Jeleniej Górze, Legnicy, Opolu, Świdnicy i Wrocławiu,

– VIII Wydział Gospodarczy – sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu,

– IX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego – sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Jeleniej Górze, Legnicy i Świdnicy oraz sądów rejonowych w Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy i Wołowie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu,

– X Wydział Karny – sprawy wykroczeniowe z całego obszaru właściwości tego Sądu,

– XI Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) pozwanych, wnioskodawców, dłużników lub uczestników zaczynają się na litery od J do O, z wyjątkiem spraw spadkowych prowadzonych w postępowaniu nieprocesowym, w których decydujące – według tego samego kryterium – jest oznaczenie spadkodawcy, a także sprawy dotyczące czynności komorników,

– XII Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru ustalonego tradycyjnie dla dzielnicy Wrocław-Psie Pole,

– XIV Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) pozwanych, wnioskodawców, dłużników lub uczestników zaczynają się na litery od P do Ż, z wyjątkiem spraw spadkowych prowadzonych w postępowaniu nieprocesowym, w których decydujące – według tego samego kryterium – jest oznaczenie spadkodawcy, a także sprawy dotyczące czynności komorników,

– XV Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru części miasta Wrocławia w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Krzyki i Psie Pole,”;

43) w pkt 44 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) w Sądzie Rejonowym w Zamościu:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwisko oskarżonego, obwinionego lub uczestnika postępowania albo nazwisko pierwszego z oskarżonych, obwinionych lub uczestników postępowania zaczyna się na litery od A do Ł,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu,

– V Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwisko oskarżonego, obwinionego lub uczestnika postępowania albo nazwisko pierwszego z oskarżonych, obwinionych lub uczestników postępowania zaczyna się na litery od M do Z,

– VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń – wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych;”;

44) w pkt 45 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze:

– I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny – sprawy kierowane przez Prokuraturę Rejonową w Zielonej Górze o symbolu 1 Ds, a także sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych rozpoczynają się na litery od A do L,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Krośnie Odrzańskim i Zielonej Górze oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli, Świebodzinie, Wschowie, Zielonej Górze, Żaganiu i Żarach.

– V Wydział Gospodarczy – sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli, Świebodzinie, Wschowie, Zielonej Górze, Żaganiu i Żarach,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Wydział Karny – sprawy kierowane przez Prokuraturę Rejonową w Zielonej Górze o symbolu 3 Ds, a także sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych rozpoczynają się na litery od Ł do Ż,

– VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego – sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze,

– IX Wydział Egzekucyjny – sprawy z zakresu prowadzenia egzekucji należności sądowych w postępowaniu cywilnym oraz sprawy wpisywane dotychczas w repertorium „Co” Wydziału Cywilnego,”.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 509, 694, 1066, 1224, 1309, 1311, 1418, 1595 i 1781.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2012 r. poz. 155 i 168, z 2013 r. poz. 55, 173, 227, 275 i 333, z 2014 r. poz. 87, 116, 157, 170 i 177 oraz z 2015 r. poz. 94, 149, 169, 219 i 241.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Vindicat sp. z o.o.

Vindicat to ogólnopolska firma windykacyjna realizująca usługi odzyskiwania należności. Jesteśmy również pionierem w tworzeniu rozwiązań informatycznych, umożliwiających samodzielne odzyskiwanie długów przez wierzycieli. VCAT.pl to internetowa platforma skutecznej windykacji należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama