reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 30 grudnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 59/15/BOF Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 54, 173 i 222) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 18:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru:

a) administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych, z zastrzeżeniem § 19 pkt 1,

b) zwierzchniego nad sądami wojskowymi w zakresie organizacji i działalności administracyjnej, z zastrzeżeniem § 19 pkt 1,

c) nad działalnością opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów,

d) zwierzchniego nad przewodniczącymi i wiceprzewodniczącymi izb morskich oraz nad trybem postępowania przed izbami morskimi;

2) opracowywanie rozwiązań dotyczących organizacji i funkcjonowania sądów powszechnych, sądów wojskowych, izb morskich i opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów;”,

b) w pkt 5:

– uchyla się lit. f i g,

– w lit. g średnik na końcu zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się lit. h w brzmieniu:

„h) asesorów sądowych;”;

2) w § 20:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) realizacjazadań Ministra Sprawiedliwości związanych z przeprowadzaniem egzaminów adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych, testów umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo listę radców prawnych, egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz egzaminów na tłumacza przysięgłego;”,

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) prowadzenie postępowań w przedmiocie przyznania oraz cofnięcia licencji doradcy restrukturyzacyjnego, a także zawieszenia praw wynikających z licencji doradcy restrukturyzacyjnego;”,

c) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

„10a) realizacja uprawnień Ministra Sprawiedliwości w zakresie składania wniosków o stwierdzenie przez sąd upadłościowy rażącego naruszenia przez osobę posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego obowiązków nadzorcy, zarządcy albo syndyka ujawnionego po zakończeniu pełnienia funkcji w danym postępowaniu oraz uczestnictwa w postępowaniach dotyczących tych wniosków;”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kadromierz

Nowoczesne rozwiązanie do organizacji i kontroli czasu pracy personelu dla małych i średnich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama