| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy i oceny możliwości poszerzenia zakresu udziału czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw analizy i oceny możliwości poszerzenia zakresu udziału czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, zwany dalej "Zespołem".

§ 2.

Zadaniem Zespołu jest dokonanie analizy i oceny możliwości oraz zakresu poszerzenia udziału czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w ujęciu ustrojowym oraz proceduralnym, w tym polegającego na przekazaniu rozpoznawania określonych kategorii spraw tzw. "sędziom pokoju", a także, w przypadku pozytywnej oceny możliwości wprowadzenia rozwiązań w tym zakresie, wypracowanie propozycji regulacji prawnych.

§ 3.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Marcin Warchoł, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - przewodniczący Zespołu;

2) Bogdan Święczkowski, I Zastępca Prokuratora Generalnego, Prokurator Krajowy;

3) Paweł Zwolak, sędzia, Dyrektor Departamentu Nadzoru Administracyjnego;

4) Dariusz Pawłyszcze, sędzia, Dyrektor Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych;

5) Michał Antoniak, naczelnik Wydziału Prawa Ustroju Sądów i Służby Więziennej w Departamencie Legislacyjnym Prawa Karnego;

6) Aneta Michałek, sędzia, główny specjalista w Departamencie Legislacyjnym Prawa Karnego;

7) Janusz Kopciński, główny specjalista w Departamencie Legislacyjnym Prawa Karnego.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności członek Zespołu wskazany przez przewodniczącego.

2. Przewodniczący zwołuje i prowadzi posiedzenia zespołu, czuwa nad ich sprawnym przebiegiem, rozstrzyga kwestie sporne powstałe w toku prac Zespołu, a także ustala termin i program kolejnych posiedzeń, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu.

3. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, w charakterze ekspertów, osoby niebędące członkami Zespołu.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości.

2. Zespół może rozstrzygać poszczególne kwestie w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk, przy użyciu poczty elektronicznej (tryb obiegowy). Wyniki uzgodnień przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu.

§ 6.

Wszystkie komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości są zobowiązane do współdziałania z Zespołem oraz udostępniania mu niezbędnych informacji, chyba że stanowią one tajemnice prawnie chronione.

§ 7.

Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Legislacyjny Prawa Karnego.

§ 8.

Zespół tworzy się na okres wykonania zadania, o którym mowa w § 2.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »