REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 180

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w sądach powszechnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2e pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W sądach powszechnych wprowadza się do stosowania:

1) instrukcję kancelaryjną sądów powszechnych, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) jednolity rzeczowy wykaz akt sądów powszechnych, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokumentacja, która przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia nie była kwalifikowana na podstawie obowiązujących wówczas jednolitych rzeczowych wykazów akt, jest kwalifikowana na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.

§ 3.

Sprawy niezakończone przed dniem wejścia w życie zarządzenia prowadzi się zgodnie z dotychczasowymi przepisami wewnętrznymi sądu aż do zakończenia sprawy, a odwzorowania cyfrowe z napływających przesyłek powiązanych z takimi sprawami traktuje się jako dokumentację prowadzoną poza systemem EZD, bez przypisywania do sprawy.

§ 4.

Nadzór nad prawidłowością stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt sprawuje prezes sądu, za pośrednictwem kierownika oddziału administracyjnego lub odpowiednio kierownika samodzielnej sekcji administracyjnej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
Zbigniew Ziobro

w porozumieniu:
NACZELNY DYREKTOR
ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
Paweł Pietrzyk

Załącznik 1. [INSTRUKCJA KANCELARYJNA SĄDÓW POWSZECHNYCH]

Załączniki do zarządzenia
Ministra Sprawiedliwości
z dnia 20 września 2023 r.
(Dz.Urz. Min.Sprawiedl. poz. 180)

Załącznik nr 1

INSTRUKCJA KANCELARYJNA SĄDÓW POWSZECHNYCH

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT SĄDÓW POWSZECHNYCH]

Załącznik nr 2

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT SĄDÓW POWSZECHNYCH

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-21
  • Data wejścia w życie: 2024-01-01
  • Data obowiązywania: 2024-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA