reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 1 marca 2006 r.

w sprawie likwidacji państwowej jednostki budżetowej – Biura Gospodarki Wodnej w Warszawie

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 117, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Z dniem 1 maja 2006 r. stawia się w stan likwidacji, a z dniem 30 czerwca 2006 r. ulega likwidacji Biuro Gospodarki Wodnej w Warszawie, będące państwową jednostką budżetową, zwane dalej „Biurem”.

2. W okresie likwidacji Biuro działa pod swoją dotychczasową nazwą z dodatkiem wyrazów „w likwidacji”.

§ 2

1. Na likwidatora Biura wyznacza się Pana Andrzeja Badowskiego, zwanego dalej „Likwidatorem”.

2. Nadzór nad działalnością Likwidatora powierza się Departamentowi Ekonomicznemu w Ministerstwie Środowiska.

3. Obsługę administracyjną, techniczną i biurową Likwidatora zapewnia Biuro.

§ 3

1. Do czasu zakończenia likwidacji, Biurem zarządza Likwidator.

2. Likwidator przejmuje prawa i obowiązki Dyrektora Biura w zakresie niezbędnym do zakończenia działalności Biura.

§ 4

1. Zobowiązuje się Likwidatora do opracowania harmonogramu likwidacji Biura, zwanego dalej „harmonogramem”, w terminie do dnia 10 maja 2006 r., w uzgodnieniu z Departamentem Ekonomicznym w Ministerstwie Środowiska.

2. Harmonogram powinien zawierać terminarz działań związanych z:

1) rozliczeniem rachunków bankowych;

2) rozliczeniem środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

3) rozliczeniem umów;

4) rozliczeniem zobowiązań i należności;

5) rozliczeniem i przekazaniem majątku;

6) przekazaniem dokumentacji do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;

7) wykreśleniem z rejestrów.

§ 5

Do obowiązków Likwidatora należy w szczególności:

1) przeprowadzenie likwidacji zgodnie z harmonogramem;

2) sporządzenie bilansu na dzień otwarcia likwidacji;

3) sporządzenie planu finansowego likwidacji Biura;

4) dokonanie inwentaryzacji majątku trwałego i majątku obrotowego;

5) przekazanie protokolarne mienia znajdującego się w użytkowaniu Biura do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zgodnie z art. 213 ust. 3 ustawy z dnia 18 listopada 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255);

6) egzekucja należności, zaspokojenie wierzycieli lub zabezpieczenie wierzytelności;

7) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej oraz bilansu na dzień zakończenia likwidacji Biura;

8) sporządzenie sprawozdania z przebiegu procesu likwidacji Biura na ostatni dzień likwidacji;

9) powiadomienie właściwego Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o fakcie likwidacji Biura, w tym zgłoszenie wniosków o wykreślenie z rejestru systemu: REGON, identyfikacji podatkowej oraz ubezpieczeń społecznych;

10) zarchiwizowanie dokumentów Biura i przekazanie protokolarnie dokumentów do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;

11) przekazanie protokolarnie zatwierdzonego przez Głównego Księgowego Resortu Bilansu Biura sporządzonego na ostatni dzień likwidacji do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w celu wprowadzenia do bilansu otwarcia tej jednostki;

12) przekazanie, w uzgodnieniu z Głównym Księgowym Resortu, na konto dysponenta głównego środków finansowych pozostałych na rachunku bankowym i w kasie Biura na dzień 30 czerwca 2006 r.

§ 6

Likwidator zakończy całokształt czynności polikwidacyjnych do dnia 10 sierpnia 2006 r.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2006 r.

 

Minister Środowiska

Jan Szyszko

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama