reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 kwietnia 2006 r.

w sprawie powołania Zespołu do zbadania prawidłowości i zasadności działań parków narodowych z zakresu gospodarki gruntami w granicach parków narodowych i ich otulinach

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół do zbadania prawidłowości i zasadności działań parków narodowych z zakresu gospodarki gruntami w granicach parków narodowych i ich otulinach, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Środowiska zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2

Do zadań Zespołu należy:

1) przygotowywanie opinii dla Ministra w zakresie prawidłowości i zasadności działań parków narodowych z zakresu gospodarki gruntami w granicach parków narodowych i ich otulinach;

2) przeprowadzanie wizji lokalnych gruntów w odniesieniu, do których prowadzone są działania parków narodowych z zakresu gospodarki gruntami w granicach parków narodowych i ich otulinach.

§ 3

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący: Teresa Stolarska – Naczelnik Wydziału Parków Narodowych w Departamencie Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska;

2) Członkowie:

a) Janusz Paradysz – Radca Ministra w Departamencie Ekonomicznym w Ministerstwie Środowiska,

b) Arkadiusz Nowicki – Radca Ministra w Departamencie Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska,

c) Kazimierz Mateja – Główny Specjalista w Departamencie Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska.

§ 4

1. Przewodniczący Zespołu:

1) kieruje pracami Zespołu;

2) ustala miejsce, terminy i formy działań podejmowanych przez Zespół;

3) zwołuje posiedzenia Zespołu;

4) wyznacza, spośród Członków Zespołu, osobę kierującą pracami Zespołu, w przypadku swojej nieobecności.

2. W pracach Zespołu mogą brać udział osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 5

Obsługę techniczno-biurową Zespołu zapewnia Departament Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Środowiska

Jan Szyszko

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz i Zamroch. Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama