| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 65 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 27 października 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 5 Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań” w rozdziale I „Na obszarach ochrony ścisłej” w tabeli A. „Ochrona przyrody nieożywionej i gleb” lp. 4 otrzymuje brzmienie:

4

Wykonanie drewnianej nawierzchni (pomostów) na podmokłych odcinkach szlaków pieszych

300 m

1/229d, 1/239c, 1/231a, 1/231b, 2/11d

 2) w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań” w rozdziale I „Na obszarach ochrony ścisłej” dodaje się tabelę B. „Ochrona ekosystemów leśnych”, w brzmieniu:

„B. Ochrona ekosystemów leśnych:

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Rozebranie torowiska kolejki leśnej poprzez zdjęcie i wywiezienie szyn, zwrotnic, śrub mocujących i innych elementów stalowych

6,4 km

2/267a, 2/210j, 2/269d, 2/270b, 2/259c, 2/257c, 2/251b, 2/246b, 2/232g, 2/231f, 2/230d

 

 

1) Obszary Bieszczadzkiego Parku Narodowego objęte ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową podzielone są na obwody ochronne, oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami i zaznaczone są na mapie kategorii ochronnych Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr inw. BdPN-M.Kat.Ochr.-Pl.ochr-2007), przechowywanej w siedzibie Bieszczadzkiego Parku narodowego w Ustrzykach Górnych”.

3) w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań" w rozdziale I „Na obszarach ochrony ścisłej" dodaje się tabelę C. „W nieleśnych ekosystemach lądowych", w brzmieniu:

„C. W nieleśnych ekosystemach lądowych:

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Regeneracja muraw alpejskich zniszczonych w wyniku wydeptywania – wysadzenie sadzonek kostrzewy niskiej Festuca supina, pięciornika złotego Potentilla aurea, prosienicznika jednogłówkowego Hypocheris uniflora, macierzanki halnej Thymus alpestris

6000 szt.

2/16a, 2/22a

 

 

1) Obszary Bieszczadzkiego Parku Narodowego objęte ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową podzielone są na obwody ochronne, oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami i zaznaczone są na mapie kategorii ochronnych Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr inw. BdPN-M.Kat.Ochr.-Pl.ochr-2007), przechowywanej w siedzibie Bieszczadzkiego Parku narodowego w Ustrzykach Górnych”.

4) w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań” w rozdziale I „Na obszarach ochrony ścisłej” dodaje się tabelę D. „Turystyka”, w brzmieniu:

„D. Turystyka:

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Budowa wiat (deszczochronów) przy pieszych szlakach turystycznych

8 szt.

1/9a, 1/123a, 1/138a, 1/157h, 1l/167c, 1/231a, 2/11b, 2/124

 

 

1) Obszary Bieszczadzkiego Parku Narodowego objęte ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową podzielone są na obwody ochronne, oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami i zaznaczone są na mapie kategorii ochronnych Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr inw. BdPN-M.Kat.Ochr.-Pl.ochr-2007), przechowywanej w siedzibie Bieszczadzkiego Parku narodowego w Ustrzykach Górnych”.

5) w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań” w rozdziale II „Na obszarach ochrony czynnej” w tabeli A. „W ekosystemach leśnych”:

a) lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanie (cięcia przebudowy składu gatunkowego oraz przemiany struktury drzewostanów)

1234,66 ha

1/129b, 1/129i, 1/133c, 1/181c, 1/182c, 1/185b, 1/217k, 1/271a, 1/271b, 1/272a, 1/25g, 1/36a, 1/36c, 1/37b, 1/37c, 1/38a, 1/48a, 1/48d, 1/49a, 1/50f, 1/51a, 1/54b, 1/58b, 1/58c, 1/58g, 1/59a, 1/59c, 1/61c, 1/69g, 1/70b, 1/70f, 1/74a, 1/74d, 1/74f, 1/74g, 1/78a, 1/78c, 1/78i, 1/79f, 1/80c, 1/81b, 1/81c, 1/83b, 1/84b, 1/85a, 1/85f, 1/87d, 1/87f, 1/89a, 1/89b, 1/89c, 1/90a, 2/102a, 2/168c, 2/169b, 2/170a, 2/174f, 2/174i, 2/1741, 2/185a, 2/188c, 2/18a, 2/191f, 2/198a, 2/19a, 2/1dx, 2/207d, 2/209b, 2/210a, 2/2a, 2/2d, 2/55a, 2/57b, 2/5g, 2/7b

b) lp. 7 otrzymuje brzmienie:

7

Zabezpieczenie upraw leśnych przed zwierzyną łowną za pomocą grodzeń, repelentów bądź środków mechanicznych

65,47 ha

1/135c, 1/181c, 1/185b, 1/186b, 1/186c, 1/186d, 1/249f, 1/24a, 1/250a, 1/250b, 1/251a, 1/254d, 1/255a, 1/255d, 1/255f, 1/256a, 1/256d, 1/258a, 1/260a, 1/261c, 1/262a, 1/263a, 1/263b, 1/264a, 1/264c, 1/265b, 1/266a, 1/267a, 1/268a, 1/271a, 1/272a, 1/274a, 1/274f, 1/276a, 1/36a, 1/36c, 1/37b, 1/37c, 1/38a, 1/48a, 1/50f, 1/54b, 1/58a, 1/58b, 1/58g, 1/59c, 1/59f, 1/61c, 1/61j, 1/62a, 1/69g, 1/70a, 1/70b, 1/79a, 1/79b, 1/79c, 1/79[, 1/80a, 1/80b, 1/81b, 1/83b, 1/85a, 1/85f, 1/85h, 1/90a, 1/99b, 2/169b, 2/170a, 2/174f, 2/174i, 2/188c, 2/1dx, 2/208c, 2/209b, 2/210a, 2/2a, 2/2d, 2/55a, 2/7b

 6) w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań” w rozdziale II „Na obszarach ochrony czynnej” w tabeli D. „Ochrona przyrody nieożywionej i gleb” dodaje się lp. 14 w brzmieniu:

14

Wykonanie drewnianej nawierzchni (pomostów) na podmokłych odcinkach szlaków pieszych

10 m

2/12f

 7) w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań” w rozdziale II „Na obszarach ochrony czynnej” w tabeli F. „Turystyka”:

a) lp. 2 otrzymuje brzmienie:

2

Budowa wiat (deszczochronów) przy pieszych szlakach turystycznych

3 szt.

1/75d, 1/268d, 2/66j

b) lp. 15 otrzymuje brzmienie:

15

Wydzielenie miejsc dla rowerów na parkingach

6 miejsc w obrębie obecnych parkingów

1/1291, 1/182m, 1/217b, 1/280c, 2/67h, 2/70k

 8) w załączniku nr 5 „Miejsca udostępniane w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, sposoby ich udostępniania oraz maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach” w tabeli B. „Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych” lp. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

4

Oddziały o numerach: 1/217, 2/12, 2/10, 2/13, 2/11, 2/14, 2/16, 2/22, 2/26, 2/65, 2/64, 2/63, 2/66, 2/67, 2/24, 2/70 (Ścieżka przyrodnicza „Połonina Caryńska”)

Ścieżka udostępniona do zwiedzania wyłącznie w porze dziennej

Należy dążyć do tego, aby w ciągu dnia liczba zwiedzających w całym kompleksie Połoniny Caryńskiej nie przekraczała: 1100 osób (przy założeniu, że natężenie ruchu turystycznego jest rozłożone w czasie)

5

Oddziały o numerach: 2/70, 2/86, 2/91, 1/242, 1/243, 1/244, 1/239, 2/213, 1/237, 1/232, 1/236, 1/234, 1/231, 2/18 (Ścieżka przyrodnicza „Wielka Rawka”)

Ścieżka udostępniona do zwiedzania wyłącznie w porze dziennej

Należy dążyć do tego, aby w ciągu dnia liczba zwiedzających w całym kompleksie Wielkiej i Małej Rawki nie przekraczała: 1200 osób (przy założeniu, że natężenie ruchu turystycznego jest rozłożone w czasie)

 9) w załączniku nr 5 „Miejsca udostępniane w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, sposoby ich udostępniania oraz maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach” w tabeli C. „Miejsca udostępniane w celach turystycznych” lp. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

2

Sieć pieszych szlaków turystycznych w kompleksie Wielkiej i Małej Rawki (wraz z Wielkim Działem i pasmem granicznym)

Sieć połączonych szlaków udostępniana jest poprzez 4 wejścia – punkty kontrolne, gdzie sprzedawane są bilety i wypełniane ankiety

Należy dążyć do tego, aby w ciągu dnia liczba zwiedzających w całym kompleksie nie przekraczała: 1200 osób (przy założeniu, że natężenie ruchu turystycznego jest

 

Szlak: Ustrzyki Górne – Wielka Rawka (oddziały: 2/18, 1/231, 1/234, 1/326, 1/232, 1/237)

charakteryzujące ruch turystyczny (monitoring). Turyści docierają do 2 miejsc widokowych z kilku kierunków w różnym czasie

rozłożone w czasie)

 

Szlak: Przełęcz Wyżniańska – Mała Rawka – Wielka Rawka (oddziały: 2/70, 2/86, 2/91, 1/242, 1/243, 1/244, 1/239, 2/213, 1/237

 

 

 

Szlak: Wetlina – Dział – Mała Rawka (oddziały: 2/210, 2/209, 2/208, 2/207, 2/206, 2/205, 2/204, 2/95, 2/94, 2/93, 2/92, 2/91, 1/244

 

 

 

Szlak: Wetlina – pasmo graniczne – Wielka Rawka (oddziały: 2/274–2/278, 2/266, 2/260, 2/252, 2/254, 2/255, 2/256, 2/250, 2/244, 2/243, 2/240, 2/239, 2/238, 2/237, 2/236, 2/212, 1/237)

 

 

3

Sieć pieszych szlaków turystycznych w kompleksie Połoniny Caryńskiej Ustrzyki Górne – Połonina Caryńska (1297 m) (oddziały: 1/217, 2/12, 2/10, 2/13, 2/11, 2/14, 2/15, 2/22 Berhy Górne – Połonina Caryńska (1297 m) (oddziały: 2/67, 2/66, 2/63, 2/64, 2/65, 2/26, 2/22 Przełęcz Przysłup – Połonina Caryńska (1237 m) (oddziały: 2/44, 2/39, 2/38, 2/36) Wyżniański Wierch –Połonina Caryńska (oddziały: 2/24, 2/25, 2/26, 2/70, 2/69,2/65)

Sieć połączonych szlaków udostępniana jest przez 4 wejścia – punkty kontrolne, gdzie sprzedawane są bilety i wypełniane ankiety charakteryzujące ruch turystyczny (monitoring). Turyści docierają do 2 miejsc widokowych z kilku kierunków w różnym czasie

Należy dążyć do tego, aby w ciągu dnia liczba zwiedzających w całym kompleksie nie przekraczała: 1100 osób (przy założeniu, że natężenie ruchu turystycznego jest rozłożone w czasie)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Minister Środowiska

z up. Bernard Błaszczyk

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Pluta

analityk w Departamencie Analiz TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »