reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 65 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 27 października 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 5 Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań” w rozdziale I „Na obszarach ochrony ścisłej” w tabeli A. „Ochrona przyrody nieożywionej i gleb” lp. 4 otrzymuje brzmienie:

4

Wykonanie drewnianej nawierzchni (pomostów) na podmokłych odcinkach szlaków pieszych

300 m

1/229d, 1/239c, 1/231a, 1/231b, 2/11d

 2) w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań” w rozdziale I „Na obszarach ochrony ścisłej” dodaje się tabelę B. „Ochrona ekosystemów leśnych”, w brzmieniu:

„B. Ochrona ekosystemów leśnych:

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Rozebranie torowiska kolejki leśnej poprzez zdjęcie i wywiezienie szyn, zwrotnic, śrub mocujących i innych elementów stalowych

6,4 km

2/267a, 2/210j, 2/269d, 2/270b, 2/259c, 2/257c, 2/251b, 2/246b, 2/232g, 2/231f, 2/230d

 

 

1) Obszary Bieszczadzkiego Parku Narodowego objęte ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową podzielone są na obwody ochronne, oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami i zaznaczone są na mapie kategorii ochronnych Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr inw. BdPN-M.Kat.Ochr.-Pl.ochr-2007), przechowywanej w siedzibie Bieszczadzkiego Parku narodowego w Ustrzykach Górnych”.

3) w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań" w rozdziale I „Na obszarach ochrony ścisłej" dodaje się tabelę C. „W nieleśnych ekosystemach lądowych", w brzmieniu:

„C. W nieleśnych ekosystemach lądowych:

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Regeneracja muraw alpejskich zniszczonych w wyniku wydeptywania – wysadzenie sadzonek kostrzewy niskiej Festuca supina, pięciornika złotego Potentilla aurea, prosienicznika jednogłówkowego Hypocheris uniflora, macierzanki halnej Thymus alpestris

6000 szt.

2/16a, 2/22a

 

 

1) Obszary Bieszczadzkiego Parku Narodowego objęte ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową podzielone są na obwody ochronne, oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami i zaznaczone są na mapie kategorii ochronnych Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr inw. BdPN-M.Kat.Ochr.-Pl.ochr-2007), przechowywanej w siedzibie Bieszczadzkiego Parku narodowego w Ustrzykach Górnych”.

4) w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań” w rozdziale I „Na obszarach ochrony ścisłej” dodaje się tabelę D. „Turystyka”, w brzmieniu:

„D. Turystyka:

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Budowa wiat (deszczochronów) przy pieszych szlakach turystycznych

8 szt.

1/9a, 1/123a, 1/138a, 1/157h, 1l/167c, 1/231a, 2/11b, 2/124

 

 

1) Obszary Bieszczadzkiego Parku Narodowego objęte ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową podzielone są na obwody ochronne, oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami i zaznaczone są na mapie kategorii ochronnych Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr inw. BdPN-M.Kat.Ochr.-Pl.ochr-2007), przechowywanej w siedzibie Bieszczadzkiego Parku narodowego w Ustrzykach Górnych”.

5) w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań” w rozdziale II „Na obszarach ochrony czynnej” w tabeli A. „W ekosystemach leśnych”:

a) lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanie (cięcia przebudowy składu gatunkowego oraz przemiany struktury drzewostanów)

1234,66 ha

1/129b, 1/129i, 1/133c, 1/181c, 1/182c, 1/185b, 1/217k, 1/271a, 1/271b, 1/272a, 1/25g, 1/36a, 1/36c, 1/37b, 1/37c, 1/38a, 1/48a, 1/48d, 1/49a, 1/50f, 1/51a, 1/54b, 1/58b, 1/58c, 1/58g, 1/59a, 1/59c, 1/61c, 1/69g, 1/70b, 1/70f, 1/74a, 1/74d, 1/74f, 1/74g, 1/78a, 1/78c, 1/78i, 1/79f, 1/80c, 1/81b, 1/81c, 1/83b, 1/84b, 1/85a, 1/85f, 1/87d, 1/87f, 1/89a, 1/89b, 1/89c, 1/90a, 2/102a, 2/168c, 2/169b, 2/170a, 2/174f, 2/174i, 2/1741, 2/185a, 2/188c, 2/18a, 2/191f, 2/198a, 2/19a, 2/1dx, 2/207d, 2/209b, 2/210a, 2/2a, 2/2d, 2/55a, 2/57b, 2/5g, 2/7b

b) lp. 7 otrzymuje brzmienie:

7

Zabezpieczenie upraw leśnych przed zwierzyną łowną za pomocą grodzeń, repelentów bądź środków mechanicznych

65,47 ha

1/135c, 1/181c, 1/185b, 1/186b, 1/186c, 1/186d, 1/249f, 1/24a, 1/250a, 1/250b, 1/251a, 1/254d, 1/255a, 1/255d, 1/255f, 1/256a, 1/256d, 1/258a, 1/260a, 1/261c, 1/262a, 1/263a, 1/263b, 1/264a, 1/264c, 1/265b, 1/266a, 1/267a, 1/268a, 1/271a, 1/272a, 1/274a, 1/274f, 1/276a, 1/36a, 1/36c, 1/37b, 1/37c, 1/38a, 1/48a, 1/50f, 1/54b, 1/58a, 1/58b, 1/58g, 1/59c, 1/59f, 1/61c, 1/61j, 1/62a, 1/69g, 1/70a, 1/70b, 1/79a, 1/79b, 1/79c, 1/79[, 1/80a, 1/80b, 1/81b, 1/83b, 1/85a, 1/85f, 1/85h, 1/90a, 1/99b, 2/169b, 2/170a, 2/174f, 2/174i, 2/188c, 2/1dx, 2/208c, 2/209b, 2/210a, 2/2a, 2/2d, 2/55a, 2/7b

 6) w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań” w rozdziale II „Na obszarach ochrony czynnej” w tabeli D. „Ochrona przyrody nieożywionej i gleb” dodaje się lp. 14 w brzmieniu:

14

Wykonanie drewnianej nawierzchni (pomostów) na podmokłych odcinkach szlaków pieszych

10 m

2/12f

 7) w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań” w rozdziale II „Na obszarach ochrony czynnej” w tabeli F. „Turystyka”:

a) lp. 2 otrzymuje brzmienie:

2

Budowa wiat (deszczochronów) przy pieszych szlakach turystycznych

3 szt.

1/75d, 1/268d, 2/66j

b) lp. 15 otrzymuje brzmienie:

15

Wydzielenie miejsc dla rowerów na parkingach

6 miejsc w obrębie obecnych parkingów

1/1291, 1/182m, 1/217b, 1/280c, 2/67h, 2/70k

 8) w załączniku nr 5 „Miejsca udostępniane w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, sposoby ich udostępniania oraz maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach” w tabeli B. „Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych” lp. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

4

Oddziały o numerach: 1/217, 2/12, 2/10, 2/13, 2/11, 2/14, 2/16, 2/22, 2/26, 2/65, 2/64, 2/63, 2/66, 2/67, 2/24, 2/70 (Ścieżka przyrodnicza „Połonina Caryńska”)

Ścieżka udostępniona do zwiedzania wyłącznie w porze dziennej

Należy dążyć do tego, aby w ciągu dnia liczba zwiedzających w całym kompleksie Połoniny Caryńskiej nie przekraczała: 1100 osób (przy założeniu, że natężenie ruchu turystycznego jest rozłożone w czasie)

5

Oddziały o numerach: 2/70, 2/86, 2/91, 1/242, 1/243, 1/244, 1/239, 2/213, 1/237, 1/232, 1/236, 1/234, 1/231, 2/18 (Ścieżka przyrodnicza „Wielka Rawka”)

Ścieżka udostępniona do zwiedzania wyłącznie w porze dziennej

Należy dążyć do tego, aby w ciągu dnia liczba zwiedzających w całym kompleksie Wielkiej i Małej Rawki nie przekraczała: 1200 osób (przy założeniu, że natężenie ruchu turystycznego jest rozłożone w czasie)

 9) w załączniku nr 5 „Miejsca udostępniane w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, sposoby ich udostępniania oraz maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach” w tabeli C. „Miejsca udostępniane w celach turystycznych” lp. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

2

Sieć pieszych szlaków turystycznych w kompleksie Wielkiej i Małej Rawki (wraz z Wielkim Działem i pasmem granicznym)

Sieć połączonych szlaków udostępniana jest poprzez 4 wejścia – punkty kontrolne, gdzie sprzedawane są bilety i wypełniane ankiety

Należy dążyć do tego, aby w ciągu dnia liczba zwiedzających w całym kompleksie nie przekraczała: 1200 osób (przy założeniu, że natężenie ruchu turystycznego jest

 

Szlak: Ustrzyki Górne – Wielka Rawka (oddziały: 2/18, 1/231, 1/234, 1/326, 1/232, 1/237)

charakteryzujące ruch turystyczny (monitoring). Turyści docierają do 2 miejsc widokowych z kilku kierunków w różnym czasie

rozłożone w czasie)

 

Szlak: Przełęcz Wyżniańska – Mała Rawka – Wielka Rawka (oddziały: 2/70, 2/86, 2/91, 1/242, 1/243, 1/244, 1/239, 2/213, 1/237

 

 

 

Szlak: Wetlina – Dział – Mała Rawka (oddziały: 2/210, 2/209, 2/208, 2/207, 2/206, 2/205, 2/204, 2/95, 2/94, 2/93, 2/92, 2/91, 1/244

 

 

 

Szlak: Wetlina – pasmo graniczne – Wielka Rawka (oddziały: 2/274–2/278, 2/266, 2/260, 2/252, 2/254, 2/255, 2/256, 2/250, 2/244, 2/243, 2/240, 2/239, 2/238, 2/237, 2/236, 2/212, 1/237)

 

 

3

Sieć pieszych szlaków turystycznych w kompleksie Połoniny Caryńskiej Ustrzyki Górne – Połonina Caryńska (1297 m) (oddziały: 1/217, 2/12, 2/10, 2/13, 2/11, 2/14, 2/15, 2/22 Berhy Górne – Połonina Caryńska (1297 m) (oddziały: 2/67, 2/66, 2/63, 2/64, 2/65, 2/26, 2/22 Przełęcz Przysłup – Połonina Caryńska (1237 m) (oddziały: 2/44, 2/39, 2/38, 2/36) Wyżniański Wierch –Połonina Caryńska (oddziały: 2/24, 2/25, 2/26, 2/70, 2/69,2/65)

Sieć połączonych szlaków udostępniana jest przez 4 wejścia – punkty kontrolne, gdzie sprzedawane są bilety i wypełniane ankiety charakteryzujące ruch turystyczny (monitoring). Turyści docierają do 2 miejsc widokowych z kilku kierunków w różnym czasie

Należy dążyć do tego, aby w ciągu dnia liczba zwiedzających w całym kompleksie nie przekraczała: 1100 osób (przy założeniu, że natężenie ruchu turystycznego jest rozłożone w czasie)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Minister Środowiska

z up. Bernard Błaszczyk

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama