REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 7

ZARZĄDZENIE Nr 18
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 22 maja 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 14 Ministra Skarbu Państwa z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 3 w pkt 13 uchyla się lit. i;

2) w § 4 w ust. 3 w pkt 13 dodaje się lit. zc w brzmieniu:

„zc) Zakład Mechaniczny „Bumar-Mikulczyce” S.A. w Zabrzu”;

3) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku nr 3:

a) tytuł otrzymuje brzmienie:

„Lista branż i podmiotów w nadzorze Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, z wyłączeniem podmiotów określonych w § 3 ust. 2 pkt 20 oraz w załączniku nr 2 Lp. 66 i 67 niniejszego zarządzenia”,

b) pkt 37 otrzymuje brzmienie:

„37. Przemysł spożywczy, z wyłączeniem:

– Zakłady przemysłu Ziemniaczanego w pile ZETPEZET sp. z o.o.,

– Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A. w Szczecinie,

– Chłodnia „MORS-WOLA” sp. z o.o. w Warszawie.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Skarbu Państwa

Włodzimierz Karpiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 Rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1488).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r., Nr 82, poz. 451, Nr 201, poz. 1183 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r., poz. 1544.

Załącznik 1.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 22 maja 2013 r. (poz. 7)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 26 kwietnia 2013 r. (poz. 6)

LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

Branża

1

2

3

4

1

Adextra S.A.

Piaseczno

agencje przedsiębiorczości

2

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Warszawa

ARP

3

Bumar sp. z o.o.

Warszawa

przemysł obronny

4

Bumar Elektronika S.A.

Warszawa

przemysł obronny

5

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A.

Białe Błota

przemysł obronny

6

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.

Bydgoszcz

przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych

7

Centralny Ośrodek badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.

Warszawa

jednostki usługowe

8

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.

Katowice

jednostki otoczenia górnictwa

9

Chłodnia „MORS-WOLA” sp. z o.o.

Warszawa

przemysł spożywczy

10

Elektrownia Chorzów S.A.

Chorzów

energetyka

11

EUROLOT S.A. w Warszawie

Warszawa

komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy

12

Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A.

Kraśnik

przemysł obronny

13

FS Holding S.A.

Lublin

przemysł drzewny i papierniczy

14

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.

Gliwice

turystyka

15

H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

Poznań

przemysł maszynowy

16

Huta Stalowa Wola S.A.

Stalowa Wola

przemysł obronny

17

HUTMAR S.A.

Częstochowa

przedsiębiorstwa handlowe i inne

18

Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o.

Warszawa

jednostki usługowe

19

Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.

Kłodawa

przemysł wydobywczy i kopalin

20

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie Sp. z o.o.

Wilków

przemysł wydobywczy i kopalin

21

Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Sp. z o.o.

Kraków

przemysł elektrotechniczny

22

LS Airport Services S.A.

Warszawa

komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy

23

Morska Stocznia Remontowa S.A.

Świnoujście

przemysł obronny

24

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne sp. z o.o.

Warszawa

jednostki usługowe

25

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

Gdynia

przemysł obronny

26

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” sp. z o.o.

Poznań

przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych

 

1

2

3

4

27

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o.

Gliwice

przemysł obronny

28

Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.

Warszawa

przemysł środków transportu

29

Polska Żegluga Bałtycka S.A.

Kołobrzeg

żegluga i porty

30

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Warszawa

komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy

31

Polskie Linie Oceaniczne S.A.

Gdynia

żegluga i porty

32

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

Warszawa

jednostki usługowe

33

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.

Gdańsk

otoczenie rolnictwa

34

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o.

Szczecin

budownictwo

35

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.

Warszawa

budownictwo

36

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PSK Rzeszów” Sp. z o.o.

Rzeszów

przemysł środków transportu

37

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowy Targ Sp. z o.o.

Nowy Targ

transport

38

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.

Warszawa

transport

39

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.

Gniezno

transport

40

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o.

Szczecin

żegluga i porty

41

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.

Łódź

turystyka

42

Przedsiębiorstwo Wydawnicze „RZECZPOSPOLITA” S.A.

Warszawa

wydawnictwa i poligrafia

43

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Częstochowa

hutnictwo

44

Stocznia Remontowa Nauta S.A.

Gdynia

przemysł obronny

45

STOMIL-Poznań S.A.

Poznań

przemysł obronny

46

Szczecińska Stocznia Remontowa Gryfia S.A.

Szczecin

przemysł obronny

47

Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A.

Szczecin

przemysł spożywczy

48

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.

Katowice

hutnictwo

49

Unimor Radiocom Sp. z o.o.

Gdańsk

przemysł obronny

50

Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.

Warszawa

przemysł elektrotechniczny

51

Waryński S.A. Grupa Holdingowa

Warszawa

przemysł maszynowy

52

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach sp. z o.o.

Katowice

budownictwo

53

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.

Katowice

turystyka

54

WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED Sp. z o.o.

Warszawa

przemysł farmaceutyczny

55

Zakład Mechaniczny „Bumar-Mikulczyce” S.A.

Zabrze

przemysł obronny

56

Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A,

Brzozów

przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych

57

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o.

Białystok

budownictwo

58

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Sp. z o.o.

Bolesławiec

przemysł materiałów budowlanych

 

1

2

3

4

59

Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.

Tarnów

przemysł obronny

60

Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM Sp. z o. o.

Dzierżoniów

jednostki otoczenia górnictwa

61

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.

Piła

przemysł spożywczy

62

Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO S.A.

Brodnica

przemysł środków transportu

63

Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A.

Łódź

przemysł surowców odzieżowych

64

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A.

Kielce

przemysł maszynowy

65

Zakłady Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A.

Suchedniów

przemysł materiałów budowlanych

66

Podmioty w likwidacji i upadłości z wyłączeniem Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji oraz Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji

 

67

Podmioty nieprowadzące działalności

 

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-28
  • Data wejścia w życie: 2013-05-22
  • Data obowiązywania: 2013-05-22

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA