REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 13

ZARZĄDZENIE Nr 49
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 9 grudnia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 38 Ministra Skarbu państwa z dnia 9 października 2013 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 3 dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) podmioty w upadłości i likwidacji, z wyłączeniem Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji oraz Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji.”;

2) w § 5 ust. 3 pkt 11 dodaje się lit. s w brzmieniu:

„s) Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. w Grzybowie.”;

3) w § 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski koordynuje prace związane z polityką dywidendową Skarbu Państwa.”;

4) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Skarbu Państwa

Włodzimierz Karpiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1488).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 82, poz. 451, Nr 201, poz. 1183 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 1544.

Załącznik 1. [LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT SPÓŁEK KLUCZOWYCH]

Załącznik do Zarządzenia Nr 49 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 9 grudnia 2013 r. (poz. 13)

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 38 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 9 października 2013 r. (poz. 12)

LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT SPÓŁEK KLUCZOWYCH

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

Branża

1

ENEA S.A.

Poznań

energetyka

2

ENERGA S.A.

Gdańsk

energetyka

3

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Warszawa

papiery wartościowe

4

Grupa Azoty S.A.

Tarnów

chemia ciężka

5

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Puławy

chemia ciężka

6

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A.

Police

chemia ciężka

7

Grupa LOTOS S.A.

Gdańsk

przemysł naftowy

8

KGHM Polska Miedź S.A.

Lubin

KGHM

9

Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.

Grzybów

przemysł wydobywczy
i kopalin

10

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Warszawa

papiery wartościowe

11

LOTOS PETROBALTIC S.A

Gdańsk

przemysł naftowy

12

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” sp. z o.o.

Poznań

przemysł chemiczny
i tworzyw sztucznych

13

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Warszawa

energetyka

14

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Płock

przemysł naftowy

15

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Warszawa

przemysł gazowy

16

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A.

Warszawa

usługi finansowe

17

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Warszawa

zakłady ubezpieczeń

18

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A.

Płock

przemysł naftowy

19

Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Sp. z o.o.

Gdańsk

przemysł naftowy

20

Siarkopol Gdańsk S.A.

Gdańsk

przemysł naftowy

21

Totalizator Sportowy sp. z o.o.

Warszawa

gry losowe
i zakłady wzajemne

22

TAURON Polska Energia S.A.

Katowice

energetyka

23

Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

Chorzów

chemia ciężka

24

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Szczecin

żegluga i porty

25

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Gdańsk

żegluga i porty

26

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Gdynia

żegluga i porty

Ponadto Departament nadzoruje branże: przemysł obronny oraz bankowość, w tym BGŻ S.A.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-16
  • Data wejścia w życie: 2013-12-09
  • Data obowiązywania: 2013-12-09

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA