REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 7

ZARZĄDZENIE Nr 20
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 12 czerwca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu pracy Zespołu do Spraw Oceny Skutków Regulacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 67 Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Zespołu do Spraw Oceny Skutków Regulacji, w załączniku nr 2 w pkt 3, wprowadza się następujące zmiany:

1) lit. h otrzymuje brzmienie:

„h) Monika Malesza – starszy specjalista w Departamencie Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji,”;

2) lit. i otrzymuje brzmienie:

„i) Beata Czarnota – specjalista w Departamencie Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji,”;

3) lit. l otrzymuje brzmienie:

„l) Grzegorz Dmowski – główny specjalista w Departamencie Reprywatyzacji i Rekompensat,”;

4) lit. n otrzymuje brzmienie:

„n) Monika Macewicz – radca prawny w Departamencie Spółek Kluczowych,”;

5) lit. o otrzymuje brzmienie:

„o) Michał Markowski – radca ministra w Departamencie Analiz,”;

6) lit. s–u otrzymują brzmienie:

„s) Agnieszka Steindl – starszy specjalista w Departamencie Działań Poprywatyzacyjnych,

t) Agnieszka Małocha – radca prawny w Departamencie Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej,

u) Eliza Tarczyńska – specjalista w biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi,”;

7) dodaje się literę v w brzmieniu:

„v) Ewelina Kochowska – radca prawny w Departamencie Prawnym i Procesowym.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Włodzimierz Karpiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarbu Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1488).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-13
  • Data wejścia w życie: 2014-06-12
  • Data obowiązywania: 2014-06-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA