REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 41

ZARZĄDZENIE Nr 55
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 25 listopada 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) w związku z art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 10 Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Skarbu Państwa, zmienionym zarządzeniem Nr 55 z dnia 14 grudnia 2010 r., zarządzeniem Nr 45 z dnia 9 sierpnia 2012 r. oraz zarządzeniem Nr 28 z dnia 1 lipca 2014 r., w § 1 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1) Przewodniczący – Pani Urszula Pasławska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Włodzimierz Karpiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1262).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-26
  • Data wejścia w życie: 2014-11-25
  • Data obowiązywania: 2014-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA