REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 34

ZARZĄDZENIE Nr 34
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 8 września 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 22 Ministra Skarbu Państwa z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa3) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3:

a) ust. 3 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) podmioty w upadłości i likwidacji, z wyłączeniem Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji, EUROLOT S.A. w Warszawie w likwidacji oraz Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Kobyłce;”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje prowadzone postępowania likwidacyjne i upadłościowe wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych, z wyłączeniem Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji, EUROLOT S.A. w Warszawie w likwidacji oraz Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Kobyłce;”;

2) w § 5 w ust. 2 dodaje się pkt 48 w brzmieniu:

„48. Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Kobyłce.”;

3) w załączniku Nr 2:

a) poz. 22 otrzymuje brzmienie:

„22. Przemysł drzewny i papierniczy”,

b) poz. 28 otrzymuje brzmienie:

„28. Przemysł maszynowy, z wyłączeniem:

– H. Cegielski – POZNAŃ S.A. w Poznaniu,

– Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A. w Kielcach

– Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” S.A.”,

c) dodaje się poz. 59 w brzmieniu:

„59. Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Kobyłce”;

4) w załączniku Nr 3 uchyla się poz. 4 i 25;

5) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Andrzej Czerwiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1262).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1199 oraz z 2015 r. poz. 211.

3) Treść zarządzenia została zmieniona Zarządzeniem Ministra Skarbu Państwa Nr 27 z dnia 13 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. MSP poz. 27) oraz Zarządzeniem Ministra Skarbu Nr 29 z dnia 27 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. MSP poz. 29).

Załącznik 1. [LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT DZIAŁAŃ POPRYWATYZACYJNYCH]

Załącznik do Zarządzenia Nr 34 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 8 września 2015 r. (poz. 34)

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 22 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 31 lipca 2015 r. (poz. 22)

Załącznik nr 1

LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT DZIAŁAŃ POPRYWATYZACYJNYCH

1. Spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 15%, z wyłączeniem spółek z branży przemysł obronny i bankowość oraz:

– Dalmor S.A. w Gdyni,

– Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. w Grzybowie,

– Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. w Puławach,

– Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. w Policach,

– Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o. w Warszawie,

– LOTOS PETROBALTIC S.A. w Gdańsku,

– Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt sp. z o.o. w Łowiczu,

– OPAKOMET S.A. w Krakowie,

– Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” sp. z o.o. w Poznaniu,

– Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PSK Rzeszów” sp. z o.o.,

– Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” sp. z o.o. w Gdańsku,

– Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno sp. z o.o.,

– Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A.,

– Siarkopol Gdańsk S.A. w Gdańsku,

– Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt sp. z o.o. w Bydgoszczy,

– Warszawski Holding Nieruchomości S.A. w Warszawie,

– Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” S.A.,

– Wielkopolskie Centrum Hodowli i Unasieniania Zwierząt z siedzibą w Tulcach sp. z o.o.,

– Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach sp. z o.o.,

– Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A. w Brzozowie,

– Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w Chorzowie,

– Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” w Zębcu S.A.

2. Podmioty w upadłości w celu likwidacji.

3. Podmioty w likwidacji, z wyłączeniem Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji, EUROLOT S.A. w Warszawie w likwidacji oraz Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Kobyłce.

4. Podmioty nieprowadzące działalności.

5. Spółki reaktywowane, działające na terenie Rzeczypospolitej polskiej przed dniem 1 września 1939 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-10
  • Data wejścia w życie: 2015-09-08
  • Data obowiązywania: 2015-09-08
  • Dokument traci ważność: 2015-11-23

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA