reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA Nr 46 MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 29 września 2008 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125) ustala się, co następuje:

§ 1

Z ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 11, poz. 72, z późn. zm.) wyłącza się działki ewidencyjne:

1. – nr 17/31 o pow. 0,0302 ha,

– nr 17/32 o pow. 0,0090 ha,

– nr 17/33 o pow. 0,0105 ha,

– nr 17/34 o pow. 0,0135 ha,

– nr 17/35 o pow. 0,0506 ha,

– nr 17/42 o pow. 0,3687 ha,

– nr 17/45 o pow. 0,2304 ha,

– nr 17/47 o pow. 0,1893 ha,

– nr 17/48 o pow. 0,0212 ha,

– nr 17/49 o pow. 0,0879 ha,

– nr 17/50 o pow. 0,1730 ha,

– nr 17/51 o pow. 1,1497 ha,

– nr 17/52 o pow. 0,0892 ha,

– nr 17/53 o pow. 0,1850 ha,

– nr 17/54 o pow. 0,2263 ha,

– nr 17/55 o pow. 0,9198 ha,

– nr 17/56 o pow. 0,5699 ha,

– nr 17/57 o pow. 0,0421 ha,

– nr 17/58 o pow. 0,3478 ha,

powstałe z podziału działki nr 17/26 o pow. 27,9096 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 27,9042 ha), obręb 32 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Piotrków 32), gmina Piotrków Trybunalski, powiat M. Piotrków Trybunalski (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą powiatu piotrkowski), województwo łódzkie, wpisanej w części V załącznika do decyzji nr 62 dla województwa łódzkiego pod pozycją 2410, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 czerwca 2008 r., Nr KNN5g-073/166/07/08, w ten sposób, że w ww. części V załącznika:

– skreśla się pozycję 2410,

– po pozycji 2409 dodaje się pozycję 2410a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; M. Piotrków Trybunalski; Piotrków Trybunalski; 32; 17/36; 0,0625,

– po pozycji 2410a dodaje się pozycję 2410b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; M. Piotrków Trybunalski; Piotrków Trybunalski; 32; 17/37; 6,5939,

– po pozycji 2410b dodaje się pozycję 2410c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; M. Piotrków Trybunalski; Piotrków Trybunalski; 32; 17/38; 0,0614,

– po pozycji 2410c dodaje się pozycję 2410d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; M. Piotrków Trybunalski; Piotrków Trybunalski; 32; 17/39; 0,4877,

– po pozycji 2410d dodaje się pozycję 2410e, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; M. Piotrków Trybunalski; Piotrków Trybunalski; 32; 17/40; 0,1010,

– po pozycji 2410e dodaje się pozycję 2410f, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; M. Piotrków Trybunalski; Piotrków Trybunalski; 32; 17/41; 2,7933,

– po pozycji 2410f dodaje się pozycję 2410g, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; M. Piotrków Trybunalski; Piotrków Trybunalski; 32; 17/43; 0,3647,

– po pozycji 2410g dodaje się pozycję 2410h, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; M. Piotrków Trybunalski; Piotrków Trybunalski; 32; 17/44; 2,1317,

– po pozycji 2410h dodaje się pozycję 2410i, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; M. Piotrków Trybunalski; Piotrków Trybunalski; 32; 17/46; 0,0754,

– po pozycji 2410i dodaje się pozycję 2410j, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; M. Piotrków Trybunalski; Piotrków Trybunalski; 32; 17/59; 10,5121,

2. – nr 83/1 o pow. 0,0026 ha,

– nr 83/2 o pow. 0,0543 ha,

– nr 83/3 o pow. 0,0493 ha,

– nr 83/4 o pow. 0,1564 ha,

– nr 83/5 o pow. 0,0575 ha,

– nr 83/6 o pow. 0,2890 ha,

– nr 83/7 o pow. 0,0999 ha,

– nr 83/8 o pow. 0,1370 ha,

– nr 83/9 o pow. 0,2011 ha,

– nr 83/10 o pow. 0,2439 ha,

powstałe z podziału działki nr 83 o pow. 3,7502 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 3,7500 ha), obręb 0009-9 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Darłowo 9), gmina Darłowo M., powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w części XVII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa zachodniopomorskiego pod pozycją 512, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 2 czerwca 2008 r., Nr KNN5g-073/80/08, w ten sposób, że w ww. części XVII załącznika:

– skreśla się pozycję 512,

– po pozycji 511b dodaje się pozycję 512a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; sławieński; Darłowo M.; 0009-9; 83/11; 2,4592,

3. – nr 60/8 o pow. 0,1440 ha,

– nr 60/10 o pow. 0,0400 ha,

– nr 60/11 o pow. 0,0204 ha,

– nr 60/12 o pow. 0,0374 ha,

– nr 60/13 o pow. 0,0317 ha,

– nr 60/14 o pow. 0,0408 ha,

– nr 60/15 o pow. 0,0285 ha,

– nr 60/16 o pow. 0,1051 ha,

– nr 60/17 o pow. 0,0105 ha,

powstałe z kolejnych podziałów działki nr 60/7 o pow. 11,7252 ha, obręb 5 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Ostróda 5), gmina Ostróda M., powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie, wpisanej w części XV załącznika do decyzji nr 62 dla województwa warmińsko-mazurskiego pod pozycją 587, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 9 czerwca 2008 r., Nr KNN5g-073/188/07/08, w ten sposób, że w ww. części XV załącznika:

– skreśla się pozycję 587,

– po pozycji 586 dodaje się pozycję 587a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: warmińsko-mazurskie; ostródzki; Ostróda M.; 5; 60/18; 11,2668,

4. – nr 281/6 o pow. 0,8856 ha,

– nr 281/7 o pow. 0,1251 ha,

– nr 281/8 o pow. 0,5353 ha,

– nr 281/10 o pow. 0,1526 ha,

– nr 281/11 o pow. 0,1525 ha,

– nr 281/12 o pow. 0,1525 ha,

– nr 281/13 o pow. 0,1525 ha,

– nr 281/14 o pow. 0,2637 ha,

– nr 281/16 o pow. 0,1097 ha,

– nr 281/17 o pow. 1,0303 ha,

– nr 281/18 o pow. 0,3702 ha,

– nr 281/19 o pow. 0,1198 ha,

powstałe z kolejnych podziałów działki nr 281/2 o pow. 46,8516 ha, obręb 5 Kleszczele (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Kleszczele), gmina Kleszczele M. (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą gminy Kleszczele), powiat hajnowski, województwo podlaskie, wpisanej w części X załącznika do decyzji nr 62 dla województwa podlaskiego pod pozycją 212, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 9 czerwca 2008 r., Nr KNN5g-073/34/08, w ten sposób, że w ww. części X załącznika:

– skreśla się pozycję 212,

– po pozycji 211 dodaje się pozycję 212a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; hajnowski; Kleszczele M.; 5 Kleszczele; 281/9; 42,7092,

– po pozycji 212a dodaje się pozycję 212b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; hajnowski; Kleszczele M.; 5 Kleszczele; 281/15; 0,0926,

5. – nr 479/1 o pow. 0,0300 ha,

– nr 479/3 o pow. 1,4100 ha,

– nr 479/5 o pow. 0,1000 ha,

– nr 479/6 o pow. 0,1200 ha,

– nr 479/7 o pow. 0,0500 ha,

– nr 479/8 o pow. 0,0100 ha,

– nr 479/9 o pow. 0,0400 ha,

– nr 479/10 o pow. 0,1300 ha,

– nr 479/11 o pow. 1,9500 ha,

powstałe z kolejnych podziałów działki nr 479 o pow. 10,7530 ha, (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 10,7500 ha), obręb 0002-Czudec (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Czudec), gmina Czudec, powiat strzyżowski, województwo podkarpackie, wpisanej w części IX załącznika do decyzji nr 62 dla województwa podkarpackiego pod pozycją 947, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 9 września 2008 r., Nr KNN5g-073/42/08, w ten sposób, że w ww. części IX załącznika:

– skreśla się pozycję 947,

– po pozycji 946 dodaje się pozycję 947a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; strzyżowski; Czudec; 0002-Czudec; 479/4; 6,8700,

6. – nr 504 o pow. 0,3408 ha,

– nr 505 o pow. 0,0855 ha,

– nr 506/2 o pow. 1,6083 ha,

położone w obrębie 045 (w załączniku do decyzji ujęte pod nazwą obrębu Gdańsk 45), gmina Gdańsk M., powiat m. Gdańsk, województwo pomorskie, wpisane w części XI załącznika do decyzji nr 62 dla województwa pomorskiego odpowiednio pod pozycjami 1258, 1259 i 1260, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r., Nr KNN5g-073/95/08, w ten sposób, że w ww. części XI załącznika skreśla się pozycje 1258, 1259 i 1260,

7. – nr 872/7 o pow. 0,5672 ha,

– nr 872/8 o pow. 0,0185 ha,

– nr 872/9 o pow. 0,7791 ha,

– nr 872/10 o pow. 0,3613 ha,

powstałe z podziału działki nr 872/5 o pow. 13,9993 ha, obręb Maków Podhalański, gmina Maków Podhalański M., powiat suski, województwo małopolskie, wpisanej w części VI załącznika do decyzji nr 62 dla województwa małopolskiego pod pozycją 1858, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 lipca 2008 r., Nr KNN5g-073/128/08, w ten sposób, że w ww. części VI załącznika:

– skreśla się pozycję 1858,

– po pozycji 1857 dodaje się pozycję 1858a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; suski; Maków Podhalański M.; Maków Podhalański; 872/6; 12,2732,

8. – nr 352/8 o pow. 0,0311 ha,

– nr 352/9 o pow. 0,1748 ha,

powstałe z podziału działki nr 352/1 o pow. 2,1426 ha, obręb 0003 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Kowary N-3), gmina Kowary M., powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie, wpisanej w części I załącznika do decyzji nr 62 dla województwa dolnośląskiego pod pozycją 310, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 lipca 2008 r., Nr KNN5g-073/131/08, w ten sposób, że w ww. części I załącznika:

– skreśla się pozycję 310,

– po pozycji 309 dodaje się pozycję 310a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; jeleniogórski; Kowary M.; 0003; 352/10; 1,9367,

9. – nr 352/4 o pow. 0,0787 ha,

– nr 352/5 o pow. 0,7757 ha,

– nr 352/6 o pow. 0,0677 ha,

powstałe z podziału działki nr 352/2 o pow. 3,1948 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 3,1940 ha), obręb 0003 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Kowary N-3), gmina Kowary M., powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie, wpisanej w części I załącznika do decyzji nr 62 dla województwa dolnośląskiego pod pozycją 311, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 lipca 2008 r., Nr KNN5g-073/132/08, w ten sposób, że w ww. części I załącznika:

– skreśla się pozycję 311,

– po pozycji 310a dodaje się pozycję 311a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; jeleniogórski; Kowary M.; 0003; 352/7; 2,1731,

– po pozycji 311a dodaje się pozycję 311b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; jeleniogórski; Kowary M.; 0003; 352/11; 0,0996,

10. – nr 1415/175 o pow. 0,3739 ha,

powstałej z podziału działki nr 251/175 o pow. 0,4429 ha, obręb Imielin, gmina Imielin, powiat bieruńsko-lędziński, województwo śląskie, wpisanej w części XII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa śląskiego pod pozycją 1954, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętej we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 lipca 2008 r., Nr KNN5g-073/127/08, w ten sposób, że w ww. części XII załącznika:

– skreśla się pozycję 1954,

– po pozycji 1952 dodaje się pozycję 1954a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; bieruńsko-lędziński; Imielin; Imielin; 1414/175; 0,0690,

11. – nr 3/1 o pow. 0,1235 ha,

powstałej z podziału działki nr 3 o pow. 1,5159 ha, obręb 0002-Wleń 2 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Wleń N-2), gmina Wleń M., powiat lwówecki, województwo dolnośląskie, wpisanej w części I załącznika do decyzji nr 62 dla województwa dolnośląskiego pod pozycją 736, będącej własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętej we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 lipca 2008 r., Nr KNN5g-073/181/07/08, w ten sposób, że w ww. części I załącznika:

– skreśla się pozycję 736,

– po pozycji 735 dodaje się pozycję 736a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; lwówecki; Wleń M.; 0002-Wleń 2; 3/2; 1,3924,

12. – nr 1/9 o pow. 0,3522 ha,

powstałej z podziału działki nr 1/3 o pow. 2,4059 ha, obręb Śródmieście (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Śródmieście N-4), gmina Świdnica M., powiat świdnicki, województwo dolnośląskie, wpisanej w części I załącznika do decyzji nr 62 dla województwa dolnośląskiego pod pozycją 1536, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętej we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 12 sierpnia 2008 r., Nr KNN5g-073/167/08, w ten sposób, że w ww. części I załącznika:

– skreśla się pozycję 1536,

– po pozycji 1535 dodaje się pozycję 1536a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Świdnica M.; Śródmieście; 1/10; 2,0537,

13. – nr 1126/2 o pow. 0,2850 ha,

położonej w obrębie 0006-Piasek (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Czarków), gmina Pszczyna, powiat pszczyński, województwo śląskie, wpisanej w części XIII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa śląskiego pod pozycją 13771, będącej własnością Skarbu Państwa, ujętej we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 lipca 2008 r., Nr KNN5g-073/124/08, w ten sposób, że w ww. części XIII załącznika skreśla się pozycję 13771,

14. – nr 199 o pow. 0,4100 ha,

położonej w obrębie Bielczyny, gmina Chełmża, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie, wpisanej w części II załącznika do decyzji nr 62 dla województwa kujawsko-pomorskiego pod pozycją 2554, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętej we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 lipca 2008 r., Nr KNN5g-073/22/08, w ten sposób, że w ww. części II załącznika skreśla się pozycję 2554,

15. – nr 115 o pow. 0,0800 ha,

położonej w obrębie Chabsko, gmina Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie, wpisanej w części II załącznika do decyzji nr 62 dla województwa kujawsko-pomorskiego pod pozycją 1780, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętej we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 lipca 2008 r., Nr KNN5g-073/117/08, w ten sposób, że w ww. części II załącznika skreśla się pozycję 1780,

16. – nr 49/5 o pow. 0,1250 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,1300 ha),

– nr 49/9 o pow. 0,0911 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,1000 ha),

– nr 49/17 o pow. 0,0177 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,0213 ha),

– nr 49/18 o pow. 0,0431 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,0387 ha),

położone w obrębie 0007-Rózinowo (w załączniku do decyzji ujęte pod nazwą obrębu Rózinowo), gmina Włocławek M. (w załączniku do decyzji ujęte pod nazwą gminy Włocławek), powiat M. Włocławek (w załączniku do decyzji ujęte pod nazwą powiatu włocławski), województwo kujawsko-pomorskie, wpisane w części II załącznika do decyzji nr 62 dla województwa kujawsko-pomorskiego odpowiednio pod pozycjami 2996, 2997, 2994 oraz 2995, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 lipca 2008 r., Nr KNN5g-073/38/08, w ten sposób, że w ww. części II załącznika skreśla się pozycje 2996, 2997, 2994 oraz 2995,

17. – nr 131/1 o pow. 0,1606 ha,

powstałą z podziału działki nr 131 o pow. 4,4006 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 4,4000 ha), obręb Kąkolewice, gmina Węgorzyno, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie, wpisaną w części XVII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa zachodniopomorskiego pod pozycją 377, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 lipca 2008 r., Nr KNN5g-073/144/08, w ten sposób, że w ww. części XVII załącznika:

– skreśla się pozycję 377,

– po pozycji 376a dodaje się pozycję 377a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; łobeski; Węgorzyno; Kąkolewice; 131/2; 4,2400,

18. – nr 623 o pow. 0,2100 ha,

położoną w obrębie 0007-Karbowo (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Karbowo), gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko-pomorskie, wpisaną w części II załącznika do decyzji nr 62 dla województwa kujawsko-pomorskiego pod pozycją 94, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 lipca 2008 r., Nr KNN5g-073/98/08, w ten sposób, że w ww. części II załącznika skreśla się pozycję 94,

19. – nr 1/12 o pow. 0,4325 ha,

– nr 1/13 o pow. 0,0077 ha,

– nr 1/14 o pow. 0,0241 ha,

– nr 1/15 o pow. 0,1307 ha,

– nr 1/16 o pow. 1,1037 ha,

– nr 1/17 o pow. 0,2093 ha,

– nr 1/18 o pow. 0,1060 ha,

– nr 1/19 o pow. 0,1106 ha,

powstałe z podziału działki nr 1/9 o pow. 14,9255 ha, obręb 0003-Marciszów (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Marciszów), gmina Marciszów, powiat kamiennogórski, województwo dolnośląskie, wpisanej w części I załącznika do decyzji nr 62 dla województwa dolnośląskiego pod pozycją 411, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 lipca 2008 r., Nr KNN5g-073/92/08, w ten sposób, że w ww. części I załącznika:

– skreśla się pozycję 411,

– po pozycji 410 dodaje się pozycję 411a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; kamiennogórski; Marciszów; 0003-Marciszów; 1/20; 12,8009,

20. – nr 2187/18 o pow. 0,0403 ha,

– nr 2187/19 o pow. 0,0461 ha,

– nr 2187/21 o pow. 0,8082 ha,

– nr 2187/22 o pow. 0,0314 ha,

– nr 2187/23 o pow. 0,0643 ha,

– nr 2187/24 o pow. 0,0557 ha,

powstałe z kolejnych podziałów działki nr 2187/3 o pow. 1,0460 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 1,0810 ha), obręb 0001-Swarzędz (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Swarzędz), gmina Swarzędz-Miasto (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą gminy Swarzdz M.), powiat poznański, województwo wielkopolskie, wpisanej w części XVI załącznika do decyzji nr 62 dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 4665, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 13 sierpnia 2008 r., Nr KNN5g-073/158/08, w ten sposób, że w ww. części XVI załącznika skreśla się pozycję 4665,

21. – nr 2/102 o pow. 0,0252 ha,

– nr 2/119 o pow. 0,0365 ha,

powstałe z kolejnych podziałów działki nr 2/79 o pow. 25,3297 ha, obręb 10-Dziesiąta Stara (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Lublin 10-Dziesiąta Stara), gmina M. Lublin, powiat M. Lublin, województwo lubelskie, wpisanej w części lll załącznika do decyzji nr 62 dla województwa lubelskiego pod pozycją 713, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 lipca 2008 r., Nr KNN5g-073/93/08, w ten sposób, że w ww. części lll załącznika:

– skreśla się pozycję 713,

– po pozycji 712 dodaje się pozycję 713a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie, M. Lublin; M. Lublin; 10-Dziesiąta Stara; 2/101; 0,3153,

– po pozycji 713a dodaje się pozycję 713b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie, M. Lublin; M. Lublin; 10-Dziesiąta Stara; 2/103; 0,0439,

– po pozycji 713b dodaje się pozycję 713c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie, M. Lublin; M. Lublin; 10-Dziesiąta Stara; 2/104; 0,0164,

– po pozycji 713c dodaje się pozycję 713d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie, M. Lublin; M. Lublin; 10-Dziesiąta Stara; 2/105; 0,0163,

– po pozycji 713d dodaje się pozycję 713e, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie, M. Lublin; M. Lublin; 10-Dziesiąta Stara; 2/106; 0,0187,

– po pozycji 713e dodaje się pozycję 713f, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie, M. Lublin; M. Lublin; 10-Dziesiąta Stara; 2/107; 0,0312,

– po pozycji 713f dodaje się pozycję 713g, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie, M. Lublin; M. Lublin; 10-Dziesiąta Stara; 2/108; 0,0115,

– po pozycji 713g dodaje się pozycję 713h, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie, M. Lublin; M. Lublin; 10-Dziesiąta Stara; 2/109; 0,0052,

– po pozycji 713h dodaje się pozycję 713i, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie, M. Lublin; M. Lublin; 10-Dziesiąta Stara; 2/110; 0,0063,

– po pozycji 713i dodaje się pozycję 713j, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie, M. Lublin; M. Lublin; 10-Dziesiąta Stara; 2/111; 0,0066,

– po pozycji 713j dodaje się pozycję 713k, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie, M. Lublin; M. Lublin; 10-Dziesiąta Stara; 2/112; 0,0133,

– po pozycji 713k dodaje się pozycję 713l, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie, M. Lublin; M. Lublin; 10-Dziesiąta Stara; 2/120; 24,7833,

22. – nr 154/3 o pow. 0,4059 ha,

– nr 154/4 o pow. 0,0656 ha,

– nr 154/5 o pow. 0,4892 ha,

– nr 154/6 o pow. 0,0862 ha,

– nr 154/7 o pow. 0,0620 ha,

– nr 154/8 o pow. 0,0083 ha,

– nr 154/9 o pow. 0,1817 ha,

powstałe z podziału działki nr 154/1 o pow. 4,0365 ha, obręb 2-Bronowice (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Lublin 02-Bronowice), gmina M. Lublin, powiat M. Lublin, województwo lubelskie, wpisanej w części lll załącznika do decyzji nr 62 dla województwa lubelskiego pod pozycją 699, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 lipca 2008 r., Nr KNN5g-073/41/08, w ten sposób, że w ww. części lll załącznika:

– skreśla się pozycję 699,

– po pozycji 698 dodaje się pozycję 699a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; M. Lublin; M. Lublin; 2-Bronowice; 154/10; 2,7376,

23. – nr 1/28 o pow. 1,3180 ha,

powstałą z podziału działki nr 1/21 o pow. 3,3435 ha, obręb B-51, gmina Łódź-Bałuty, powiat M. Łódź, województwo łódzkie,

– nr 1/26 o pow. 0,3094 ha,

powstałą z podziału działki nr 1/23 o pow. 2,8750 ha, obręb B-51, gmina Łódź-Bałuty, powiat M. Łódź, województwo łódzkie,

wpisane w części V załącznika do decyzji nr 62 dla województwa łódzkiego odpowiednio pod pozycjami 725 oraz 726, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 15 września 2008 r., Nr KNN5g-073/157/08, w ten sposób, że w ww. części V załącznika:

– skreśla się pozycje 725 oraz 726,

– po pozycji 724a dodaje się pozycję 725a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; M. Łódź; Łódź-Bałuty; B-51; 1/29; 2,0255,

– po pozycji 725a dodaje się pozycję 726a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; M. Łódź; Łódź-Bałuty; B-51; 1/27; 2,5656,

24. – nr 283/19 o pow. 11,9872 ha,

położoną w obrębie S-2, gmina Łódź-Śródmieście, powiat M. Łódź, województwo łódzkie, wpisaną w części V załącznika do decyzji nr 62 dla województwa łódzkiego pod pozycją 662, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 11 września 2008 r., Nr KNN5g-073/170/08, w ten sposób, że w ww. części V załącznika skreśla się pozycję 662,

25. – nr 1/24 o pow. 0,3016 ha,

– nr 1/25 o pow. 0,3746 ha,

– nr 1/26 o pow. 7,3577 ha,

– nr 1/28 o pow. 0,3918 ha,

– nr 1/29 o pow. 0,9240 ha,

– nr 1/30 o pow. 0,0785 ha,

– nr 1/31 o pow. 2,2878 ha,

– nr 1/32 o pow. 1,2991 ha,

– nr 1/34 o pow. 0,0315 ha,

– nr 1/35 o pow. 9,0707 ha,

– nr 1/39 o pow. 1,1896 ha,

– nr 1/43 o pow. 0,3334 ha,

– nr 1/44 o pow. 0,1069 ha,

– nr 1/45 o pow. 0,5460 ha,

– nr 1/46 o pow. 0,5336 ha,

– nr 1/47 o pow. 0,8063 ha,

– nr 1/49 o pow. 0,0801 ha,

– nr 1/50 o pow. 0,5648 ha,

powstałe z kolejnych podziałów działki nr 1/19 o pow. 70,7965 ha, obręb 18 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Zduńska Wola – 18), gmina Zduńska Wola M., powiat zduńskowolski, województwo łódzkie, wpisanej w części V załącznika do decyzji nr 62 dla województwa łódzkiego pod pozycją 4036, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 lipca 2008 r., Nr KNN5g-073/175/07/08, w ten sposób, że w ww. części V załącznika:

– skreśla się pozycję 4036,

– po pozycji 4035 dodaje się pozycję 4036a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie, zduńskowolski; Zduńska Wola M.; 18; 1/27; 18,1401,

– po pozycji 4036a dodaje się pozycję 4036b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie, zduńskowolski; Zduńska Wola M.; 18; 1/36; 0,0145,

– po pozycji 4036b dodaje się pozycję 4036c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie, zduńskowolski; Zduńska Wola M.; 18; 1/37; 0,0185,

– po pozycji 4036c dodaje się pozycję 4036d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie, zduńskowolski; Zduńska Wola M.; 18; 1/38; 0,0807,

– po pozycji 4036d dodaje się pozycję 4036e, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie, zduńskowolski; Zduńska Wola M.; 18; 1/40; 0,0232,

– po pozycji 4036e dodaje się pozycję 4036f, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie, zduńskowolski; Zduńska Wola M.; 18; 1/41; 0,3766,

– po pozycji 4036f dodaje się pozycję 4036g, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie, zduńskowolski; Zduńska Wola M.; 18; 1/42; 0,7740,

– po pozycji 4036g dodaje się pozycję 4036h, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie, zduńskowolski; Zduńska Wola M.; 18; 1/48; 24,9252,

– po pozycji 4036h dodaje się pozycję 4036i, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie, zduńskowolski; Zduńska Wola M.; 18; 1/51; 0,1657,

26.– nr 941/21 o pow. 0,1119 ha,

– nr 941/27 o pow. 0,3971 ha,

– nr 941/29 o pow. 0,1221 ha,

– nr 941/31 o pow. 0,2864 ha,

– nr 941/35 o pow. 0,1388 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Zarządu Powiatu Kutnowskiego,

– nr 941/22 o pow. 0,0505 ha,

– nr 941/23 o pow. 0,0549 ha,

– nr 941/24 o pow. 1,3805 ha,

– nr 941/26 o pow. 0,1365 ha,

– nr 941/28 o pow. 0,5068 ha,

– nr 941/34 o pow. 0,0304 ha,

– nr 941/36 o pow. 0,1695 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Gminy Miasta Kutno,

– nr 941/25 o pow. 0,1693 ha,

– nr 941/33 o pow. 0,9846 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

powstałe z podziału działki nr 941/12 o pow. 37,8852 ha, obręb 5 Śródmieście (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Śródmieście), gmina Kutno M., powiat kutnowski, województwo łódzkie, wpisanej w części V załącznika do decyzji nr 62 dla województwa łódzkiego pod pozycją 410, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 23 lipca 2008 r., Nr KNN5g-073/19/08, w ten sposób, że w ww. części V załącznika:

– skreśla się pozycję 410,

– po pozycji 409 dodaje się pozycję 410a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; kutnowski; Kutno M.; 5 Śródmieście; 941/20; 30,9380,

– po pozycji 410a dodaje się pozycję 410b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; kutnowski; Kutno M.; 5 Śródmieście; 941/30; 1,1640,

– po pozycji 410b dodaje się pozycję 410c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; kutnowski; Kutno M.; 5 Śródmieście; 941/32; 1,2439,

27. – nr 268/41 o pow. 0,0256 ha,

– nr 293/49 o pow. 0,0031 ha,

– nr 385/136 o pow. 0,0008 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

– nr 139/49 o pow. 0,0598 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A.,

położone w obrębie Bieruń Stary, gmina Bieruń, powiat bieruńsko-lędziński, województwo śląskie, wpisane w części XII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa śląskiego odpowiednio pod pozycjami 1616, 1624, 1662 oraz 1593, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 10 czerwca 2008 r., Nr KNN5g-078/15/08 w ten sposób, że w ww. części XII załącznika:

– skreśla się pozycje 1616, 1624, 1662 oraz 1593,

28. – nr 70/1 o pow. 4,0662 ha,

położoną w obrębie Bolesławiec-10 (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu Bolesławiec N-10), gmina Bolesławiec M., bolesławiecki, województwo dolnośląskie, wpisaną w części I załącznika do decyzji nr 62 dla województwa dolnośląskiego pod pozycją 13, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 września 2008 r., Nr KNN5g-073/108/08, w ten sposób, że w ww. części I załącznika skreśla się pozycję 13.

§ 2

Decyzja obowiązuje z dniem ogłoszenia.

 

Minister Infrastruktury

Cezary Grabarczyk

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama