REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 38

DECYZJA NR 14
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086) ustala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się tereny zamknięte zastrzeżone ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, przez które przebiegają linie kolejowe, dla województwa:

1) dolnośląskiego, określone w załączniku nr 1 do decyzji;

2) kujawsko-pomorskiego, określone w załączniku nr 2 do decyzji;

3) lubelskiego, określone w załączniku nr 3 do decyzji;

4) lubuskiego, określone w załączniku nr 4 do decyzji;

5) łódzkiego, określone w załączniku nr 5 do decyzji;

6) małopolskiego, określone w załączniku nr 6 do decyzji;

7) mazowieckiego, określone w załączniku nr 7 do decyzji;

8) opolskiego, określone w załączniku nr 8 do decyzji;

9) podkarpackiego, określone w załączniku nr 9 do decyzji;

10) podlaskiego, określone w załączniku nr 10 do decyzji;

12) śląskiego, określone w załączniku nr 12 do decyzji;

13) świętokrzyskiego, określone w załączniku nr 13 do decyzji;

14) warmińsko-mazurskiego, określone w załączniku nr 14 do decyzji;

15) wielkopolskiego, określone w załączniku nr 15 do decyzji;

16) zachodniopomorskiego, określone w załączniku nr 16 do decyzji.

§ 2.

Załączniki, o których mowa w § 1, określają granice i powierzchnie terenów zamkniętych według podziału administracyjnego i ewidencji gruntów, przy czym granice działek ewidencyjnych są granicami terenów zamkniętych.

§ 3.

Traci moc decyzja nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. poz. 25, z późn. zm.2) ).

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: z up. A. Bittel

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257).

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. z 2014 r. poz. 51, 58, 63, 66, 73 i 86 oraz z 2015 r. poz. 6, 24, 28, 33, 37, 40, 45 i 52, w Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. z 2016 r. poz. 1, 6, 10, 18, 48, 49, 50, 80, 87 i 90 oraz z 2017 r. poz. 2, 13, 17, 30, 35, 45, 47, 51, 54, 69, 71, 76 i 80, w Dz. Urz. Min. Inf. z 2018 r. poz. 4, 7, 9, 13, 16, 20, 24, 34, 44 i 57, z 2019 r. poz. 2, 7, 13, 22, 29, 32, 41, 44, 49 i 54 oraz z 2020 r. poz. 3 i 10.

Załącznik 1. [TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO]

Załączniki do decyzji nr 14
Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. (poz. 38)

Załącznik nr 1

TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Treść załącznika do pobrania tutaj

Załącznik 2. [TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO]

Załącznik nr 2

TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Treść załącznika do pobrania tutaj

Załącznik 3. [TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO]

Załącznik nr 3

TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Treść załącznika do pobrania tutaj

Załącznik 4. [TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO]

Załącznik nr 4

TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Treść załącznika do pobrania tutaj

Załącznik 5. [TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO]

Załącznik nr 5

TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Treść załącznika do pobrania tutaj

Załącznik 6. [TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO]

Załącznik nr 6

TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Treść załącznika do pobrania tutaj

Załącznik 7. [TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO]

Załącznik nr 7

TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Treść załącznika do pobrania tutaj

Załącznik 8. [TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO]

Załącznik nr 8

TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Treść załącznika do pobrania tutaj

Załącznik 9. [TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO]

Załącznik nr 9

TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Treść załącznika do pobrania tutaj

Załącznik 10. [TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO]

Załącznik nr 10

TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Treść załącznika do pobrania tutaj

Załącznik 11. [TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO]

Załącznik nr 11

TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Treść załącznika do pobrania tutaj

Załącznik 12. [TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO]

Załącznik nr 12

TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Treść załącznika do pobrania tutaj

Załącznik 13. [TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO]

Załącznik nr 13

TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Treść załącznika do pobrania tutaj

Załącznik 14. [TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO]

Załącznik nr 14

TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Treść załącznika do pobrania tutaj

Załącznik 15. [TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO]

Załącznik nr 15

TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Treść załącznika do pobrania tutaj

Załącznik 16. [TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO]

Załącznik nr 16

TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Treść załącznika do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-18
  • Data wejścia w życie: 2020-10-03
  • Data obowiązywania: 2024-04-25
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA