REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2006 nr 3 poz. 7

DECYZJA Nr 5 MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA1)

z dnia 28 lutego 2006 r.

w sprawie zmiany decyzji w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2006 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do decyzji nr 21 Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2006 r. (Dz. Urz. Ml Nr 4, poz. 27, Nr 9, poz. 60 i Nr 12, poz. 75) wprowadza się następujące zmiany:

1) w Ip. 1 w kolumnie 4 „Kolejność wprowadzania do obiegu” wyraz „styczeń” zastępuje się wyrazem „luty”;

2) w Ip. 2 w kolumnie 4 „Kolejność wprowadzania do obiegu” wyraz „styczeń” zastępuje się wyrazem „luty”;

3) w Ip. 11 w kolumnie 2 „Temat” wyrazy „Wydarzenia roku '56” zastępuje się wyrazami „Rok 2006 Rokiem Czerwcowych Zrywów Robotniczych”;

4) po Ip. 22 dodaje się Ip. 23 i 24 w brzmieniu:

1

2

3

4

23

Wizyta papieża Benedykta XVI w Polsce

1

maj

24

Przedmioty ze srebra i złota

2

czerwiec

 

4) informacja zamieszczona pod objaśnieniami do „Rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2006 r.” otrzymuje brzmienie:

„Razem: 24 tematy, 70 znaczków, w tym 65 znaczków samodzielnych, 1 znaczek z przywieszką, 3 znaczki w bloku, 1 znaczek z przywieszką w bloku.”.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Transportu i Budownictwa

Jerzy Polaczek

 

 

1) Minister Transportu i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – łączność na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa (Dz. U. Nr 220, poz. 1900).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 627, Nr 96, poz. 959, Nr 171, poz. 1800, Nr 173, poz. 1808 i z 2005 r. Nr 267, poz. 2258.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-03-03
  • Data wejścia w życie: 2006-03-03
  • Data obowiązywania: 2006-03-03
  • Dokument traci ważność: 2006-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA