REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2006 nr 5 poz. 14

ZARZĄDZENIE Nr 15 MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA

z dnia 15 marca 2006 r.

w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw krajowych przewozów drogowych osób

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół Roboczy, którego członkowie są przedstawicielami Ministerstwa Transportu i Budownictwa oraz pracodawców i związków zawodowych przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Transportu i Budownictwa do spraw krajowych przewozów drogowych osób.

3. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący

– Piotr Stomma – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa,

 

2) zastępcy

przewodniczącego

– Tadeusz Chwastek – Przewodniczący Sekcji Krajowej Przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej NSZZ „Solidarność”

 

– Maciej Wroński – p.o. Dyrektora Departamentu Dróg i Transportu Drogowego w MTiB,

 

3) członkowie:

 

a) Marian Osuch

– Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Samochodowego

b) Franciszek Niedziela

– Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Samochodowego

c) Konrad Morawski

– Członek Prezydium Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Samochodowego

d) Czesław Piela

– Prezes Zarządu PKS Rzeszów S.A.

e) Stanisław Biniek

– Przewodniczący Krajowej Sekcji Transportu P.PKS NSZZ „Solidarność 80”

f) Andrzej Hetnarowicz

– Prezes Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKS Transportu Samochodowego w RP

g) Czesław Hadrian

– Przewodniczący Związku Zawodowego Kierowców w Polsce

4) sekretarz Zespołu

– Sławomir Piwowar – Starszy Specjalista w Departamencie Dróg i Transportu Drogowego Ministerstwa Transportu i Budownictwa.

 

4. W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu jego funkcję pełni wyznaczony przez niego zastępca przewodniczącego.

§ 2

1. Zespół w trybie roboczym podejmuje działania w celu wspólnego wypracowywania stanowiska oraz rozwiązywania bieżących i długofalowych problemów występujących w krajowych przewozach drogowych osób.

2. Zadaniem Zespołu jest w szczególności:

1) inicjowanie działań mających na celu poprawę warunków funkcjonowania przedsiębiorstw wykonujących krajowe przewozy drogowe osób,

2) współpraca z innymi organami administracji rządowej,

3) współpraca z organizacjami pracodawców transportu samochodowego i związków zawodowych.

§ 3

1. Zespół pracuje na posiedzeniach, zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach inne osoby, jeśli jest to niezbędne do wykonania zadań Zespołu.

§ 4

Zespół składa Ministrowi Transportu i Budownictwa akceptowane przez Przewodniczącego Zespołu sprawozdania z każdego posiedzenia Zespołu.

§ 5

Obsługę organizacyjno-kancelaryjną Zespołu zapewnia Departament Dróg i Transportu Drogowego Ministerstwa Transportu i Budownictwa

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Transportu i Budownictwa

Jerzy Polaczek

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-04-06
  • Data wejścia w życie: 2006-04-06
  • Data obowiązywania: 2006-04-06
  • Dokument traci ważność: 2006-06-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA