REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2006 nr 6 poz. 20

ZARZĄDZENIE Nr 21 MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA

z dnia 4 maja 2006 r.

w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Transportu i Budownictwa instrukcji kancelaryjnej oraz rzeczowego wykazu akt

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396, z późn. zm.1)), zarządza się, co następuje:

§ 1

W Ministerstwie Transportu i Budownictwa wprowadza się do stosowania:

1) Instrukcję kancelaryjną Ministerstwa Transportu i Budownictwa, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) Rzeczowy wykaz akt Ministerstwa Transportu i Budownictwa, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 7 Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Infrastruktury instrukcji kancelaryjnej (Dz. Urz. Ml Nr 7, poz. 13 oraz z 2004 r. Nr 12, poz. 64) oraz decyzja nr 260 Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Infrastruktury rzeczowego wykazu akt (Dz. Urz. Ml Nr 22, poz. 223).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Transportu i Budownictwa

Jerzy Polaczek

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, Nr 202, poz. 2065 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 69, Nr 64, poz. 565, Nr 163, poz. 1362 i Nr 175, poz. 1462.

Załącznik 1. [INSTRUKCJA KANCELARYJNA MINISTERSTWA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA]

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 21 Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 4 maja 2006 r. (Dz. Urz. MTiB Nr 6, poz. 20)

INSTRUKCJA KANCELARYJNA MINISTERSTWA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA

Wyświetl załącznik

Załącznik 2. [RZECZOWY WYKAZ AKT MINISTERSTWA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA]

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 21 Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 4 maja 2006 r. (Dz. Urz. MTiB Nr 6, poz. 20)

RZECZOWY WYKAZ AKT MINISTERSTWA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA

Wyświetl załącznik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-05-04
  • Data wejścia w życie: 2006-05-04
  • Data obowiązywania: 2006-05-04
  • Dokument traci ważność: 2006-05-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA