Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 17,7-19,7 GHz

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 17,7-19,7 GHz, zwany dalej "planem".

2. Plan stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Prezes

Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Jacek Oko

Załącznik 1. [Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 17,7-19,7 GHz]

Załącznik do zarządzenia Prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia
18 czerwca 2021 r. w sprawie planu
zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 17,7-19,7 GHz

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 17,7-19,7 GHz

Załącznik do pobrania w formie PDF


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-22
  • Data wejścia w życie: 2021-06-22
  • Data obowiązywania: 2021-06-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe