| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 64 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw kształcenia lotniczego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół do spraw kształcenia lotniczego, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2

Do zadań Zespołu należy:

1) określenie sylwetek zawodowych dla wybranych zawodów lotniczych i związanych z lotnictwem;

2) określenie wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów, o których mowa w pkt 1, z uwzględnieniem przepisów krajowego i międzynarodowego prawa lotniczego;

3) określenie ramowych treści kształcenia, niezbędnych do spełnienia wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w pkt 2, w procesie kształcenia realizowanego w ramach wybranych kierunków studiów;

4) przedstawienie propozycji dotyczących roli państwa w procesie kształcenia kadr lotniczych.

§ 3

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – dr hab. Józef Zając;

2) członkowie:

– Włodzimierz Dobrowolski – Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” – przedstawiciel Naczelnego Dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”,

– Andrzej Hawryluk – Dyrektor Biura Szkolenia i Rozwoju Personelu ATM/CNS Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – przedstawiciel p.o. Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej,

– dr inż. Henryk Jafernik – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie,

– Tomasz Kądziołka – Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ds. Standardów Lotniczych – przedstawiciel Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,

– dr hab. inż. Marek Malarski – Politechnika Warszawska,

– prof. dr hab. inż. Marek Orkisz – Politechnika Rzeszowska,

– dr inż. Eugeniusz Wróbel – Politechnika Śląska, Przewodniczący Rady Programowo-Naukowej Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej.

§ 4

Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa Przewodniczący.

§ 5

Zadania, o których mowa w § 2, Zespół wykona do dnia 30 września 2010 r.

§ 6

Obsługę prac Zespołu zapewnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Barbara Kudrycka

 

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »