| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 41 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 7 sierpnia 2009 r.

w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw przygotowania propozycji modyfikacji zakresu tematycznego Biblioteki Wirtualnej Nauki

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się na okres od dnia 17 sierpnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. Zespól specjalistyczny do spraw przygotowania propozycji modyfikacji zakresu tematycznego Biblioteki Wirtualnej Nauki, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2

1. Do zadań Zespołu należy:

1) analiza potrzeb instytucji naukowych związanych z dostępem do baz danych publikacji i czasopism naukowych w celu rozszerzenia dostępu do licencji w ramach Biblioteki Wirtualnej Nauki dla jednostek naukowych w całym kraju;

2) sporządzenie listy baz danych, dla których zalecane jest finansowanie ze środków finansowych na naukę licencji krajowej w ramach Biblioteki Wirtualnej Nauki, ze wskazaniem priorytetowych baz danych dla polskiego środowiska naukowego;

3) sporządzenie stanowiska w zakresie zasadności dofinansowania ze środków finansowych na naukę pozostałych baz danych prenumerowanych aktualnie w ramach Biblioteki Wirtualnej Nauki, dla których – ze względów ekonomicznych lub merytorycznych – nie jest zalecany zakup licencji krajowej.

2. Zespół przedstawi Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie do 15 września 2009 r. opinię dotyczącą propozycji modyfikacji zakresu tematycznego Biblioteki Wirtualnej Nauki na podstawie analizy i stanowisk, o których mowa w ust. 1.

§ 3

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Jolanta Stępniak;

2) członkowie Zespołu:

a) Jan Bienias,

b) Ewa Dobrzyńska-Lankosz,

c) Paweł Grochowski,

d) Zdzisław Pietrzyk,

e) Małgorzata Świrad;

3) Sekretarz – Andrzej Pollok.

§ 4

1. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenie Zespołu, ustala projekt porządku obrad oraz wykaz osób zaproszonych na posiedzenie.

2. Posiedzenia Zespołu, zgodnie z przyjętym przez Zespół porządkiem obrad, prowadzi Przewodniczący Zespołu lub wyznaczony przez niego członek Zespołu.

3. Zespół działa na posiedzeniach podejmując rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.

4. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu może postanowić o przyjęciu rozstrzygnięć przez Zespół w trybie obiegowym.

§ 5

1. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.

2. W protokole zamieszcza się treść dyskusji i ustaleń powziętych przez Zespół.

§ 6

Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Departament Systemów Informatycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

w z. Maria E. Orłowska

 

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »