| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

KOMUNIKAT Nr 18 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 13 sierpnia 2009 r.

o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049) ogłasza się, że w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 lipca 2009 r. przyznano dotacje ze środków finansowych na naukę następującym jednostkom:

Lp.

Nazwa jednostki

Zadanie

Wysokość dofinansowania (w zł)

1

2

3

4

I

Koszty łączności zagranicznej z siecią GEANT

1

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Łączność zagraniczna dla całego środowiska naukowego w związku z przystąpieniem Polski do Gigabit Research and Education Network (GEANT) - SPUB-GEANT2

7 200 000

II

Koszty utrzymania i rozwoju Biblioteki Wirtualnej Nauki

2

Uniwersytet Warszawski

Utrzymanie i rozwój Biblioteki Wirtualnej Nauki usytuowanej w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego przy Uniwersytecie Warszawskim

33 219 126

3

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

1. Utrzymanie i udostępnianie elektronicznych wersji baz nauk humanistycznych, technicznych, rolniczych i medycznych firmy EBSCO Publishing w ramach Biblioteki Wirtualnej Nauki i projektu elFL dla potrzeb polskiego środowiska naukowego w 2009 r.

3 147 161

 

 

2. Zakup, utrzymanie i udostępnianie w wersji elektronicznej specjalistycznego pakietu baz z nauk społecznych, humanistycznych, ekonomicznych, religioznawstwa, psychologii, wydawnictw prawniczych i turystycznych oraz nauk medycznych firmy EBSCO Publishing w ramach Biblioteki Wirtualnej nauki dla potrzeb polskiego środowiska naukowego w 2009 r.

 

 

 

3. Utrzymanie i udostępnianie elektronicznych wersji baz nauk humanistycznych, technicznych, rolniczych i medycznych firmy ProQuest Information and Learning w ramach Biblioteki Wirtualnej Nauki dla potrzeb polskiego środowiska naukowego w 2009 r.

 

4

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Licencja na dostęp do baz danych AMS na rok 2010 dla Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Review

185 000

5

Politechnika Wrocławska

Prenumerata bazy danych Chemical Abstracts eksploatowanej w Politechnice Wrocławskiej w ramach Krajowego Konsorcjum Chemical Abstracts

2 000 000

III

Koszty utrzymania i użytkowania miejskich sieci komputerowych MAN i centrów KDM oraz połączeń krajowych i międzynarodowych

6

Politechnika Gdańska

Utrzymanie i eksploatacja centrum KDM i jego zasobów usytuowanych w Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej przy Politechnice Gdańskiej

3 000 000

 

1

2

3

4

7

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Utrzymanie i eksploatacja centrum KDM i jego zasobów usytuowanych w Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

3 800 000

8

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Utrzymanie i eksploatacja centrum KDM i jego zasobów usytuowanych w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

4 600 000

9

Uniwersytet Warszawski

Utrzymanie i eksploatacja centrum KDM i jego zasobów usytuowanych w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego przy Uniwersytecie Warszawskim

7 000 000

10

Politechnika Wrocławska

Utrzymanie i eksploatacja centrum KDM i jego zasobów usytuowanych we Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym przy Politechnice Wrocławskiej

2 400 000

11

Politechnika Białostocka

Utrzymanie i użytkowanie miejskiej sieci komputerowej MAN w środowisku białostockim oraz połączeń krajowych i międzynarodowych

886 000

12

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Utrzymanie i użytkowanie miejskiej sieci komputerowej MAN w środowisku bydgoskim oraz połączeń krajowych i międzynarodowych

512 000

13

Politechnika Częstochowska

Utrzymanie i użytkowanie miejskiej sieci komputerowej MAN w środowisku częstochowskim oraz połączeń krajowych i międzynarodowych

512 000

14

Politechnika Gdańska

Utrzymanie i użytkowanie miejskiej sieci komputerowej MAN w środowisku gdańskim oraz połączeń krajowych i międzynarodowych

1 896 500

15

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Utrzymanie i użytkowanie miejskiej sieci komputerowej MAN w środowisku kieleckim oraz połączeń krajowych i międzynarodowych

378 300

16

Politechnika Koszalińska

Utrzymanie i użytkowanie miejskiej sieci komputerowej MAN w środowisku koszalińskim oraz połączeń krajowych i międzynarodowych

217 000

17

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Utrzymanie i użytkowanie miejskiej sieci komputerowej MAN w środowisku krakowskim oraz połączeń krajowych i międzynarodowych

1 896 500

18

Politechnika Łódzka

Utrzymanie i użytkowanie miejskiej sieci komputerowej MAN w środowisku łódzkim oraz połączeń krajowych i międzynarodowych

1 213 500

19

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Utrzymanie i użytkowanie miejskiej sieci komputerowej MAN w środowisku lubelskim oraz połączeń krajowych i międzynarodowych

517 000

20

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Utrzymanie i użytkowanie miejskiej sieci komputerowej MAN w środowisku olsztyńskim oraz połączeń krajowych i międzynarodowych

189 500

21

Uniwersytet Opolski

Utrzymanie i użytkowanie miejskiej sieci komputerowej MAN w środowisku opolskim oraz połączeń krajowych i międzynarodowych

507 500

22

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Utrzymanie i użytkowanie miejskiej sieci komputerowej MAN w środowisku poznańskim oraz połączeń krajowych i międzynarodowych

1 896 500

23

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Państwowy Instytut Badawczy

Utrzymanie i użytkowanie miejskiej sieci komputerowej MAN w środowisku puławskim oraz połączeń krajowych i międzynarodowych

189 500

24

Politechnika Radomska

Utrzymanie i użytkowanie miejskiej sieci komputerowej MAŃ w środowisku radomskim oraz połączeń krajowych i międzynarodowych

443 000

 

1

2

3

4

25

Politechnika Rzeszowska

Utrzymanie i użytkowanie miejskiej sieci komputerowej MAN w środowisku rzeszowskim oraz połączeń krajowych i międzynarodowych

253 700

26

Politechnika Śląska w Gliwicach

Utrzymanie i użytkowanie miejskiej sieci komputerowej MAN w środowisku śląskim oraz połączeń krajowych i międzynarodowych

2 523 500

27

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Utrzymanie i użytkowanie miejskiej sieci komputerowej MAN w środowisku szczecińskim oraz połączeń krajowych i międzynarodowych

567 500

28

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Utrzymanie i użytkowanie miejskiej sieci komputerowej MAN w środowisku toruńskim oraz połączeń krajowych i międzynarodowych

757 000

29

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa

Utrzymanie i użytkowanie miejskiej sieci komputerowej MAN w środowisku warszawskim oraz połączeń krajowych i międzynarodowych

2 777 000

30

Politechnika Wrocławska

Utrzymanie i użytkowanie miejskiej sieci komputerowej MAN w środowisku wrocławskim oraz połączeń krajowych i międzynarodowych

1 452 500

31

Uniwersytet Zielonogórski

Utrzymanie i użytkowanie miejskiej sieci komputerowej MAN w środowisku zielonogórskim oraz połączeń krajowych i międzynarodowych

507 500

IV

Inwestycje z zakresu infrastruktury informatycznej nauki

(lokalne sieci komputerowe LAN)

32

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Rozbudowa sieci informatycznej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie przy ul. Marymonckiej 34

72 173,77

33

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Modernizacja sieci komputerowej LAN

40 000

34

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kontynuacja rozbudowy centralnego węzła Uczelnianej Sieci Komputerowej (USK) Akademii Świętokrzyskiej i sieci kampusowej

300 000

35

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Modyfikacja i rozbudowa sieci kampusowej CAN-AENET w Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach

200 000

V

Inwestycje z zakresu infrastruktury informatycznej nauki

(Akademickie Miejskie Sieci Komputerowe)

36

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Rozbudowa Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Szczecinie

320 000

 

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

w z. Maria E. Orłowska

 

Objaśnienia do Komunikatu

1. Dotacje przeznaczone na dofinansowanie łączności zagranicznej z siecią GEANT, utrzymania i rozwoju Biblioteki Wirtualnej Nauki oraz utrzymania i użytkowania centrów KDM i miejskich sieci komputerowych MAN oraz połączeń krajowych i międzynarodowych przyznane zostały każdorazowo na mocy dwóch decyzji cząstkowych. Pierwsza część dofinansowania w wysokości połowy dotacji za 2008 rok została przyznana na początku 2009 roku, aby zapewnić jednostkom środki na bieżące funkcjonowanie. Druga część dotacji została przyznana po przedstawieniu przez jednostki raportów z wykonania zadań z 2008 roku.

2. Informacje związane z inwestycjami z zakresu infrastruktury informatycznej nauki (lokalne sieci komputerowe LAN oraz Akademickie Miejskie Sieci Komputerowe) dotyczą decyzji wydanych w 2008 roku. Wymienione jednostki otrzymały zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację zadań, na mocy ww. decyzji, w 2009 r.

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »