| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 5 marca 2012 r.

w sprawie powołania Zespołu zadaniowego – Komisji do spraw rekrutacji uczestników drugiej edycji projektu „Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie w zakresie zarządzania badaniami i komercjalizacji ich wyników” realizowanego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się na okres od dnia 5 marca 2012 r. do dnia 31 marca 2012 r. Zespół zadaniowy – Komisję do spraw rekrutacji uczestników drugiej edycji projektu „Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie w zakresie zarządzania badaniami i komercjalizacji ich wyników”, realizowanego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwany dalej „Komisją”.
§ 2.
W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący – prof. dr hab. Stanisław Karpiński,

2) Zastępca Przewodniczącego – prof. dr hab. Jacek Guliński,

3) członkowie:

a) Krzysztof Gulda,

b) Andrzej Kurkiewicz,

c) Tomasz Perkowski,

d) Jakub Wojnarowski,

e) Krzysztof Krystowski,

f) Marcin Binkowski,

g) Ryszard Buczyński,

h) Iwona Cymerman,

i) Anna Czarnecka,

j) Karolina Czarnecka,

k) Anna Czerwoniec,

l) Sabina Górska-Frączek,

m) Eliasz Kańtoch,

n) Przemysław Korytkowski,

o) Magdalena Maksymiak,

p) Krystyna Malińska,

q) Marek Miądowicz,

r) Dariusz Plewczyński,

s) Przemysław Sękalski,

t) Grzegorz Skrabalak,

u) Piotr Sulikowski.

§ 3.
Do zadań Komisji należy:

1) ocena wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach drugiej edycji projektu „Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie w zakresie zarządzania badaniami i komercjalizacji ich wyników”;

2) przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na uczestników projektu, o którym mowa w pkt 1;

3) dokonanie oceny każdego z kandydatów na kartach oceny merytorycznej na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej;

4) przygotowanie dla Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego listy rankingowej głównej oraz listy rezerwowej kandydatów.

§ 4.
1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.

2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji i ustala projekty porządków obrad.

§ 5.
1. Komisja wykonuje zadania na posiedzeniach. Komisja może również wykonywać zadania w trybie obiegowym.

2. Ostateczne oceny kandydatów przyjmowane przez Komisję są ustalane na podstawie punktacji przyznanej przez poszczególnych członków Komisji.

3. Z posiedzeń Komisji sporządzane są protokoły, które podpisuje Przewodniczący.

§ 6.
Wynagrodzenie dla członków komisji niebędących pracownikami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynosi 500 zł za jeden dzień pracy. Członkom komisji przysługuje zwrot kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej w wysokości do 250 zł oraz zwrot kosztów noclegu w wysokości do 350 zł. Zwrot kosztów dojazdu i noclegu przysługuje w wysokości faktycznie poniesionych kosztów na podstawie przedstawionych biletów, rachunków i faktur.
§ 7.
Obsługę Komisji zapewnia Departament Strategii w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

LSJ HR Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »