Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie upoważnienia do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych udzielonego w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się informację o decyzji o upoważnieniu do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, udzielonym przez Prezesa Głównego Urzędu Miar od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Prezes Głównego Urzędu Miar: Jacek Semaniak

Załącznik 1. [INFORMACJA O DECYZJI O UPOWAŻNIENIU DO LEGALIZACJI PIERWOTNEJ LUB LEGALIZACJI PONOWNEJ OKREŚLONYCH RODZAJÓW PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, UDZIELONYM PRZEZ PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR W OKRESIE OD DNIA 1 KWIETNIA 2021 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2021 R.]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar
z dnia 30 lipca 2021 r.
(Dz. Urz. GUM poz. 21)

INFORMACJA O DECYZJI O UPOWAŻNIENIU DO LEGALIZACJI PIERWOTNEJ LUB LEGALIZACJI PONOWNEJ OKREŚLONYCH RODZAJÓW PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, UDZIELONYM PRZEZ PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR W OKRESIE OD DNIA 1 KWIETNIA 2021 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2021 R.

Lp.

Numer decyzji

Data wydania decyzji

Data ważności decyzji

Nazwa i adres podmiotu upoważnionego

Miejsce wykonywania czynności

Zakres upoważnienia

1

2

3

4

5

6

7

1.

UU 2/2021

2021-06-14

2024-07-08

STOMA PATRYCJUSZ AUTO-STOMA, ul. Jagiellońska 2D, 20-806 Lublin

ul. Jagiellońska 2D, 20-806 Lublin

analizatory spalin samochodowych

- legalizacja ponowna

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-30
  • Data wejścia w życie: 2021-07-30
  • Data obowiązywania: 2021-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe