| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OGŁOSZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie listy organizacji badawczych i badań, na które zostały udzielone dotacje w rolnictwie ekologicznym w 2015 r.

Na podstawie § 8 ust. 11 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170) ogłasza się listę organizacji badawczych i badań, na które zostały udzielone dotacje i cele planowanych badań.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

Załącznik 1.

Załącznik do ogłoszenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 13 listopada 2015 r.

Lp.

Instytucja

Temat badania

Cel badania

1

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi – badania w zakresie produkcji pieczywa, produktów zbożowych i cukierniczych oraz metody wydłużania trwałości, świeżości i parametrów przechowalniczych tych wyrobów.

Opracowanie optymalnej technologii produkcji ciastek na bazie mąki z tradycyjnych odmian pszenicy, z wykorzystaniem wytłoków poprodukcyjnych z truskawki, maliny, aronii, czarnej porzeczki i jabłka, w celu podniesienia walorów prozdrowotnych i sensorycznych.

2

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Określenie dobrych praktyk w uprawach polowych metodami ekologicznymi. Doskonalenie ekologicznej technologii uprawy rzepaku.

Porównanie trzech ekologicznych technologii uprawy rzepaku ozimego o zróżnicowanym stopniu intensywności – intensywna, standardowa oraz ekstensywna.

3

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Badania w zakresie przechowywania i przetwórstwa owoców i warzyw z uwzględnieniem właściwości prozdrowotnych i wydłużenia trwałości przechowalniczej tych produktów.

Opracowanie wytycznych dotyczących procesu suszenia wybranych owoców, warzyw i ziół, m.in. aronia, truskawki, jabłka, dynia, czosnek, burak ćwikłowy, rozmaryn i oregano. Określenie parametrów procesu, aby suszone produkty zachowały zarówno wysoką zawartość związków prozdrowotnych, w tym witamin, polifenoli i substancji mineralnych, jak i cechy sensoryczne.

4

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi –badania w zakresie przetwórstwa mięsa oraz produktów mięsnych, w tym ich wędzenia, z ograniczeniem dodatków azotanów i azotynów z uwzględnieniem wydłużania trwałości przechowalniczej tych produktów.

Opracowanie technologii aplikacji serwatki kwasowej na mięso, w celu uzyskania pożądanej przez konsumenta barwy oraz zapewnienia jego trwałości, a także warunków optymalnego przechowywania mięsa – temperatura i rodzaj opakowania, z produkcji ekologicznej.

5

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi –badania w zakresie przechowywania i przetwórstwa mleka oraz przetworów mlecznych z uwzględnieniem wydłużania trwałości przechowalniczej tych produktów.

Opracowanie technologii otrzymywania serów dojrzewających z dodatkiem ziół. Ocena wpływu dodatków ziołowych na teksturę i właściwości organoleptyczne otrzymanych serów. Określenie wpływu zastosowanych ziół i ich ekstraktów na zmiany zawartości kwasów tłuszczowych w serach w trakcie dojrzewania.

6

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Warzywnictwo, w tym uprawa ziół, metodami ekologicznymi – określenie dobrych praktyk ochrony przed szkodnikami i chorobami w ekologicznej produkcji ziół i warzyw.

Ocena zdrowotności roślin i nasion dwóch odmian soczewicy jadalnej uprawianych w systemie ekologicznym, a także możliwości współrzędnej uprawy soczewicy jadalnej ze zbożami jarymi – owies, jęczmień, pszenica, pełniącymi rolę roślin podporowych.

7

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Sadownictwo metodami ekologicznymi – określenie dobrych praktyk ochrony przed szkodnikami i chorobami w ekologicznych uprawach sadowniczych.

Wypracowanie skutecznych metod ochrony ekologicznych plantacji roślin jagodowych tj. truskawki, maliny i czarnej porzeczki, przy wykorzystaniu produktów składających się z kompozycji mikroorganizmów i ich metabolitów w mieszaninie z fermentowanymi ekstraktami z wrotyczu pospolitego, mniszka lekarskiego, mleczu polnego i pokrzywy.

8

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uprawy polowe metodami ekologicznymi – badania w zakresie doboru odmian w uprawach polowych zalecanych do towarowej uprawy ekologicznej.

Zastosowanie w ekologicznej uprawie chmielu programu ochrony z wykorzystaniem mieszanin ekstraktów roślinnych z mikroorganizmami.

9

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Produkcja zwierzęca metodami ekologicznymi. Wpływ żywienia, w tym dodatków ziołowych i dodatków paszowych na kształtowanie parametrów jakościowych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Określenie wpływu rodzaju skarmianych zbóż, częstotliwości ich skarmiania oraz wstępnego przygotowania, na efektywność trawienia i fizjologię przyswajania strawionych składników przez karpie w chowie ekologicznym oraz na walory odżywcze, prozdrowotne i jakościowe mięsa tych karpi.

10

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Produkcja zwierzęca metodami ekologicznymi, w tym produkty akwakultury. Badania w zakresie ekologicznego chowu ryb ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania i zwalczania chorób karpi i pstrągów.

Wykorzystanie ekologicznych preparatów ziołowych do zapobiegania i zwalczania chorób karpi. Chów ryb dodatkowych w polikulturze z karpiem w warunkach produkcji ekologicznej – zastosowanie sadzów tarłowych do masowej produkcji wylęgu sandacza.

11

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Sadownictwo metodami ekologicznymi – określenie dobrych praktyk ochrony przed szkodnikami i chorobami w ekologicznych uprawach sadowniczych.

Opracowanie i ocena różnych, niechemicznych metod zwalczania pędraków na plantacjach truskawek, stosowanych pojedynczo lub w kombinacjach łączonych.

12

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Sadownictwo metodami ekologicznymi – określenie dobrych praktyk ochrony przed szkodnikami i chorobami w ekologicznych uprawach sadowniczych.

Możliwość ograniczania liczebności szpecieli Eriophyoidea – pordzewiacza jabłoniowego i pordzewiacza śliwowego, oraz owocnicy jabłkowej w sadach ekologicznych.

13

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Dobre praktyki w ekologicznych uprawach roślin sadowniczych –selekcja mikroorganizmów dla poprawy jakości i zdrowotności gleby w ekologicznych uprawach sadowniczych.

Opracowanie innowacyjnych technologii poprawy jakości gleb z zastosowaniem bioproduktów i pożytecznych mikroorganizmów glebowych – inokulów bakteryjno-mikoryzowych, oraz wyznaczenie parametrów biologicznych i chemicznych określających spadek produkcyjności gleb w uprawach ogrodniczych i rolniczych, m.in. zmęczenie gleb w sadach.

14

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Warzywnictwo, w tym uprawa ziół, metodami ekologicznymi:
1) określenie dobrych praktyk dla ekologicznej produkcji nasiennej ziół i warzyw;
2) określenie dobrych praktyk ochrony przed szkodnikami i chorobami w ekologicznej produkcji ziół i warzyw.

Możliwość ograniczenia występowania chorób ogórka poprzez zastosowanie metod agrotechnicznych przyspieszających plonowanie i ograniczających przemieszczanie patogena, takich jak ściółkowanie i rozstawa rzędów. Ponadto, oceniana będzie odporność/tolerancyjność odmian ogórka na choroby. Opracowanie zasad uprawy i nawożenia cebuli szalotki – plonowanie przy różnym sposobie sadzenia tj. siew bezpośredni i sadzenie rozsady, oraz przy różnych wariantach nawożenia. Opracowanie zasad ekologicznej uprawy papryki słodkiej w szklarni, wytypowanie najwłaściwszych odmian papryki do upraw ekologicznych z uwzględnieniem odporności na patogeny oraz optymalne nawożenie.

15

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

Uprawy polowe metodami ekologicznymi soi, koniczyny, komonicy, pszenżyta i owsa szorstkiego.

Ocena przydatności odmian soi do upraw ekologicznych, na podstawie rozwoju roślin, efektywności brodawkowania, wpływu dawki startowej nawozu azotowego i szczepienia Bradyrhizobium japonicum na wzrost, rozwój i plonowanie, oraz wielkości plonu badanych odmian.

16

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

Dobór odmian kukurydzy do uprawy na różne cele użytkowania w systemie ekologicznym.

Weryfikacja przydatności dla rolnictwa ekologicznego nowego zestawu odmian mieszańcowych F1 – 10 odmian o zróżnicowanej wczesności oraz starych odmian populacyjnych – 2 odmiany, w uprawie na kiszonkę i w uprawie na ziarno.

17

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

Określenie dobrych praktyk ochrony przed szkodnikami i chorobami w ekologicznych uprawach polowych.

Celem głównym badania jest ocena stosowania glebowych ulepszaczy mikrobiologicznych w uprawach rolniczych w systemie ekologicznym i w trakcie przestawiania na system produkcji ekologicznej w zależności od zróżnicowanego nawożenia.

18

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

Określenie dobrych praktyk ochrony przed szkodnikami i chorobami w ekologicznych uprawach polowych.

Ocena przydatności dwóch mikrobiologicznych środków produkcji w uprawie i ochronie wybranych odmian ziemniaka i pszenicy w zależności od stosowanego nawożenia. W badaniach zastosuje się dwa preparaty mikrobiologiczne aplikowane w różnych formach – doglebowo, dolistnie i doglebowo–dolistnie.

19

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie

Produkcja zwierzęca metodami ekologicznymi. Dobór ras bydła mięsnego, mlecznego i świń do ekologicznego chowu –produkcja i chów bydła oraz trzody chlewnej. Dobór ras świń do ekologicznego chowu w celu optymalizacji możliwości produkcyjnych i wymagań przetwórni.

Określenie przydatności różnych ras świń do produkcji wieprzowiny wysokiej jakości, zgodnie z oczekiwaniami przetwórstwa, z uwzględnieniem efektywności produkcji w gospodarstwie ekologicznym. Ocenie podlegać będzie m.in. potencjał odpornościowy prosiąt i tuczników – na podstawie poziomu immunoglobulin, masa urodzeniowa prosiąt, masa odsadzeniowa prosiąt, masa początkowa i końcowa tuczu, zdrowotność prosiąt i procent upadków wraz z określeniem przyczyny, a także zużycie paszy w aspekcie ekonomicznym produkcji.

20

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie

Produkcja zwierzęca metodami ekologicznymi. Określenie dobrych praktyk utrzymywania dla efektywnego chowu drobiu rzeźnego, kur niosek i odchowu piskląt w rolnictwie ekologicznym.

Porównanie wyników odchowu kurcząt rzeźnych dla materiału pozyskiwanego w obrębie tego samego gospodarstwa ekologicznego oraz pochodzącego z zakupu. Określone zostaną zasady pozyskiwania jaj i parametrów inkubacji, parametry ekologicznego odchowu piskląt, a także ustalony zostanie wpływ systemu utrzymania piskląt i kurcząt na ich kondycję i produkcyjność.

21

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu

Warzywnictwo, w tym uprawa ziół, metodami ekologicznymi – określenie dobrych praktyk ochrony przed szkodnikami i chorobami w ekologicznej produkcji ziół i warzyw.

Określenie metod ochrony melisy lekarskiej przed septoriozą liści wywoływaną przez grzyb Septoria melissae Desm. W tym celu przeprowadzona zostanie ocena skuteczności różnych preparatów w ochronie melisy przed chorobami pochodzenia grzybowego – środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz olejku eterycznego uzyskanego z konopi, ze szczególnym uwzględnieniem septoriozy.

22

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

Badania w zakresie doboru odmian w uprawach polowych zalecanych do towarowej uprawy ekologicznej. Badania w zakresie doboru odmian zbóż ozimych.

Ocena przydatności do uprawy w gospodarstwach ekologicznych 13 odmian pszenicy ozimej, w tym pierwszej zarejestrowanej odmiany pszenicy orkisz – Rokosz oraz 10 odmian pszenżyta ozimego. W ramach przeprowadzonej oceny badana będzie podatność poszczególnych odmian pszenicy na porażenie przez grzyby z rodzaju Fusarium spp, jak również wartość technologiczna ziarna i wstępna zdolność do pobierania azotu i fosforu z zasobów glebowych.

23

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Produkcja pasz wysokobiałkowych i energetycznych z rodzimych gatunków roślin pastewnych w warunkach rolnictwa ekologicznego.

Opracowanie optymalnego składu mieszanek pszenżyta z pastewnymi odmianami grochu uprawianymi do uprawy na glebach lżejszych, zbieranych na nasiona. Oceniane będą 2 odmiany grochu w różnym udziale ilościowym w mieszaninie. Badane będzie także plonowanie seradeli uprawianej jako wsiewka w pszenżyto jare i ozime, zbierane w różnych terminach – dojrzałości mleczno-woskowej i na ziarno.

24

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Badania w zakresie doboru odmian w uprawach polowych zalecanych do towarowej uprawy ekologicznej. Badania w zakresie doboru odmian zbóż jarych.

Ocena zawartości substancji aktywnych w ziarnie owsa pod kątem jego właściwości prozdrowotnych dla człowieka. Ponadto, prowadzone będą badania nad doborem odmian pszenicy jarej, owsa i jęczmienia jarego do uprawy w gospodarstwach ekologicznych oraz nad podatnością odmian zbóż jarych na porażenie przez grzyby z rodzaju Fusarium.

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »