Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie wykazów jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka oraz kwot tych dotacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) ogłasza się:

1) wykaz jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie zadań związanych z zapewnieniem dostępu do informacji naukowej, w szczególności do systemów udostępniających informacje o wynikach badań naukowych, publikacjach i monografiach, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki oraz kwot tych dotacji, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;

2) wykaz jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie zadań związanych z realizacją projektu "Legia Akademicka" oraz kwot tych dotacji, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia;

3) wykaz jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie zadań związanych z realizacją projektu "Narodowa Reprezentacja Akademicka" oraz kwot tych dotacji, stanowiący załącznik nr 3 do obwieszczenia;

4) wykaz jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie zadań w zakresie międzynarodowej działalności naukowej w ramach realizacji polityki naukowej państwa oraz kwot tych dotacji, stanowiący załącznik nr 4 do obwieszczenia;

5) wykaz jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie zadań w ramach programów stypendialnych Rządu RP oraz kwot tych dotacji, stanowiący załącznik nr 5 do obwieszczenia;

6) wykaz jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie zadania "Wzrost mocy obliczeniowej OPI PIB wraz z poprawą dostępu użytkowników do systemów teleinformatycznych prowadzonych dla MNiSW" oraz kwot tych dotacji, stanowiący załącznik nr 6 do obwieszczenia;

7) wykaz jednostek, w którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie zadań uczelni oraz instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie ich działalności statutowej oraz kwot tych dotacji, stanowiący załącznik nr 7 do obwieszczenia;

8) wykaz jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie zadań publicznych realizowanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego pn. "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego" oraz kwot tych dotacji, stanowiący załącznik nr 8 do obwieszczenia;

9) wykaz jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie zadań polegających na administrowaniu programem wspólnotowym "Erasmus+" wraz z inicjatywami wspierającymi, a także programem wspólnotowym "Europejski Korpus Solidarności" oraz kwot tych dotacji, stanowiący załącznik nr 9 do obwieszczenia;

10) wykaz jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie zadań dotyczących pełnienia roli narodowego operatora danych programu pn. "Copernicus - unijny program obserwacji i monitorowania Ziemi" oraz kwot tych dotacji, stanowiący załącznik nr 10 do obwieszczenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki jest dysponentem części 28 budżetu państwa na podstawie § 1 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W ROKU 2020 PRZYZNANO DOTACJE CELOWE Z CZĘŚCI 28 BUDŻETU PAŃSTWA – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAPEWNIENIEM DOSTĘPU DO INFORMACJI NAUKOWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI DO SYSTEMÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH INFORMACJE O WYNIKACH BADAŃ NAUKOWYCH, PUBLIKACJACH I MONOGRAFIACH, W TYM DO WIRTUALNEJ BIBLIOTEKI NAUKI ORAZ KWOT TYCH DOTACJI]

Załączniki do obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 21 czerwca 2021 r. (poz. 75)

Załącznik nr 1

WYKAZ

jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie zadań związanych z zapewnieniem dostępu do informacji naukowej, w szczególności do systemów udostępniających informacje o wynikach badań naukowych, publikacjach i monografiach, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki oraz kwot tych dotacji

Lp.

Nazwa jednostki

Kwota dotacji

(w zł)

I

Jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk

19 088 637,00

1

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

19 088 637,00

II

Uczelnie publiczne

235 911 363,00

2

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

650 000,00

3

Uniwersytet Warszawski

235 261 363,00

Łączna kwota przyznanych dotacji

255 000 000,00

Załącznik 2. [WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W ROKU 2020 PRZYZNANO DOTACJE CELOWE Z CZĘŚCI 28 BUDŻETU PAŃSTWA – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU „LEGIA AKADEMICKA” ORAZ KWOT TYCH DOTACJI]

Załącznik nr 2

WYKAZ

jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie zadań związanych z realizacją projektu "Legia Akademicka" oraz kwot tych dotacji

Lp.

Nazwa jednostki

Kwota dotacji

(w zł)

I

Uczelnie publiczne

707 800,00

1

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

12 000,00

2

Akademia im. Jakuba z Paradyża

6 000,00

3

Akademia Pomorska w Słupsku

12 000,00

4

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

36 000,00

5

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

18 000,00

6

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

6 000,00

7

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

6 000,00

8

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

6 000,00

9

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

6 000,00

10

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego

6 000,00

11

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

6 000,00

12

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

6 000,00

13

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

6 000,00

14

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu1)

6 000,00

15

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

6 000,00

16

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu2)

6 000,00

17

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

12 000,00

18

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

6 000,00

19

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

6 000,00

20

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

6 000,00

21

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

6 000,00

22

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

12 000,00

23

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

6 000,00

24

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

12 000,00

25

Politechnika Białostocka

6 000,00

26

Politechnika Koszalińska

12 000,00

27

Politechnika Lubelska

6 000,00

28

Politechnika Łódzka

5 800,00

29

Politechnika Opolska

6 000,00

30

Politechnika Rzeszowska imienia Ignacego Łukasiewicza

42 000,00

31

Politechnika Świętokrzyska

6 000,00

32

Politechnika Warszawska

18 000,00

33

Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

6 000,00

34

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

6 000,00

35

Uniwersytet Gdański w Gdańsku

12 000,00

36

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

6 000,00

37

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

12 000,00

38

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

24 000,00

39

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

24 000,00

40

Uniwersytet Łódzki

24 000,00

41

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

18 000,00

42

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

24 000,00

43

Uniwersytet Opolski

12 000,00

44

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

42 000,00

45

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

30 000,00

46

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

12 000,00

47

Uniwersytet Szczeciński

36 000,00

48

Uniwersytet w Białymstoku

12 000,00

49

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

54 000,00

50

Uniwersytet Wrocławski

24 000,00

51

Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze

12 000,00

II

Uczelnie niepubliczne

228 000,00

52

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

12 000,00

53

Akademia WSB

36 000,00

54

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna z siedzibą w Elblągu

6 000,00

55

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z siedzibą w Krakowie

12 000,00

56

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

12 000,00

57

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej

18 000,00

58

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

6 000,00

59

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

18 000,00

60

Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Toruniu

12 000,00

61

Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku

12 000,00

62

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

24 000,00

63

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

6 000,00

64

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

6 000,00

65

Wyższa Szkoła Handlowa z siedzibą w Radomiu3)

6 000,00

66

Wyższa Szkoła Handlu i Usług z siedzibą w Poznaniu

12 000,00

67

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej z siedzibą w Szczecinie

12 000,00

68

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu z siedzibą w Toruniu

6 000,00

69

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie

12 000,00

III

Uczelnie prowadzone przez kościoły i inne związki wyznaniowe

30 000,00

70

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

30 000,00

Łączna kwota przyznanych dotacji 965 800,00


1) Z dniem 1 października 2021 r. - Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa, na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (Dz. U. poz. 677).

2) Obecnie Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

3) Obecnie Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.

Załącznik 3. [WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W ROKU 2020 PRZYZNANO DOTACJE CELOWE Z CZĘŚCI 28 BUDŻETU PAŃSTWA – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU „NARODOWA REPREZENTACJA AKADEMICKA” ORAZ KWOT TYCH DOTACJI]

Załącznik nr 3

WYKAZ

jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie zadań związanych z realizacją projektu "Narodowa Reprezentacja Akademicka" oraz kwot tych dotacji

Lp.

Nazwa jednostki

Kwota dotacji

(w zł)

I

Uczelnie publiczne

6 314 832,00

1

Akademia im. Jakuba z Paradyża

19 800,00

2

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

188 100,00

3

Akademia Morska w Szczecinie

19 800,00

4

Akademia Pomorska w Słupsku

19 800,00

5

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

257 400,00

6

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

326 700,00

7

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

2 772 000,00

8

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

459 360,00

9

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

467 280,00

10

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

19 800,00

11

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

16 233,00

12

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu1)

7 200,00

13

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

16 236,00

14

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

31 680,00

15

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

79 200,00

16

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

39 600,00

17

Politechnika Gdańska

79 200,00

18

Politechnika Lubelska

39 300,00

19

Politechnika Łódzka

198 000,00

20

Politechnika Poznańska

59 400,00

21

Politechnika Warszawska

19 800,00

22

Politechnika Wrocławska

79 200,00

23

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

33 660,00

24

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

39 600,00

25

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

17 673,00

26

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

39 600,00

27

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

19 800,00

28

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

59 400,00

29

Uniwersytet Łódzki

178 200,00

30

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

19 800,00

31

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

316 800,00

32

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

59 400,00

33

Uniwersytet Szczeciński

138 600,00

34

Uniwersytet Śląski w Katowicach

39 600,00

35

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

38 610,00

36

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

19 800,00

37

Uniwersytet Warszawski

79 200,00

II

Uczelnie niepubliczne

813 276,00

38

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

19 800,00

39

Wyższa Szkoła Gospodarki z siedzibą w Bydgoszczy

282 240,00

40

Wyższa Szkoła Handlowa z siedzibą we Wrocławiu

17 820,00

41

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku

237 600,00

42

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji z siedzibą w Opolu

255 816,00

Łączna kwota przyznanych dotacji

7 128 108,00


1) Obecnie Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Załącznik 4. [WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W ROKU 2020 PRZYZNANO DOTACJE CELOWE Z CZĘŚCI 28 BUDŻETU PAŃSTWA – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA NA FINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE MIĘDZYNARODOWEJ DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ W RAMACH REALIZACJI POLITYKI NAUKOWEJ PAŃSTWA ORAZ KWOT TYCH DOTACJI]

Załącznik nr 4

WYKAZ

jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie zadań w zakresie międzynarodowej działalności naukowej w ramach realizacji polityki naukowej państwa oraz kwot tych dotacji

Lp.

Nazwa jednostki

Kwota dotacji

(w zł)

I

Instytuty badawcze

377 693,00

1

Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie

377 693,00

II

Uczelnie publiczne

870 699,52

2

Politechnika Warszawska

333 663,78

3

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

46 054,74

4

Uniwersytet Warszawski

490 981,00

Łączna kwota przyznanych dotacji

1 248 392,52

Załącznik 5. [WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W ROKU 2020 PRZYZNANO DOTACJE CELOWE Z CZĘŚCI 28 BUDŻETU PAŃSTWA – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA NA FINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH RZĄDU RP ORAZ KWOT TYCH DOTACJI]

Załącznik nr 5

WYKAZ

jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie zadań w ramach programów stypendialnych Rządu RP oraz kwot tych dotacji

Lp.

Nazwa jednostki

Kwota dotacji

(w zł)

I

Uczelnie publiczne

8 351 000,00

1

Uniwersytet Warszawski

8 351 000,00

Łączna kwota przyznanych dotacji

8 351 000,00

Załącznik 6. [WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W ROKU 2020 PRZYZNANO DOTACJE CELOWE Z CZĘŚCI 28 BUDŻETU PAŃSTWA – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA NA FINANSOWANIE ZADANIA „WZROST MOCY OBLICZENIOWEJ OPI PIB WRAZ Z POPRAWĄ DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH PROWADZONYCH DLA MNISW” ORAZ KWOT TYCH DOTACJI]

Załącznik nr 6

WYKAZ

jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie zadania "Wzrost mocy obliczeniowej OPI PIB wraz z poprawą dostępu użytkowników do systemów teleinformatycznych prowadzonych dla MNiSW" oraz kwot tych dotacji

Lp.

Nazwa jednostki

Kwota dotacji

(w zł)

I

Jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk

540 000,00

1

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

540 000,00

II

Uczelnie publiczne

5 200 653,02

2

Politechnika Gdańska

3 697 593,02

3

Politechnika Wrocławska

1 503 060,00

Łączna kwota przyznanych dotacji

5 740 653,02

Załącznik 7. [WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W ROKU 2020 PRZYZNANO DOTACJE CELOWE Z CZĘŚCI 28 BUDŻETU PAŃSTWA – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA NA FINANSOWANIE ZADAŃ UCZELNI ORAZ INSTYTUCJI PRZEDSTAWICIELSKICH ŚRODOWISKA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI W ZAKRESIE ICH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORAZ KWOT TYCH DOTACJI]

Załącznik nr 7

WYKAZ

jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie zadań uczelni oraz instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie ich działalności statutowej oraz kwot tych dotacji

Lp.

Nazwa jednostki

Kwota dotacji

(w zł)

I

Publiczne uczelnie akademickie

4 201 312,36

1

Akademia Pomorska w Słupsku

1 424 787,00

2

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

150 000,00

3

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

123 000,00

4

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

1 200 000,00

5

Uniwersytet Warszawski

242 525,36

6

Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze

1 061 000,00

II

Inne jednostki

4 138 700,00

7

Fundacja Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

2 740 000,00

8

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

346 000,00

9

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

62 500,00

10

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

990 200,00

Łączna kwota przyznanych dotacji

8 340 012,36

Załącznik 8. [WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W ROKU 2020 PRZYZNANO DOTACJE CELOWE Z CZĘŚCI 28 BUDŻETU PAŃSTWA – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA NA FINANSOWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W ROKU 2020 ZADANIA PUBLICZNEGO PN. „ORGANIZOWANIE I ANIMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO” ORAZ KWOT TYCH DOTACJI]

Załącznik nr 8

WYKAZ

jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie zadań publicznych realizowanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego pn. "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego" oraz kwot tych dotacji

Lp.

Nazwa jednostki

Kwota dotacji

(w zł)

I

Fundacje

1 367 614,00

1

Fundacja Fundusz Pomocy Studentom z siedzibą w Warszawie

198 650,00

2

Fundacja Animatorów i Twórców Kultury "TRACH" z siedzibą w Lublinie

50 160,00

3

Fundacja CRE8 z siedzibą w Warszawie

96 500,00

4

Instytut Debaty Publicznej z siedzibą w Gdańsku

65 144,00

5

Instytut Innowacyjnej Nauki z siedzibą w Gdańsku

92 970,00

6

Instytut Zrównoważonej Energetyki z siedzibą w Krakowie

176 350,00

7

Kolorowo z siedzibą w Łodzi

41 920,00

8

Kraków Miastem Startupów z siedzibą w Krakowie

81 000,00

9

Fundacja na rzecz Jakości Kształcenia z siedzibą w Warszawie

76 300,00

10

Fundacja Republikańska z siedzibą w Warszawie

49 290,00

11

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie

45 500,00

12

Fundacja Scientia Thorunensia z siedzibą w Toruniu

90 900,00

13

Fundacja Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych - Pomeranian Student's Coalition z siedzibą w Gdyni

65 430,00

14

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości z siedzibą w Warszawie

200 000,00

15

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Activus Promptus z siedzibą w Krakowie

37 500,00

II

Stowarzyszenia

689 303,75

16

Niezależne Zrzeszenie Studentów z siedzibą w Warszawie

122 743,60

17

Niezależne Zrzeszenie Studentów Organizacji Uczelnianej Uniwersytetu Warszawskiego z siedzibą w Warszawie

33 280,00

18

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" z siedzibą w Warszawie

91 200,00

19

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół PWSFTviT w Łodzi z siedzibą w Łodzi

30 060,00

20

Stowarzyszenie Akademickie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej z siedzibą w Warszawie

93 090,00

21

Stowarzyszenie ESN Polska z siedzibą w Warszawie

52 059,15

22

Stowarzyszenie KoLiber z siedzibą w Warszawie

69 075,00

23

Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki z siedzibą w Warszawie

197 796,00

III

Inne jednostki

397 498,00

24

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

200 000,00

25

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

197 498,00

Łączna kwota przyznanych dotacji

2 454 415,75

Załącznik 9. [WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W ROKU 2020 PRZYZNANO DOTACJE CELOWE Z CZĘŚCI 28 BUDŻETU PAŃSTWA – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA NA FINANSOWANIE ZADAŃ POLEGAJĄCYCH NA ADMINISTROWANIU PROGRAMEM WSPÓLNOTOWYM „ERASMUS+” WRAZ Z INICJATYWAMI WSPIERAJĄCYMI, A TAKŻE PROGRAMEM WSPÓLNOTOWYM „EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI” ORAZ KWOT TYCH DOTACJI]

Załącznik nr 9

WYKAZ

jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie zadań polegających na administrowaniu programem wspólnotowym "Erasmus+" wraz z inicjatywami wspierającymi, a także programem wspólnotowym "Europejski Korpus Solidarności" oraz kwot tych dotacji

Lp.

Nazwa jednostki

Kwota dotacji

(w zł)

I

Fundacje

4 502 000,00

1

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie

4 502 000,00

Łączna kwota przyznanych dotacji

4 502 000,00

Załącznik 10. [WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W ROKU 2020 PRZYZNANO DOTACJE CELOWE Z CZĘŚCI 28 BUDŻETU PAŃSTWA – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA NA FINANSOWANIE ZADAŃ DOTYCZĄCYCH PEŁNIENIA ROLI NARODOWEGO OPERATORA DANYCH PROGRAMU PN. „COPERNICUS – UNIJNY PROGRAM OBSERWACJI I MONITOROWANIA ZIEMI” ORAZ KWOT TYCH DOTACJI]

Załącznik nr 10

WYKAZ

jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie zadań dotyczących pełnienia roli narodowego operatora danych programu pn. "Copernicus - unijny program obserwacji i monitorowania Ziemi" oraz kwot tych dotacji

Lp.

Nazwa jednostki

Kwota dotacji

(w zł)

I

Instytuty badawcze

157 200,00

1

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

157 200,00

Łączna kwota przyznanych dotacji

157 200,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-23
  • Data wejścia w życie: 2021-06-23
  • Data obowiązywania: 2021-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe