Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie wykazów jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje podmiotowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka oraz kwot tych dotacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) ogłasza się:

1) wykaz jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje podmiotowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie zadań związanych z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej oraz kwot tych dotacji, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;

2) wykaz jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje podmiotowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na dofinansowanie zadań projakościowych oraz kwot tych dotacji, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia;

3) wykaz jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje podmiotowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie utrzymania specjalnych urządzeń badawczych w jednostkach naukowych oraz kwot tych dotacji, stanowiący załącznik nr 3 do obwieszczenia;

4) wykaz jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje podmiotowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie utrzymania aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju, mających istotne znaczenie dla realizacji polityki naukowej państwa oraz kwot tych dotacji, stanowiący załącznik nr 4 do obwieszczenia;

5) wykaz jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje podmiotowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie utrzymania specjalnej infrastruktury informatycznej mającej istotne znaczenie dla realizacji polityki naukowej państwa oraz kwot tych dotacji, stanowiący załącznik nr 5 do obwieszczenia;

6) wykaz jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje podmiotowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie świadczeń dla studentów i doktorantów oraz kwot tych dotacji, stanowiący załącznik nr 6 do obwieszczenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki jest dysponentem części 28 budżetu państwa na podstawie § 1 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).

Załącznik 1. [Wykaz jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje podmiotowe z części 28 budżetu państwa – Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie zadań związanych z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej oraz kwot tych dotacji]

Załączniki do obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 21 czerwca 2021 r. (poz. 77)

Załącznik nr 1

WYKAZ
jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje podmiotowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie zadań związanych z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej oraz kwot tych dotacji

Lp.

Nazwa jednostki

Kwota dotacji
(w zł)

I

Publiczne uczelnie akademickie nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

34 703 579,00

1

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

902 000,00

2

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

420 400,00

3

Akademia Pomorska w Słupsku

307 562,00

4

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

54 479,00

5

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

58 600,00

6

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

65 500,00

7

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

39 473,00

8

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

81 800,00

9

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

70 700,00

10

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

123 149,00

11

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

28 400,00

12

Politechnika Białostocka

227 300,00

13

Politechnika Częstochowska

424 200,00

14

Politechnika Gdańska

795 067,00

15

Politechnika Koszalińska

132 960,00

16

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

356 500,00

17

Politechnika Lubelska

72 270,00

18

Politechnika Łódzka

687 100,00

19

Politechnika Opolska

279 300,00

20

Politechnika Poznańska

744 374,00

21

Politechnika Rzeszowska imienia Ignacego Łukasiewicza

645 200,00

22

Politechnika Śląska

668 300,00

23

Politechnika Świętokrzyska

147 732,00

24

Politechnika Warszawska

349 682,00

25

Politechnika Wrocławska

1 133 700,00

26

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

172 108,00

27

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

368 500,00

28

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

380 800,00

29

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

544 600,00

30

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

313 600,00

31

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

425 100,00

32

Uniwersytet Gdański w Gdańsku

1 721 200,00

33

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

479 800,00

34

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1 654 744,00

35

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

1 733 000,00

36

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

616 972,00

37

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

360 400,00

38

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

688 400,00

39

Uniwersytet Łódzki

1 361 100,00

40

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

1 180 420,00

41

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

1 369 362,00

42

Uniwersytet Opolski

443 038,00

43

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

634 940,00

44

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

522 900,00

45

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

376 500,00

46

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

307 178,00

47

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

195 500,00

48

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

83 222,00

49

Uniwersytet Rzeszowski

1 159 700,00

50

Uniwersytet Szczeciński

744 700,00

51

Uniwersytet Śląski w Katowicach

1 229 600,00

52

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

256 900,00

53

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

383 600,00

54

Uniwersytet w Białymstoku

523 100,00

55

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

1 101 925,00

56

Uniwersytet Warszawski

2 009 100,00

57

Uniwersytet Wrocławski

1 074 922,00

58

Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze

1 084 300,00

59

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

386 600,00

II

Publiczne uczelnie zawodowe nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

3 784 218,00

60

Akademia im. Jakuba z Paradyża

328 900,00

61

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu1)

101 805,00

62

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

71 946,00

63

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

319 000,00

64

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

36 126,00

65

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

71 000,00

66

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu2)

60 300,00

67

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

153 800,00

68

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego

111 051,00

69

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

122 000,00

70

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

57 500,00

71

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku

115 600,00

72

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

161 113,00

73

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

167 800,00

74

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

68 500,00

75

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu3)

91 000,00

76

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie4)

24 030,00

77

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

103 200,00

78

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach5)

109 200,00

79

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

183 500,00

80

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

55 800,00

81

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

67 000,00

82

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

67 500,00

83

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

132 400,00

84

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

21 800,00

85

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

164 900,00

86

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

138 100,00

87

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

89 351,00

88

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

252 600,00

89

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

47 300,00

90

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

55 500,00

91

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku

108 400,00

92

Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

38 217,00

93

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

87 979,00

III

Uczelnie prowadzone przez kościoły i inne związki wyznaniowe

1 427 603,00

94

Akademia Ignatianum w Krakowie

251 800,00

95

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie6)

53 782,00

96

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

885 900,00

97

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

24 521,00

98

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

211 600,00

IV

Uczelnie niepubliczne

15 863 555,00

99

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

276 437,00

100

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

104 100,00

101

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna z siedzibą w Łodzi

557 000,00

102

Akademia Leona Koźmińskiego z siedzibą w Warszawie

171 176,00

103

Akademia Polonijna w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie

20 700,00

104

Akademia WSB

355 200,00

105

Ateneum - Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku

114 700,00

106

Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej

2 850,00

107

Collegium Civitas z siedzibą w Warszawie

21 918,00

108

Collegium Da Vinci z siedzibą w Poznaniu

160 900,00

109

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa z siedzibą w Siedlcach

45 700,00

110

Collegium Verum

1 300,00

111

Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu

380 300,00

112

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna z siedzibą w Elblągu

121 500,00

113

Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie7)

57 289,00

114

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie

33 500,00

115

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna z siedzibą we Wrocławiu

7 400,00

116

Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku

133 199,00

117

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna z siedzibą w Gdańsku

14 328,00

118

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium z siedzibą w Gnieźnie

25 187,00

119

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego

141 400,00

120

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli z siedzibą w Chorzowie

38 353,00

121

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie z siedzibą w Wejherowie

38 900,00

122

Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa

42 995,00

123

Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych z siedzibą w Koszalinie

4 670,00

124

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z siedzibą w Krakowie

101 722,00

125

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie

130 300,00

126

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

80 176,00

127

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

102 400,00

128

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach

33 563,00

129

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Tarnowie

67 300,00

130

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie

54 100,00

131

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu

19 300,00

132

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna z siedzibą w Białymstoku

12 700,00

133

Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu

9 540,00

134

Olsztyńska Szkoła Wyższa

180 757,00

135

PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie z siedzibą w Warszawie

7 839,00

136

Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle

25 700,00

137

Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Zofii i Jonasza Łyko z siedzibą w Podkowie Leśnej

400,00

138

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

90 583,00

139

Pomorska Szkoła Wyższa z siedzibą w Starogardzie Gdańskim

50 300,00

140

Powiślańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Kwidzynie

59 800,00

141

Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" z siedzibą w Chojnicach

111 000,00

142

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

44 900,00

143

Radomska Szkoła Wyższa z siedzibą w Radomiu

23 700,00

144

Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie

34 700,00

145

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

586 181,00

146

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach

91 385,00

147

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

1 107 885,00

148

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum z siedzibą w Szczecinie

17 545,00

149

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

5 400,00

150

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

5 600,00

151

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego z siedzibą w Warszawie

11 100,00

152

Szkoła Wyższa imienia Pawła Włodkowica w Płocku

44 090,00

153

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach z siedzibą w Katowicach

43 167,00

154

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach z siedzibą w Kielcach

5 900,00

155

Tarnowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Tarnowie

18 058,00

156

Uczelnia ASBIRO

400,00

157

Uczelnia Jana Wyżykowskiego

85 662,00

158

Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży

18 000,00

159

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu

20 400,00

160

Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie

84 900,00

161

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

24 600,00

162

Uczelnia Nauk Społecznych

29 365,00

163

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

5 770,00

164

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej

176 700,00

165

VIAMODA Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie

7 400,00

166

Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie

24 100,00

167

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa w Warszawie

33 200,00

168

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka

5 600,00

169

Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu z siedzibą w Warszawie

3 600,00

170

Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa

18 400,00

171

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej

57 800,00

172

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej z siedzibą we Wrocławiu

19 686,00

173

Wszechnica Świętokrzyska z siedzibą w Kielcach

35 400,00

174

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu z siedzibą w Radomiu

3 300,00

175

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie z siedzibą w Warszawie

9 100,00

176

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

281 500,00

177

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach

5 167,00

178

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej z siedzibą w Ostrołęce

13 009,00

179

Wyższa Szkoła Administracji z siedzibą w Bielsku-Białej

24 100,00

180

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

17 600,00

181

Wyższa Szkoła Artystyczna z siedzibą w Warszawie

9 100,00

182

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

753 600,00

183

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

53 049,00

184

Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku

485 148,00

185

Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Toruniu

554 600,00

186

Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą we Wrocławiu

604 600,00

187

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie z siedzibą w Krakowie

4 400,00

188

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

156 052,00

189

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu

138 400,00

190

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu z siedzibą w Łodzi

64 700,00

191

Wyższa Szkoła Biznesu z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

4 792,00

192

Wyższa Szkoła Biznesu, Mediów i Reklamy

7 500,00

193

Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi z siedzibą w Łodzi

49 300,00

194

Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu

24 300,00

195

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej z siedzibą w Poznaniu

60 800,00

196

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania z siedzibą w Warszawie

36 600,00

197

Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Białymstoku

43 600,00

198

Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Stalowej Woli

5 600,00

199

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna z siedzibą w Bielsku-Białej

39 100,00

200

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie z siedzibą w Krakowie

24 469,00

201

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie z siedzibą w Lublinie

507 215,00

202

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

281 700,00

203

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

10 399,00

204

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu8)

76 400,00

205

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki imienia prof. Janusza Chechlińskiego

9 100,00

206

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa z siedzibą w Bielsku-Białej

25 200,00

207

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

75 800,00

208

Wyższa Szkoła Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu

8 460,00

209

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi z siedzibą w Józefowie

119 500,00

210

Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania z siedzibą w Krakowie

10 900,00

211

Wyższa Szkoła Gospodarki z siedzibą w Bydgoszczy

361 000,00

212

Wyższa Szkoła Handlowa z siedzibą w Radomiu9)

137 500,00

213

Wyższa Szkoła Handlowa z siedzibą we Wrocławiu

31 000,00

214

Wyższa Szkoła Handlu i Usług z siedzibą w Poznaniu

35 800,00

215

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

17 700,00

216

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego z siedzibą w Lesznie

39 098,00

217

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej z siedzibą w Szczecinie

48 200,00

218

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu

5 400,00

219

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

7 618,00

220

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza - Studium Generale Sandomiriense z siedzibą w Sandomierzu

31 000,00

221

Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu

130 800,00

222

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi

74 000,00

223

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania "COPERNICUS" we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu

28 500,00

224

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztynie

45 300,00

225

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

378 966,00

226

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania z siedzibą w Warszawie

111 773,00

227

Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku z siedzibą w Słupsku

15 800,00

228

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

89 600,00

229

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie

7 400,00

230

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego z siedzibą w Poznaniu

78 600,00

231

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich

54 100,00

232

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania z siedzibą w Poznaniu

4 300,00

233

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni z siedzibą w Gdyni

12 900,00

234

Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi z siedzibą w Łodzi

9 010,00

235

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki imienia Haliny Konopackiej w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie

14 000,00

236

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu z siedzibą w Toruniu

41 000,00

237

Wyższa Szkoła Lingwistyczna z siedzibą w Częstochowie

22 800,00

238

Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu

86 900,00

239

Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku

31 900,00

240

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy z siedzibą w Legnicy

72 400,00

241

Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu

32 892,00

242

Wyższa Szkoła Medyczna z siedzibą w Białymstoku

40 100,00

243

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie z siedzibą w Warszawie

221 100,00

244

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

29 100,00

245

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

119 900,00

246

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

25 566,00

247

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej

26 030,00

248

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie10)

89 100,00

249

Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie z siedzibą w Koninie

9 800,00

250

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I z siedzibą w Poznaniu

284 000,00

251

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

51 681,00

252

Wyższa Szkoła Prawa

41 100,00

253

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie

186 900,00

254

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z siedzibą w Lublinie

96 500,00

255

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości imienia Księcia Kazimierza Kujawskiego z siedzibą w Inowrocławiu

3 800,00

256

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

75 800,00

257

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku

10 616,00

258

Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza z siedzibą w Przeworsku

29 700,00

259

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

149 525,00

260

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki z siedzibą w Warszawie

67 000,00

261

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej z siedzibą w Chełmie

7 730,00

262

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach z siedzibą w Katowicach

35 188,00

263

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji z siedzibą w Kielcach

1 800,00

264

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach z siedzibą w Katowicach

101 000,00

265

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

8 500,00

266

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

41 400,00

267

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych z siedzibą w Warszawie

21 900,00

268

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza

53 300,00

269

Wyższa Szkoła Uni-Terra z siedzibą w Poznaniu

5 600,00

270

Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera z siedzibą w Wołominie

800,00

271

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku

2 930,00

272

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji z siedzibą w Opolu

55 365,00

273

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

5 310,00

274

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości z siedzibą w Krakowie

121 373,00

275

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu

103 100,00

276

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach z siedzibą w Katowicach

77 200,00

277

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi z siedzibą w Tucholi

8 400,00

278

Wyższa Szkoła Zarządzania z siedzibą w Częstochowie

55 952,00

279

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

55 296,00

280

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu

90 800,00

281

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

98 800,00

Łączna kwota przyznanych dotacji

55 778 955,001) Obecnie Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

2) Włączona do Uniwersytetu Opolskiego.

3) Z dniem 1 października 2021 r. - Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa, na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (Dz. U. poz. 677).

4) Z dniem 1 sierpnia 2021 r. - Państwowa Szkoła Wyższa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie (Dz. U. poz. 968).

5) Z dniem 1 września 2021 r. - Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach (Dz. U. poz. 909).

6) Obecnie Akademia Katolicka w Warszawie.

7) Obecnie Europejska Uczelnia w Warszawie.

8) Włączona do Wyższej Szkoły Bankowej z siedzibą we Wrocławiu.

9) Obecnie Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.

10) Obecnie Uczelnia Korczaka.

Załącznik 2. [Wykaz jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje podmiotowe z części 28 budżetu państwa – Szkolnictwo wyższe i nauka na dofinansowanie zadań projakościowych oraz kwot tych dotacji]

Załącznik nr 2

WYKAZ
jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje podmiotowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na dofinansowanie zadań projakościowych oraz kwot tych dotacji

Lp.

Nazwa jednostki

Kwota dotacji
(w zł)

I

Publiczne uczelnie akademickie nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

74 092 000,00

1

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

2 290 000,00

2

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

250 000,00

3

Akademia Pomorska w Słupsku

240 000,00

4

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

60 000,00

5

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

170 000,00

6

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

350 000,00

7

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

60 000,00

8

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

280 000,00

9

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

90 000,00

10

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

260 000,00

11

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

120 000,00

12

Politechnika Białostocka

300 000,00

13

Politechnika Częstochowska

660 000,00

14

Politechnika Gdańska

1 742 900,00

15

Politechnika Koszalińska

240 000,00

16

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

560 000,00

17

Politechnika Lubelska

330 000,00

18

Politechnika Łódzka

1 730 300,00

19

Politechnika Opolska

190 000,00

20

Politechnika Poznańska

1 878 100,00

21

Politechnika Rzeszowska imienia Ignacego Łukasiewicza

380 000,00

22

Politechnika Śląska

1 410 000,00

23

Politechnika Świętokrzyska

150 000,00

24

Politechnika Warszawska

2 890 000,00

25

Politechnika Wrocławska

3 413 400,00

26

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

860 000,00

27

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

730 000,00

28

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

927 000,00

29

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

410 000,00

30

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

240 000,00

31

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

590 000,00

32

Uniwersytet Gdański w Gdańsku

2 591 500,00

33

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

520 000,00

34

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

4 466 800,00

35

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

7 724 300,00

36

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

550 000,00

37

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

1 060 000,00

38

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

400 000,00

39

Uniwersytet Łódzki

2 060 000,00

40

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

1 380 000,00

41

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2 972 400,00

42

Uniwersytet Opolski

930 000,00

43

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

450 000,00

44

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

640 000,00

45

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

220 000,00

46

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2 447 300,00

47

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

490 000,00

48

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

540 000,00

49

Uniwersytet Rzeszowski

730 000,00

50

Uniwersytet Szczeciński

940 000,00

51

Uniwersytet Śląski w Katowicach

3 150 000,00

52

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

260 000,00

53

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

150 000,00

54

Uniwersytet w Białymstoku

970 000,00

55

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

1 140 000,00

56

Uniwersytet Warszawski

9 488 000,00

57

Uniwersytet Wrocławski

2 620 000,00

58

Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze

560 000,00

59

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

840 000,00

II

Uczelnie prowadzone przez kościoły i inne związki wyznaniowe

4 150 000,00

60

Akademia Ignatianum w Krakowie

220 000,00

61

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

2 680 000,00

62

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

100 000,00

63

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

1 150 000,00

III

Uczelnie publiczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej

90 000,00

64

Akademia Morska w Szczecinie

70 000,00

65

Uniwersytet Morski w Gdyni

20 000,00

IV

Uczelnie publiczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

2 777 700,00

66

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

30 000,00

67

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

60 000,00

68

Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

30 000,00

69

Akademia Muzyczna imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

40 000,00

70

Akademia Muzyczna imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu

40 000,00

71

Akademia Muzyczna imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku

70 000,00

72

Akademia Muzyczna w Krakowie

140 000,00

73

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

100 000,00

74

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

210 000,00

75

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

60 000,00

76

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

130 000,00

77

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

1 051 200,00

78

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

276 500,00

79

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

340 000,00

80

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

90 000,00

81

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

110 000,00

V

Uczelnie publiczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia

8 410 000,00

82

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

100 000,00

83

Gdański Uniwersytet Medyczny

880 000,00

84

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

830 000,00

85

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

1 400 000,00

86

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

390 000,00

87

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

920 000,00

88

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

640 000,00

89

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

810 000,00

90

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

1 300 000,00

91

Warszawski Uniwersytet Medyczny

1 140 000,00

VI

Uczelnie publiczne nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej

1 010 000,00

92

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

140 000,00

93

Akademia Sztuki Wojennej

260 000,00

94

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

610 000,00

VII

Uczelnie niepubliczne

7 033 600,00

95

Akademia Leona Koźmińskiego z siedzibą w Warszawie

1 195 000,00

96

Akademia WSB

445 000,00

97

Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu

1 244 000,00

98

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z siedzibą w Krakowie

252 000,00

99

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

630 000,00

100

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

2 710 300,00

101

Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie

557 300,00

Łączna kwota przyznanych dotacji

97 563 300,00

Załącznik 3. [Wykaz jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje podmiotowe z części 28 budżetu państwa – Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie utrzymania specjalnych urządzeń badawczych w jednostkach naukowych oraz kwot tych dotacji]

Załącznik nr 3

WYKAZ
jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje podmiotowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie utrzymania specjalnych urządzeń badawczych w jednostkach naukowych oraz kwot tych dotacji

Lp.

Nazwa jednostki

Kwota dotacji
(w zł)

I

Instytuty badawcze

3 305 000,00

1

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

1 100 000,00

2

Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie

200 000,00

3

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

1 340 000,00

4

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

410 000,00

5

Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr hab. Janusza Groszkowskiego w Zegrzu

255 000,00

II

Instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

490 000,00

6

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie1)

490 000,00

III

Jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk

13 030 036,00

7

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

57 000,00

8

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

1 180 000,00

9

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

6 450 000,00

10

Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk

454 000,00

11

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

1 232 736,00

12

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

3 245 000,00

13

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

411 300,00

IV

Uczelnie publiczne

3 991 027,00

14

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

1 360 000,00

15

Politechnika Łódzka

471 750,00

16

Politechnika Śląska

843 677,00

17

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

537 000,00

18

Uniwersytet Gdański w Gdańsku

370 500,00

19

Uniwersytet w Białymstoku

408 100,00

V

Uczelnie prowadzone przez kościoły i inne związki wyznaniowe

104 100,00

20

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

104 100,00

Łączna kwota przyznanych dotacji

20 920 163,001) Obecnie Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki.

Załącznik 4. [Wykaz jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje podmiotowe z części 28 budżetu państwa – Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie utrzymania aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju, mających istotne znaczenie dla realizacji polityki naukowej państwa oraz kwot tych dotacji]

Załącznik nr 4

WYKAZ
jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje podmiotowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie utrzymania aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju, mających istotne znaczenie dla realizacji polityki naukowej państwa oraz kwot tych dotacji

Lp.

Nazwa jednostki

Kwota dotacji
(w zł)

I

Instytuty badawcze

34 887 602,00

1

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie

126 450,00

2

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie

796 000,00

3

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

1 000 000,00

4

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach

1 351 945,00

5

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

908 412,00

6

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie

295 000,00

7

Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie

454 000,00

8

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

863 367,00

9

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

867 000,00

10

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

520 000,00

11

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

1 371 500,00

12

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

7 087 700,00

13

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu

1 050 000,00

14

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy

4 658 240,00

15

Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku

12 188 800,00

16

Narodowy Instytut Leków w Warszawie

689 000,00

17

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

505 188,00

18

"Poltegor-Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu

155 000,00

II

Jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk

40 567 758,23

19

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

490 000,00

20

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

1 116 000,00

21

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

756 729,00

22

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

10 586 000,00

23

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

530 500,00

24

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

327 900,00

25

Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk

1 465 000,00

26

Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk

200 000,00

27

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

715 000,00

28

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

3 971 384,00

29

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

2 200 000,00

30

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

400 000,00

31

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk1)

1 360 000,00

32

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

8 915 392,00

33

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

2 000 000,00

34

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

3 102 653,23

35

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

982 000,00

36

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

436 670,00

37

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

1 012 530,00

III

Uczelnie publiczne

51 065 071,88

38

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

702 262,00

39

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

680 000,00

40

Akademia Morska w Szczecinie

275 500,00

41

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

874 000,00

42

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

2 127 300,00

43

Gdański Uniwersytet Medyczny

1 142 900,00

44

Politechnika Częstochowska

140 000,00

45

Politechnika Gdańska

736 000,00

46

Politechnika Łódzka

745 756,56

47

Politechnika Poznańska

505 000,00

48

Politechnika Śląska

802 749,00

49

Politechnika Warszawska

892 140,00

50

Politechnika Wrocławska

560 500,00

51

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

160 000,00

52

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

1 940 223,00

53

Uniwersytet Gdański w Gdańsku

10 420 615,32

54

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

4 792 146,00

55

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

1 818 233,00

56

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

210 000,00

57

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

446 000,00

58

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

1 555 875,00

59

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

3 729 200,00

60

Uniwersytet Morski w Gdyni2)

1 663 800,00

61

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

540 100,00

62

Uniwersytet Rzeszowski

916 250,00

63

Uniwersytet Szczeciński

360 000,00

64

Uniwersytet Śląski w Katowicach

372 307,00

65

Uniwersytet w Białymstoku

244 000,00

66

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

1 481 540,00

67

Uniwersytet Warszawski

7 892 400,00

68

Uniwersytet Wrocławski

857 571,00

69

Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze

185 999,00

70

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

821 605,00

71

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

473 100,00

IV

Inne jednostki

2 881 250,00

72

Centrum Techniki Okrętowej S.A.

1 155 000,00

73

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

1 726 250,00

Łączna kwota przyznanych dotacji

129 401 682,111) Obecnie Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk.

2) Dotacja przyznana, w drodze decyzji, Instytutowi Morskiemu w Gdańsku - włączonemu z dniem 1 października 2019 r. do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Załącznik 5. [Wykaz jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje podmiotowe z części 28 budżetu państwa – Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie utrzymania specjalnej infrastruktury informatycznej mającej istotne znaczenie dla realizacji polityki naukowej państwa oraz kwot tych dotacji]

Załącznik nr 5

WYKAZ
jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje podmiotowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie utrzymania specjalnej infrastruktury informatycznej mającej istotne znaczenie dla realizacji polityki naukowej państwa oraz kwot tych dotacji

Lp.

Nazwa jednostki

Kwota dotacji
(w zł)

I

Instytuty badawcze

7 027 600,00

1

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

577 600,00

2

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

370 000,00

3

Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku

2 860 000,00

4

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy

3 100 000,00

5

Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr hab. Janusza Groszkowskiego w Zegrzu

120 000,00

II

Jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk

14 965 000,00

6

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

215 000,00

7

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

14 750 000,00

III

Uczelnie publiczne

63 782 184,00

8

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

19 135 184,00

9

Politechnika Białostocka

1 320 000,00

10

Politechnika Częstochowska

660 000,00

11

Politechnika Gdańska

7 095 000,00

12

Politechnika Koszalińska

330 000,00

13

Politechnika Łódzka

1 760 000,00

14

Politechnika Rzeszowska imienia Ignacego Łukasiewicza

550 000,00

15

Politechnika Śląska

3 080 000,00

16

Politechnika Świętokrzyska

605 000,00

17

Politechnika Wrocławska

6 800 000,00

18

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

737 000,00

19

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

1 050 000,00

20

Uniwersytet Opolski

660 000,00

21

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

580 000,00

22

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

550 000,00

23

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

440 000,00

24

Uniwersytet Warszawski

17 000 000,00

25

Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze

550 000,00

26

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

880 000,00

Łączna kwota przyznanych dotacji 85 774 784,00
Załącznik 6. [Wykaz jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje podmiotowe z części 28 budżetu państwa – Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie świadczeń dla studentów i doktorantów oraz kwot tych dotacji]

Załącznik nr 6

WYKAZ
jednostek, którym w roku 2020 przyznano dotacje podmiotowe z części 28 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe i nauka na finansowanie świadczeń dla studentów i doktorantów oraz kwot tych dotacji

Lp.

Nazwa jednostki

Kwota dotacji
(w zł)

I

Publiczne uczelnie akademickie nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

969 790 119,13

1

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

28 874 700,00

2

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

7 460 940,97

3

Akademia Pomorska w Słupsku

3 721 318,95

4

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

3 332 156,38

5

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

2 361 900,00

6

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

5 765 200,00

7

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

3 970 800,00

8

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

2 836 400,00

9

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

7 832 174,90

10

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

3 482 400,00

11

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

674 500,00

12

Politechnika Białostocka

15 527 700,00

13

Politechnika Częstochowska

9 657 000,00

14

Politechnika Gdańska

16 190 500,00

15

Politechnika Koszalińska

4 872 600,00

16

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

20 508 300,00

17

Politechnika Lubelska

17 097 300,00

18

Politechnika Łódzka

13 236 891,72

19

Politechnika Opolska

7 002 800,00

20

Politechnika Poznańska

18 456 100,00

21

Politechnika Rzeszowska imienia Ignacego Łukasiewicza

26 717 455,00

22

Politechnika Śląska

16 046 500,00

23

Politechnika Świętokrzyska

10 872 975,79

24

Politechnika Warszawska

28 362 900,00

25

Politechnika Wrocławska

24 809 300,00

26

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

18 539 623,94

27

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

8 180 900,00

28

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

8 028 621,47

29

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

15 330 300,00

30

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

9 227 500,00

31

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

9 765 900,00

32

Uniwersytet Gdański w Gdańsku

29 308 600,00

33

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

9 432 200,00

34

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

36 351 004,78

35

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

45 365 400,00

36

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

20 039 019,53

37

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

10 703 900,00

38

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

11 706 587,60

39

Uniwersytet Łódzki

34 068 500,00

40

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

47 628 700,00

41

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

37 366 200,00

42

Uniwersytet Opolski

11 092 950,00

43

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

18 885 700,00

44

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

12 569 500,00

45

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

16 446 412,14

46

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

10 629 100,00

47

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

10 488 600,00

48

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

13 608 900,00

49

Uniwersytet Rzeszowski

37 156 600,00

50

Uniwersytet Szczeciński

14 076 600,00

51

Uniwersytet Śląski w Katowicach

21 921 500,00

52

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

11 126 300,00

53

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

9 291 200,00

54

Uniwersytet w Białymstoku

14 989 300,00

55

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

36 375 000,00

56

Uniwersytet Warszawski

37 354 600,00

57

Uniwersytet Wrocławski

23 638 285,96

58

Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze

12 151 700,00

59

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

7 274 100,00

II

Publiczne uczelnie zawodowe nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

116 044 690,04

60

Akademia im. Jakuba z Paradyża

2 692 900,00

61

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

1 170 600,00

62

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

6 959 600,00

63

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

1 404 600,00

64

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

4 904 000,00

65

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu1)

1 190 850,00

66

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

8 690 700,00

67

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego

1 751 780,00

68

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

1 987 300,00

69

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

4 115 800,00

70

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

2 119 300,00

71

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku

2 313 700,00

72

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

6 649 600,00

73

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

6 652 600,00

74

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

2 986 347,00

75

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu2)

1 470 700,00

76

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie3)

595 300,00

77

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

1 818 160,31

78

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

4 771 400,00

79

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach4)

3 930 700,00

80

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

3 313 282,06

81

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

3 502 100,00

82

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

2 077 768,80

83

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

786 300,00

84

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

3 161 900,00

85

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

789 869,00

86

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

9 874 500,00

87

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

2 473 500,00

88

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

927 552,87

89

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

8 869 200,00

90

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

585 700,00

91

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

5 641 000,00

92

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku

3 006 480,00

93

Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

2 859 600,00

III

Uczelnie prowadzone przez kościoły i inne związki wyznaniowe

34 358 460,00

94

Akademia Ignatianum w Krakowie

4 571 500,00

95

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

23 902 500,00

96

Akademia Katolicka w Warszawie

1 348 700,00

97

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

790 200,00

98

Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie

91 200,00

99

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

3 288 300,00

100

Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu

121 680,00

101

Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie

118 780,00

102

Wyższy Instytut Teologiczny im. Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości w Częstochowie

125 600,00

IV

Uczelnie niepubliczne

311 141 112,68

103

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

2 000 769,50

104

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

4 040 579,51

105

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna z siedzibą w Łodzi

6 220 300,00

106

Akademia Leona Koźmińskiego z siedzibą w Warszawie

4 257 900,00

107

Akademia Polonijna w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie

426 800,00

108

Akademia WSB

6 768 300,00

109

Ateneum - Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku

1 230 500,00

110

Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej

251 700,00

111

Bydgoska Szkoła Wyższa z siedzibą w Bydgoszczy

1 748 500,00

112

Collegium Civitas z siedzibą w Warszawie

1 823 900,00

113

Collegium Da Vinci z siedzibą w Poznaniu

1 782 400,00

114

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska

342 730,00

115

Collegium Masoviense - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu z siedzibą w Żyrardowie

617 330,00

116

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa z siedzibą w Siedlcach

1 912 200,00

117

Collegium Verum

30 920,00

118

Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu

3 060 000,00

119

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna z siedzibą w Elblągu

2 120 600,00

120

Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie5)

1 425 500,00

121

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu6)

251 700,00

122

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie

526 300,00

123

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna z siedzibą we Wrocławiu

62 800,00

124

Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku

1 605 200,00

125

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna z siedzibą w Gdańsku

845 500,00

126

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium z siedzibą w Gnieźnie

729 637,59

127

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego

2 082 900,00

128

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli z siedzibą w Chorzowie

470 200,00

129

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie z siedzibą w Wejherowie

505 000,00

130

Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa

870 500,00

131

Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych z siedzibą w Koszalinie

172 900,00

132

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z siedzibą w Krakowie

6 975 600,00

133

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie

1 599 600,00

134

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

1 615 300,00

135

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

1 363 200,00

136

Lingwistyczna Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie

435 800,00

137

Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach z siedzibą w Rykach

65 000,00

138

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach

371 600,00

139

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Tarnowie

1 171 100,00

140

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie

716 900,00

141

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu

993 500,00

142

Nadbużańska Szkoła Wyższa im. Marka J. Karpia w Siemiatyczach

175 400,00

143

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna z siedzibą w Białymstoku

951 500,00

144

Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu

458 100,00

145

Olsztyńska Szkoła Wyższa

1 750 900,00

146

PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie z siedzibą w Warszawie

341 794,02

147

Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle

742 300,00

148

Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Zofii i Jonasza Łyko z siedzibą w Podkowie Leśnej

65 700,00

149

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

1 978 356,51

150

Pomorska Szkoła Wyższa z siedzibą w Starogardzie Gdańskim

365 000,00

151

Powiślańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Kwidzynie

641 600,00

152

Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" z siedzibą w Chojnicach

1 050 500,00

153

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

563 500,00

154

Radomska Szkoła Wyższa z siedzibą w Radomiu

568 600,00

155

Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie

965 800,00

156

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

14 203 500,00

157

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach

2 872 100,00

158

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

12 251 000,00

159

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum z siedzibą w Szczecinie

1 127 600,00

160

Szkoła Główna Krajowa z siedzibą w Warszawie

338 700,00

161

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

627 607,16

162

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

49 800,00

163

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego z siedzibą w Warszawie

89 270,00

164

Szkoła Wyższa imienia Pawła Włodkowica w Płocku

4 134 100,00

165

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu

595,61

166

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach z siedzibą w Katowicach

1 484 241,97

167

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach z siedzibą w Kielcach

40 300,00

168

Tarnowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Tarnowie

877 600,00

169

Uczelnia ASBIRO

30 750,00

170

Uczelnia Jana Wyżykowskiego

649 800,00

171

Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży

806 700,00

172

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu

221 700,00

173

Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie

2 620 700,00

174

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

739 600,00

175

Uczelnia Nauk Społecznych

335 700,00

176

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

487 600,00

177

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej

4 886 800,00

178

VIAMODA Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie

202 500,00

179

Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie

415 460,00

180

Warszawska Szkoła Wyższa z siedzibą w Otwocku7)

54 800,00

181

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa w Warszawie

838 300,00

182

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka

349 400,00

183

Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu z siedzibą w Warszawie

114 800,00

184

Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa

391 500,00

185

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki z siedzibą w Warszawie

1 043 800,00

186

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej

1 544 900,00

187

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej z siedzibą we Wrocławiu

394 262,63

188

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

353 300,00

189

Wszechnica Świętokrzyska z siedzibą w Kielcach

836 600,00

190

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu z siedzibą w Radomiu

246 700,00

191

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie z siedzibą w Warszawie

892 300,00

192

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

3 289 000,00

193

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach

122 857,85

194

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej z siedzibą w Ostrołęce

517 700,00

195

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej z siedzibą w Szczecinie

185 700,00

196

Wyższa Szkoła Administracji z siedzibą w Bielsku-Białej

511 600,00

197

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

2 176 600,00

198

Wyższa Szkoła Artystyczna z siedzibą w Warszawie

268 600,00

199

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

14 911 600,00

200

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

2 173 300,00

201

Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku

10 986 000,00

202

Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Toruniu

9 152 900,00

203

Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą we Wrocławiu

13 259 475,00

204

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

254 667,47

205

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie z siedzibą w Krakowie

767 200,00

206

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

573 400,00

207

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

2 468 700,00

208

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu

1 519 500,00

209

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu z siedzibą w Łodzi

1 441 600,00

210

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

2 079 900,00

211

Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania z siedzibą w Ciechanowie

83 031,00

212

Wyższa Szkoła Biznesu z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

129 200,00

213

Wyższa Szkoła Biznesu, Mediów i Reklamy

152 800,00

214

Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi z siedzibą w Łodzi

164 100,00

215

Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu

510 000,00

216

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej z siedzibą w Poznaniu

839 800,00

217

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania z siedzibą w Warszawie

2 084 400,00

218

Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Białymstoku

459 900,00

219

Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Stalowej Woli

71 400,00

220

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna z siedzibą w Bielsku-Białej

399 200,00

221

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie z siedzibą w Krakowie

1 193 600,00

222

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie z siedzibą w Lublinie

9 579 600,00

223

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

4 615 600,00

224

Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

1 382 000,00

225

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu8)

964 825,00

226

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki imienia prof. Janusza Chechlińskiego

313 600,00

227

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa z siedzibą w Bielsku-Białej

681 900,00

228

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

1 212 500,00

229

Wyższa Szkoła Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu

1 002 850,00

230

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi z siedzibą w Józefowie

2 253 300,00

231

Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania z siedzibą w Krakowie

318 000,00

232

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej z siedzibą w Kutnie

1 047 600,00

233

Wyższa Szkoła Gospodarki z siedzibą w Bydgoszczy

3 511 400,00

234

Wyższa Szkoła Handlowa z siedzibą w Radomiu9)

4 008 618,08

235

Wyższa Szkoła Handlowa z siedzibą we Wrocławiu

577 035,38

236

Wyższa Szkoła Handlu i Usług z siedzibą w Poznaniu

798 675,00

237

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

836 800,00

238

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego z siedzibą w Lesznie

655 062,26

239

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej z siedzibą w Szczecinie

1 000 100,00

240

Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu

86 742,20

241

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu

316 300,00

242

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

426 900,00

243

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza - Studium Generale Sandomiriense z siedzibą w Sandomierzu

205 400,00

244

Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu

1 848 500,00

245

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi

549 373,51

246

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania "COPERNICUS" we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu

530 800,00

247

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztynie

460 400,00

248

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Bielsku-Białej

173 400,00

249

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

7 588 900,00

250

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania z siedzibą w Warszawie

1 956 100,00

251

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej z siedzibą w Szczecinie

453 500,00

252

Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku z siedzibą w Słupsku

229 600,00

253

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

2 038 413,00

254

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie

204 128,45

255

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego z siedzibą w Poznaniu

869 600,00

256

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich

950 000,00

257

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania z siedzibą w Poznaniu

34 600,00

258

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni z siedzibą w Gdyni

200 300,00

259

Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi z siedzibą w Łodzi

612 200,00

260

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki imienia Haliny Konopackiej w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie

430 300,00

261

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu z siedzibą w Toruniu

464 200,00

262

Wyższa Szkoła Lingwistyczna z siedzibą w Częstochowie

421 700,00

263

Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu

2 235 100,00

264

Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku

342 038,00

265

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy z siedzibą w Legnicy

365 300,00

266

Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu

394 510,00

267

Wyższa Szkoła Medyczna z siedzibą w Białymstoku

1 042 100,00

268

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie z siedzibą w Warszawie

4 169 600,00

269

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

520 930,00

270

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

996 100,00

271

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

1 002 000,00

272

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej

198 659,27

273

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie10)

1 614 607,71

274

Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie z siedzibą w Koninie

101 400,00

275

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I z siedzibą w Poznaniu

3 479 100,00

276

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

1 967 908,09

277

Wyższa Szkoła Prawa

784 000,00

278

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie

7 071 200,00

279

Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu z siedzibą w Warszawie

8 300,00

280

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z siedzibą w Lublinie

1 853 300,00

281

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości imienia Księcia Kazimierza Kujawskiego z siedzibą w Inowrocławiu

20 050,00

282

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

1 619 600,00

283

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku

348 800,00

284

Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza z siedzibą w Przeworsku

423 300,00

285

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

1 889 300,00

286

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki z siedzibą w Warszawie

610 300,00

287

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej z siedzibą w Chełmie

302 400,00

288

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania z siedzibą w Łodzi

21 400,00

289

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach z siedzibą w Katowicach

1 302 400,00

290

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie11)

55 662,59

291

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji z siedzibą w Kielcach

8 664,25

292

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach z siedzibą w Katowicach

861 600,00

293

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

335 600,00

294

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

394 300,00

295

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych z siedzibą w Warszawie

348 800,00

296

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza

841 600,00

297

Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych z siedzibą w Pińczowie

661 628,50

298

Wyższa Szkoła Uni-Terra z siedzibą w Poznaniu

141 282,40

299

Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera z siedzibą w Wołominie

16 600,00

300

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku

709 700,00

301

Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" z siedzibą we Wrocławiu

847 572,74

302

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji z siedzibą w Opolu

1 585 200,00

303

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

479 000,00

304

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości z siedzibą w Krakowie

2 729 200,00

305

Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu z siedzibą we Wrocławiu12)

34 510,00

306

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu

982 500,00

307

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach z siedzibą w Katowicach

895 389,40

308

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem z siedzibą w Warszawie

39 700,00

309

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi z siedzibą w Tucholi

168 515,03

310

Wyższa Szkoła Zarządzania z siedzibą w Częstochowie

530 400,00

311

Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży z siedzibą w Łomży

5 200,00

312

Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

62 300,00

313

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

2 018 826,00

314

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu

1 432 900,00

315

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

1 047 600,00

V

Instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk

890 035,00

316

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

15 700,00

317

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

6 927,04

318

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

9 600,00

319

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

7 000,00

320

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

3 100,00

321

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

22 600,00

322

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

62 400,00

323

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

49 558,07

324

Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk

31 800,00

325

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

72 100,00

326

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

20 515,00

327

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

19 600,00

328

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

11 800,00

329

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

38 700,00

330

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

60 100,00

331

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

5 200,00

332

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

49 350,00

333

Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

2 600,00

334

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

5 700,00

335

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

15 200,00

336

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

7 900,00

337

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

17 500,00

338

Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk

5 700,00

339

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

29 500,00

340

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

6 500,00

341

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

17 600,00

342

Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk

11 300,00

343

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

3 440,83

344

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

23 844,08

345

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

6 500,00

346

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

4 400,00

347

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

104 043,96

348

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

32 700,00

349

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

34 200,00

350

Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk

3 500,00

351

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

14 800,00

352

Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

28 446,02

353

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

7 900,00

354

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

7 400,00

355

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

10 900,00

356

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

2 410,00

VI

Instytuty badawcze

96 601,61

357

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

13 940,32

358

Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

12 800,00

359

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

4 400,00

360

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

2 050,00

361

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

4 800,00

362

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

22 500,00

363

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

3 111,29

364

Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku

14 400,00

365

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy

1 400,00

366

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy

10 900,00

367

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

6 300,00

Łączna kwota przyznanych dotacji

1 432 321 018,461) Włączona do Uniwersytetu Opolskiego.

2) Z dniem 1 października 2021 r. - Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa, na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (Dz. U. poz. 677).

3) Z dniem 1 sierpnia 2021 r. - Państwowa Szkoła Wyższa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie (Dz. U. poz. 968).

4) Z dniem 1 września 2021 r. - Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach (Dz. U. poz. 909).

5) Obecnie Europejska Uczelnia w Warszawie.

6) Obecnie Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana.

7) Włączona do Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z siedzibą w Siedlcach.

8) Włączona do Wyższej Szkoły Bankowej z siedzibą we Wrocławiu.

9) Obecnie Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.

10) Obecnie Uczelnia Korczaka.

11) Obecnie Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie w likwidacji.

12) Obecnie Wyższa Szkoła Sportu.


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-23
  • Data wejścia w życie: 2021-06-23
  • Data obowiązywania: 2021-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe