Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 61

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 28 czerwca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw programu pod nazwą "Rozwój czasopism naukowych"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw programu pod nazwą "Rozwój czasopism naukowych" (Dz. Urz. MEiN poz. 34) w § 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) członkowie:

a) Joanna Barłowska,

b) Tomasz Bednarczuk,

c) Grzegorz Bińczak,

d) Marcin Bryła,

e) Wojciech Daszkiewicz,

f) Renata Duda,

g) Magdalena Dudek,

h) Bożena Jasińska,

i) Mariusz Jędrysek,

j) Ewa Kiryluk-Dryjska,

k) Tomasz Maślanka,

l) Wojciech Piasek,

m) Marek Przeniosło,

n) Zbigniew Romek,

o) Karol Rzepecki,

p) Magdalena Sitek,

q) Piotr Sławicki,

r) Katarzyna Stachurska-Szczesiak,

s) Paweł Strzelecki,

t) Jacek Szeliga,

u) Patryk Tomaszewski,

v) Marcin Zarzecki,

w) Beata Zatwarnicka-Madura,

x) Sławomir Zych.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 682, 807, 1010, 1079 i 1117.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-28
  • Data wejścia w życie: 2022-06-28
  • Data obowiązywania: 2022-06-28

Dzienniki Urzędowe