Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 96

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 28 września 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw opracowania projektu ustawy o Polskiej Akademii Nauk

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw opracowania projektu ustawy o Polskiej Akademii Nauk (Dz. Urz. MEiN poz. 68) w § 2 w ust. 1 w pkt 2:

1) lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) Marek Mączyński,";

2) lit. h otrzymuje brzmienie:

"h) Jacek Zaleśny.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 682, 807, 1010, 1079, 1117 i 1459.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-09-28
  • Data wejścia w życie: 2022-09-28
  • Data obowiązywania: 2022-09-28

Dzienniki Urzędowe