Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 97

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 28 września 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw oceny wniosków o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub remontu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30d ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw oceny wniosków o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub remontu (Dz. Urz. MEiN poz. 73) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) członkowie:

a) Elżbieta Bojanowska,

b) Piotr Chęciński,

c) Szymon Dziubicki,

d) Stefan Kołucki,

e) Tomasz Miłkowski,

f) Tomasz Moliński,

g) Krzysztof Nowak,

h) Piotr Podgórski,

i) Kazimierz Przeszowski,

j) Daniel Smaga,

k) Mariusz Sobolewski,

l) Radosław Sosnowski,

m) Lidia Szaj-Śliwka,

n) Marzena Świstak,

o) Janusz Wdzięczak,

p) Michał Więcław,

q) Joanna Wójcik,

r) Marek Zdrojewski,

s) Damian Ziółek.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730.

Dzienniki Urzędowe