REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 48

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 31 maja 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do opracowania wstępnego i końcowego modelu tutoringu w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Mistrzowie dydaktyki" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania wstępnego i końcowego modelu tutoringu w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Mistrzowie dydaktyki" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Dz. Urz. MEiN poz. 36 i 144 oraz z 2022 r. poz. 121) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 wyrazy „31 lipca 2023 r." zastępuje się wyrazami „30 listopada 2023 r.";

2) w § 3 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) opracowanie rekomendacji dla uczelni w celu zapewnienia trwałości stosowania rozwiązania wypracowanego w ramach projektu.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA