REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 99

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 14 września 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw programu pod nazwą „Polska Metrologia"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234, 1672 i 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw programu pod nazwą „Polska Metrologia" (Dz. Urz. MEiN poz. 137 oraz z 2022 r. poz. 3) wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule zarządzenia ogólne określenie przedmiotu zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw programów „Polska Metrologia" i „Polska Metrologia II"";

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powołuje się, na okres od dnia 3 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., Zespół doradczy do spraw programów „Polska Metrologia" i „Polska Metrologia II", zwany dalej „zespołem".";

3) w § 3 pkt 1-4 otrzymują brzmienie:

„1) ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach programów „Polska Metrologia" i „Polska Metrologia II", zwanych dalej „programami", i przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wyników tej oceny;

2) opiniowanie umotywowanych zastrzeżeń złożonych w ramach programów przez wnioskodawców;

3) ocena raportów z wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach programów;

4) opiniowanie wniosków o zmianę umów zawartych w ramach programów.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-15
  • Data wejścia w życie: 2023-09-16
  • Data obowiązywania: 2023-09-16

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA