REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 115

OBWIESZCZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 4 grudnia 2023 r.

w sprawie wykazów jednostek, którym w 2022 r. przyznano dotacje celowe w części 30 budżetu państwa - Oświata i wychowanie, wraz z kwotami tych dotacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.2)) podaje się do publicznej wiadomości wykazy jednostek, którym w 2022 r. przyznano dotacje celowe w części 30 budżetu państwa - Oświata i wychowanie, nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do ustawy budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 270), wraz z kwotami tych dotacji:

1) wykaz jednostek, którym w 2022 r. przyznano dotacje celowe w części 30 budżetu państwa - Oświata i wychowanie, w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;

2) wykaz jednostek, którym w 2022 r. przyznano dotacje celowe w części 30 budżetu państwa - Oświata i wychowanie, w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia;

3) wykaz jednostek, którym w 2022 r. przyznano dotacje celowe w części 30 budżetu państwa - Oświata i wychowanie, w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, stanowiący załącznik nr 3 do obwieszczenia;

4) wykaz jednostek, którym w 2022 r. przyznano dotacje celowe w części 30 budżetu państwa - Oświata i wychowanie, w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, stanowiący załącznik nr 4 do obwieszczenia.

Minister Edukacji i Nauki: K. Szczucki


1) Minister Edukacji i Nauki jest dysponentem części 30 budżetu państwa - Oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 2599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Załącznik 1. [Wykaz jednostek, którym w 2022 r. przyznano dotacje celowe w części 30 budżetu państwa – Oświata i wychowanie, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli]

Załączniki do obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 4 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. MEiN poz. 115)

Załącznik nr 1

Wykaz jednostek, którym w 2022 r. przyznano dotacje celowe w części 30 budżetu państwa - Oświata i wychowanie, w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp.

Jednostka

Kwota dotacji

1

Akademia Ignatianum w Krakowie

69 600,00 zł

2

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

220 000,00 zł

3

Akademia Zamojska

50 000,00 zł

4

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

25 650,00 zł

5

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

40 400,00 zł

6

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

120 846,96 zł

7

Politechnika Lubelska

100 000,00 zł

8

Uczelnia Collegium Intermarium

480 000,00 zł

9

Uniwersytet Gdański

123 750,00 zł

10

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

21 128,00 zł

11

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

168 394,29 zł

12

Uniwersytet Łódzki

77 155,60 zł

13

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

258 176,17 zł

14

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

56 660,00 zł

15

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

114 500,00 zł

16

Uniwersytet Rzeszowski

340 553,46 zł

17

Uniwersytet Śląski w Katowicach

211 466,00 zł

18

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

317 500,00 zł

19

Uniwersytet Szczeciński

105 875,00 zł

Ogółem

2 901 655,48 zł


Załącznik 2. [Wykaz jednostek, którym w 2022 r. przyznano dotacje celowe w części 30 budżetu państwa – Oświata i wychowanie, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność]

Załącznik nr 2

Wykaz jednostek, którym w 2022 r. przyznano dotacje celowe w części 30 budżetu państwa - Oświata i wychowanie, w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność

Treść załącznika w formacie PDF


Załącznik 3. [Wykaz jednostek, którym w 2022 r. przyznano dotacje celowe w części 30 budżetu państwa – Oświata i wychowanie, w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność]

Załącznik nr 3

Wykaz jednostek, którym w 2022 r. przyznano dotacje celowe w części 30 budżetu państwa - Oświata i wychowanie, w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 - Pozostała działalność

Lp.

Jednostka

Kwota dotacji

1

Caritas Polska

403 615,00 zł

2

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki

231 819,00 zł

3

„Fundacja Praesterno"

75 250,00 zł

4

Fundacja Wypłyń Na Głębię

90 725,00 zł

5

„Instytut Edukacji Pozytywnej"

1 252 532,00 zł

6

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

184 100,00 zł

7

Stowarzyszenie Edukacja 3.0

740 810,00 zł

8

Stowarzyszenie Latarnia

66 060,00 zł

9

Stowarzyszenie Mentalnie Równi

69 750,00 zł

Ogółem

3 114 661,00 zł


Załącznik 4. [Wykaz jednostek, którym w 2022 r. przyznano dotacje celowe w części 30 budżetu państwa – Oświata i wychowanie, w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży]

Załącznik nr 4

Wykaz jednostek, którym w 2022 r. przyznano dotacje celowe w części 30 budżetu państwa - Oświata i wychowanie, w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Lp.

Jednostka

Kwota dotacji

1

Fundacja Międzynarodowej Integracji Gospodarczej i Kulturalno-Turystycznej

15 000,00 zł

2

Międzyszkolny Klub Sportowy „Pałac Młodzieży - Łódź"

45 000,00 zł

3

Stowarzyszenie „Uśmiech" z siedzibą w Mikołowie

13 890,00 zł

Ogółem

73 890,00 zł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-07
  • Data wejścia w życie: 2023-12-07
  • Data obowiązywania: 2023-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA