Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 21 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 28 lipca 2005 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-10-25
  • Data wejścia w życie: 2005-07-28
  • Data obowiązywania: 2005-07-28
  • Dokument traci ważność: 2005-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe