Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 24 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 22 sierpnia 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Państwowej Komisji Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

Dzienniki Urzędowe