Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 24 Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 16 maja 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie konkursów na stanowisko dyrektorów Zespołów Szkół przy Ambasadach Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, Brukseli, Londynie, Moskwie, Rzymie, Sofii i Wiedniu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-10-20
  • Data wejścia w życie: 2006-05-16
  • Data obowiązywania: 2006-05-16
  • Dokument traci ważność: 2010-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe