REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 1 poz. 18

ZARZĄDZENIE Nr 36 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 26 listopada 2010 r.

w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 77 ust. 2 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2)) oraz § 7 ust. 1–3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. Nr 15, poz. 64) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej w składzie określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Wyznacza się rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców zgodnie z listą określoną w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Traci moc zarządzenie Nr 30 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli, rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2010 r.

 

Minister Edukacji Narodowej

Katarzyna Hall

 

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706.

Załącznik 1. [SKŁAD ODWOŁAWCZEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DLA NAUCZYCIELI PRZY MINISTRZE EDUKACJI NARODOWEJ]

Załączniki do zarządzenia nr 36 Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 26 listopada 2010 r. (poz. 18)

Załącznik nr 1

SKŁAD ODWOŁAWCZEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DLA NAUCZYCIELI PRZY MINISTRZE EDUKACJI NARODOWEJ

Przewodniczący:

 

Jolanta Różycka

dyrektor Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie

Zastępcy Przewodniczącego:

 

1. Urszula Aleksandrow-Niebrzydowska

pedagog szkolny w Zespole Szkół Sportowych nr 72 w Warszawie

2. Mariusz Dziubiński

nauczyciel w Gimnazjum nr 2 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie, woj. mazowieckie

3. Marek Hampel

nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego w Warszawie

4. Ireneusz Władysław Kramkowski

dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej, woj. mazowieckie

5. Karol Lehmann

dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu

6. Beata Makarewicz

dyrektor Przedszkola nr 263 w Warszawie

7. Krystyna Mychlińska

nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej, woj. mazowieckie

8. Marek Woś

dyrektor Szkoły Podstawowej w Porzeczu, woj. świętokrzyskie

9. Anna Zielińska

starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Gdańsku

10. Katarzyna Zientarska

zastępca dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari w Warszawie

Członkowie Komisji

 

1. Beata Alberska

wychowawca w Placówce Wielofunkcyjnej „Słoneczny Dom” w Radomiu, woj. mazowieckie

2. Teresa Andrzejuk

dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Piszczacu, woj. lubelskie

3. Barbara Augusiewicz

nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie, woj. warmińsko-mazurskie

4. Halina Badora

dyrektor 1 Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Żywcu, woj. śląskie

5. Anita Bałdys

pedagog szkolny, wychowawca świetlicy w Zespole Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej, woj. śląskie

6. Halina Baran

nauczyciel w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu, woj. śląskie

7. Ewa Baranowska

nauczyciel w Zespole Szkół w Karczmiskach, woj. lubelskie

8. Elżbieta Bartoszek

nauczyciel w Gimnazjum nr 6 im. Wojciecha Korfantego w Rudzie Śląskiej, woj. śląskie

 

9. Barbara Bartoszewska

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 15 im. Księdza Jana Dzierżona w Zabrzu, woj. śląskie

10. Elżbieta Bedlińska

dyrektor Zespołu Szkół w Puchaczowie, woj. lubelskie

11. Edyta Bekus

pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej, woj. śląskie

12. Urszula Besztyga

nauczyciel bibliotekarz w Gimnazjum nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy, woj. dolnośląskie

13. Edyta Beśka

nauczyciel w Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego w Katowicach

14. Krzysztof Bielat

nauczyciel w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu, woj. śląskie

15. Barbara Binder

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 39 im. gen. Zygmunta Berlinga w Sosnowcu, woj. śląskie

16. Małgorzata Bojarska

nauczyciel konsultant w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, woj. kujawsko-pomorskie

17. Marzena Borkowska

dyrektor Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie, woj. mazowieckie

18. Mariola Borkusewicz

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Białej Podlaskiej, woj. lubelskie

19. Ewa Brdak

nauczyciel w X Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Warszawie

20. Marzena Broda

nauczyciel w Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki w Katowicach

21. Iwona Broja

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 18 im. Powstańców Śląskich w Zabrzu, woj. śląskie

22. Tadeusz Brysz

nauczyciel w Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Imielinie, woj. śląskie

23. Beata Brzostek

dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tanowie, woj. zachodniopomorskie

24. Leszek Brzozowski

kierownik szkolenia praktycznego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu, woj. śląskie

25. Bożena Budrejko

pedagog szkolny w V Liceum Ogólnokształcącym im. Wspólnej Europy w Olsztynie

26. Grażyna Cetera

dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, woj. lubelskie

27. Ewa Chełmińska

nauczyciel w IV Liceum Ogólnokształcącym im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie, woj. lubelskie

28. Janusz Chojnowski

nauczyciel w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Lublinie

29. Beata Chorowici

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce, woj. mazowieckie

30. Dagmara Chraplewska-Kołcz

dyrektor Szkoły Podstawowej w Ciechocinie, woj. kujawsko-pomorskie

31. Danuta Chudek

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

32. Irena Chwiałkowska

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 8 im. Wojciecha Korfantego w Mikołowie, woj. śląskie

 

33. Liliana Ciesielska-Małecka

nauczyciel w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Radziejowie, woj. kujawsko-pomorskie

34. Agata Cira

wicedyrektor Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach, woj. śląskie

35. Marta Ciszewska

pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu, woj. śląskie

36. Marek Cygan

nauczyciel w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie

37. Adam Czarny

nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 im. Haliny Rudnickiej w Mławie, woj. mazowieckie

38. Agnieszka Czerska-Pawlak

nauczyciel w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego w Łukowie, woj. lubelskie

39. Bożena Ćwiek

dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Janowie Lubelskim, woj. lubelskie

40. Józef Dawidziuk

nauczyciel w Szkole Podstawowej w Dobrynce, woj. lubelskie

41. Aneta Dąbkowska

nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce, woj. mazowieckie

42. Grażyna Dereszkiewicz

wicedyrektor Zespołu Szkół nr 17 w Białymstoku

43. Piotr Długosz

dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Karczmiskach, woj. lubelskie

44. Danuta Domagalska

nauczyciel w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu, woj. śląskie

45. Hanna Domagała

główny wizytator w Departamencie Sądów Powszechnych w Ministerstwie Sprawiedliwości

46. Mariusz Drozd

psycholog w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Bielsku-Białej, woj. śląskie

47. Teresa Halina Duniewska

nauczyciel w Zespole Szkół nr 5 w Białymstoku

48. Bożena Duszak

nauczyciel w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle, woj. mazowieckie

49. Zofia Duszyńska

nauczyciel w Zespole Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej, woj. śląskie

50. Anna Dzierżan

dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, woj. opolskie

51. Narcyza Fiedziukiewicz

wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Białymstoku

52. Magdalena Filak

nauczyciel w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach, woj. śląskie

53. Joanna Gacek

wicedyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 w Warszawie

54. Daniel Gałużny

nauczyciel w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Sosnowcu, woj. śląskie

55. Andrzej Garbacik

nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu, woj. lubelskie

 

56. Bożena Gądecka

główny wizytator w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości

57. Grażyna Gedyk

nauczyciel w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku, woj. śląskie

58. Barbara Gemza

nauczyciel w Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki w Katowicach

59. Izabela Glinicka

nauczyciel w Przedszkolu nr 51 „Misia Czarodzieja” w Warszawie

60. Barbara Gmiterek-Kuśmirczak

nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu, woj. lubelskie

61. Bożena Golachowska

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie, woj. śląskie

62. Janusz Goliszek

dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim, woj. lubelskie

63. Adam Zbigniew Grabowski

dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie, woj. dolnośląskie

64. Tomasz Grad

wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

65. Krystyna Greczuk

dyrektor Gimnazjum w Rokitnie, woj. lubelskie

66. Halina Gruszecka

wychowawca świetlicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sosnowcu, woj. śląskie

67. Anna Gudzik

nauczyciel w Zespole Szkół nr 3 w Czerwionce-Leszczynach, woj. śląskie

68. Krystyna Gutowska

nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wlkp.

69. Krystian Heidenreich

nauczyciel w Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych im. Gabriela Narutowicza w Bytomiu, woj. śląskie

70. Bogusław Herman

wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Adaptacji Społecznej w Koszalinie

71. Witold Herrmann

dyrektor szkół funkcjonujących w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Pszczynie-Łące, woj. śląskie

72. Aleksander Iszczuk

dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu

73. Małgorzata Iwankiewicz

wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu

74. Grażyna Janowska

wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu

75. Andrzej Januszkiewicz

dyrektor Zespołu Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie

76. Marta Jasińska

dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krakowie

77. Iwona Jaworska

nauczyciel w Gimnazjum im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach-Bramurze, woj. mazowieckie

78. Halina Jóźwiak

nauczyciel w Zespole Szkół Budowlanych im. K. K. Baczyńskiego w Chorzowie, woj. śląskie

 

79. Renata Kabala-Maziarz

nauczyciel w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie

80. Ewa Kamińska

nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie, woj. dolnośląskie

81. Dorota Kędzierska

psycholog w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym przy Sądzie Okręgowym w Kielcach

82. Małgorzata Kiec

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Białej Podlaskiej, woj. lubelskie

83. Aleksandra Kolago

nauczyciel w Gminnym Zespole Szkół w Tułowicach, woj. opolskie

84. Małgorzata Korf

pedagog szkolny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Bytomiu, woj. śląskie

85. Janusz Korneluk

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie, woj. lubelskie

86. Andrzej Koroś

dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie, woj. mazowieckie

87. Maciej Kosik

dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białej Podlaskiej, woj. lubelskie

88. Dariusz Kostecki

nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, woj. lubelskie

89. Kazimierz Kostowski

nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce, woj. mazowieckie

90. Anna Kowalczyk

dyrektor Zespołu Szkół w Żdanowie, woj. lubelskie

91. Andrzej Kowalewski

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy

92. Bożena Kowalska

nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych nr 85 w Warszawie

93. Ewa Koziej

nauczyciel w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie, woj. lubelskie

94. Anna Krawczyk-Piętka

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 19 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sosnowcu, woj. śląskie

95. Cecylia Król

dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Bełżycach, woj. lubelskie

96. Aleksander Królikowski

dyrektor Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej, woj. kujawsko-pomorskie

97. Marzena Kruczyńska

nauczyciel w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach, woj. lubelskie

98. Artur Kuba

nauczyciel w Zespole Szkół Budowlanych w Chełmie, woj. lubelskie

99. Irena Kulesza

nauczyciel w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, woj. śląskie

100. Katarzyna Kulicka

nauczyciel w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Białej Podlaskiej, woj. lubelskie

101. Elżbieta Kulisz

dyrektor Zespołu Szkół w Trawnikach, woj. lubelskie

102. Lila Kumala

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu

103. Krzysztof Kusiuk

nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie, woj. lubelskie

 

104. Włodzimierz Kuśmierczuk

nauczyciel w Gimnazjum nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, woj. lubelskie

105. Ryszard Laskowski

nauczyciel w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

106. Elżbieta Lemieszek

nauczyciel w Przedszkolu Samorządowym nr 11 w Białej Podlaskiej, woj. lubelskie

107. Małgorzata Lewandowska-Buksak

nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju, woj. dolnośląskie

108. Mirosława Lickiewicz

nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Legnicy, woj. dolnośląskie

109. Robert Lipiński

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach

110. Małgorzata Łoza

nauczyciel w Przedszkolu Miejskim nr 10 w Chełmie, woj. lubelskie

111. Adam Łuć

nauczyciel w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedarach, woj. śląskie

112. Bogusława Łukasiewicz

nauczyciel w Schronisku dla Nieletnich w Gackach, woj. świętokrzyskie

113. Jadwiga Madrak

wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce, woj. mazowieckie

114. Grażyna Maj

nauczyciel w Miejskim Zespole Szkół w Annopolu, woj. lubelskie

115. Barbara Majzel

pedagog szkolny w Szkole Podstawowej nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego w Katowicach

116. Jacek Malarski

dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu, woj. lubelskie

117. Katarzyna Malawko

dyrektor Gimnazjum dla Dorosłych nr 69 im. płk. Z. Rylskiego „Hańczy” w Warszawie

118. Bożena Małachwiejczuk

nauczyciel w Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Białej Podlaskiej, woj. lubelskie

119. Agnieszka Grażyna Mamińska

nauczyciel w Przedszkolu Miejskim nr 17 w Ostrołęce, woj. mazowieckie

120. Jerzy Mantur

nauczyciel konsultant w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

121. Agnieszka Matuszewska

dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Jaworznie, woj. śląskie

122. Robert Matysiak

logopeda w Specjalistycznym Niepublicznym Przedszkolu Edukacyjno-Rehabilitacyjnym w Katowicach

123. Jadwiga Mazur

nauczyciel w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kotuniu, woj. mazowieckie

124. Bogumiła Mazurek

nauczyciel w 1 Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Węgrowie, woj. mazowieckie

125. Ewa Katarzyna Mączka

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 im. kmdra por. Fr. Dąbrowskiego w Krakowie

126. Joanna Mertka

nauczyciel w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 we Włocławku, woj. kujawsko-pomorskie

 

127. Katarzyna Mikulska

nauczyciel w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie

128. Alina Miszczyk

nauczyciel w Zespole Szkół im. Gen. Józefa Bema w Zawierciu, woj. śląskie

129. Lucyna Modlibóg

nauczyciel w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej, woj. śląskie

130. Małgorzata Morawiak-Szysler

nauczyciel w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 11 w Piekarach Śląskich, woj. śląskie

131. Jadwiga Nasionek

wicedyrektor Przedszkola nr 146 „Wyspa Dzieci” we Wrocławiu

132. Alicja Niezgoda

dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Poniatowej, woj. lubelskie

133. Zuzanna Nojman

wicedyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych im. Gabriela Narutowicza w Bytomiu, woj. śląskie

134. Sławomir Nosek

nauczyciel w Zakładzie Poprawczym w Trzemesznie, woj. wielkopolskie

135. Jolanta Nowak

nauczyciel w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku, woj. lubelskie

136. Roman Olszowski

nauczyciel w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu, woj. śląskie

137. Władysław Opoka

dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu

138. Joanna Ostrowska

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2 w Płońsku, woj. mazowieckie

139. Ligia Ostrowska

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 im. T. Kościuszki w Chorzowie, woj. śląskie

140. Iwona Oszust

nauczyciel w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chełmie, woj. lubelskie

141. Monika Oszust

pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Janowie Lubelskim, woj. lubelskie

142. Monika Owczaruk

pedagog szkolny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej, woj. lubelskie

143. Joanna Pachulska-Karska

nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie

144. Wiesław Paniczko

dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 6 w Białymstoku

145. Małgorzata Papierniak

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Lompy w Katowicach

146. Alina Pawelec

nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Włodawie, woj. lubelskie

147. Patrycja Piasecka

nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Szczecinie

148. Marzanna Piech

nauczyciel w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Chełmie, woj. lubelskie

149. Monika Pierzak

nauczyciel w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Warszawie

150. Małgorzata Plesińska

nauczyciel w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego w Katowicach

151. Elżbieta Płosińska

dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Makowie Mazowieckim, woj. mazowieckie

152. Ewa Podemska-Pniok

pedagog szkolny w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 im. Roberta Oszka w Katowicach

153. Jadwiga Postolska

dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrynce, woj. lubelskie

154. Krystyna Proć

doradca metodyczny wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 12 w Piekarach Śląskich, woj. śląskie

155. Irmina Przybyła

psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej, woj. śląskie

156. Anna Pudło

nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Rudniku Szlacheckim, woj. lubelskie

157. Józef Ryszard Pyrczak

dyrektor Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu

158. Małgorzata Pyszny

nauczyciel w Zespole Szkół nr 3 w Czerwionce-Leszczynach, woj. śląskie

159. Danuta Raziuk

dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Ks. Woj. J. Tischnera w Żorach, woj. śląskie

160. Joanna Rycio-Sawiełajc

nauczyciel w XII Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy

161. Iwona Elżbieta Rzymowska

nauczyciel w Przedszkolu nr 15 w Lublinie

162. Marzena Sady

nauczyciel w Przedszkolu Miejskim nr 7 w Ostrołęce, woj. mazowieckie

163. Bogumiła Sikorska

dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 12 w Łodzi

164. Joanna Siwczyk

pedagog w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich, woj. śląskie

165. Stanisław Skrętowski

kierownik warsztatów w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim, woj. łódzkie

166. Marek Skowroński

nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Zakładzie Poprawczym w Trzemesznie, woj. wielkopolskie

167. Anna Smagowicz

kierownik świetlicy w Zespole Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie

168. Robert Smędra

nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, w Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej, woj. lubelskie

169. Beata Sokołowska

nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie

170. Marzena Stanibuła

nauczyciel w Szkole Podstawowej w Justynówce, woj. lubelskie

171. Bożena Stawarz

wicedyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Warszawie

172. Anna Stawicka

pedagog szkolny w Gimnazjum Publicznym nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku, woj. mazowieckie

173. Sybilla Stelmach

dyrektor Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach, woj. opolskie

174. Dorota Strzyżyńska

pedagog szkolny w Zespole Szkół Gimnazjum Publiczne w Nałęczowie, woj. lubelskie

175. Katarzyna Syc

zastępca kierownika szkolenia praktycznego w Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego nr 1 im. Zofii Szlenkierówny w Katowicach

176. Piotr Szafran

dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VI im. Gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu

 

177. Róża Szaranik

nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie, woj. lubelskie

178. Laura Szarek

nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Gen. Józefa Ziętka w Mysłowicach, woj. śląskie

179. Joanna Szczepańska

dyrektor Gimnazjum Publicznego nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku, woj. mazowieckie

180. Joanna Szczepańska

pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie, woj. lubelskie

181. Barbara Szlecht

nauczyciel w Zespole Szkół Łączności im. Woj. S. Fryzego w Gliwicach, woj. śląskie

182. Iwona Sznapka

nauczyciel w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach, woj. śląskie

183. Ewa Szopa

wicedyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Czerwionce-Leszczynach, woj. śląskie

184. Ewa Szromek

nauczyciel w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie, woj. śląskie

185. Ewa Szulińska

dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 8 w Zawierciu, woj. śląskie

186. Sebastian Szymański

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie, woj. zachodniopomorskie

187. Elżbieta Ślęzakiewicz

dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach

188. Lidia Śmierciak

dyrektor Szkoły Podstawowej w Turowie, woj. śląskie

189. Alicja Taube-Pezacka

nauczyciel w Zakładzie Poprawczym w Kcyni, woj. kujawsko-pomorskie

190. Monika Tchórzewska-Drewniak

główny wizytator w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości

191. Małgorzata Tołwińska

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce, woj. mazowieckie

192. Daniel Tyborowski

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 30 w Olsztynie

193. Kazimierz Tyc

nauczyciel w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach, woj. śląskie

194. Bożena Uglorz

nauczyciel w Miejskim Przedszkolu nr 72 w Katowicach

195. Agata Warpas

nauczyciel w Przedszkolu w Łazach, woj. lubelskie

196. Grzegorz Wasiak

nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu, woj. lubelskie

197. Teresa Wawrzynek

nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 2 w Tychach, woj. śląskie

198. Iwona Wereta

nauczyciel w Zespole Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnym w Chocianowicach, woj. opolskie

199. Jadwiga Wiendlocha

nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach, woj. śląskie

200. Grażyna Wilińska

dyrektor Zespołu Szkół im. Wł. Reymonta w Chodczu, woj. kujawsko-pomorskie

201. Małgorzata Włodarczyk

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Żywcu, woj. śląskie

 

202. Alicja Woch

nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Sosnowcu, woj. śląskie

203. Mirosław Wojciechowski

nauczyciel w Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespół Szkół w Bytomiu, woj. śląskie

204. Elżbieta Woszczyna

wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej, woj. śląskie

205. Maria Woszek

nauczyciel w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Tarnowskich Górach, woj. śląskie

206. Katarzyna Wójkowska

nauczyciel w Przedszkolu nr 411 Akademia Króla Stasia w Warszawie

207. Krzysztof Wronka

dyrektor Zespołu Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzu, woj. lubelskie

208. Marzena Wtulich

nauczyciel w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mławie, woj. mazowieckie

209. Marek Zabrocki

nauczyciel w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu, woj. kujawsko-pomorskie

210. Aldona Zagalska

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach, woj. mazowieckie

211. Maria Zamiela-Kamińska

psycholog w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym nr 2 w Warszawie

212. Jadwiga Zasadzińska

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Międzyrzecu Podlaskim, woj. lubelskie

213. Marzenna Zaworska

nauczyciel w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Warszawie

214. Ewa Ziemniewicz

nauczyciel w Zespole Szkół Administracyjno-Socjalnych w Bytomiu, woj. śląskie

215. Andrzej Żelasko

kierownik warsztatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Łodzi

Załącznik 2. [LISTA RZECZNIKÓW DYSCYPLINARNYCH]

Załącznik nr 2

LISTA RZECZNIKÓW DYSCYPLINARNYCH

Rzecznik dyscyplinarny właściwy w sprawach Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej

Grażyna Ostrowska

starszy specjalista w Departamencie Kształcenia Ogólnego i Wychowania w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Zastępcy rzecznika dyscyplinarnego właściwego w sprawach Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej

1. Mirosława Lidia Bilska

radca ministra w Departamencie Strategii w Ministerstwie Edukacji Narodowej

2. Teresa Serafin

radca ministra w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej

3. Beata Sobańska-Zając

główny specjalista w Departamencie Strategii w Ministerstwie Edukacji Narodowej

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-20
  • Data wejścia w życie: 2010-12-01
  • Data obowiązywania: 2010-12-01
  • Dokument traci ważność: 2014-12-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA