REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 1 poz. 19

ZARZĄDZENIE Nr 37 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 15 grudnia 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537) zarządza się, co następuje:

§ 1

W statucie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 12 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 11) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 1 dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

„16) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla kandydatów na ekspertów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli, prowadzonych zgodnie z przepisami w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy.”;

2) dodaje się § 14 w brzmieniu:

„§ 14. Zmiany w statucie mogą być dokonywane przez Ministra z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora Ośrodka, w trybie właściwym dla jego nadania.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Edukacji Narodowej

Katarzyna Hall

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-20
  • Data wejścia w życie: 2010-12-15
  • Data obowiązywania: 2010-12-15
  • Dokument traci ważność: 2013-02-13

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA