REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 1 poz. 28

ZARZĄDZENIE Nr 8 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 15 kwietnia 2011 r.

w sprawie powołania komitetu audytu dla działu administracji rządowej – oświata i wychowanie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się komitet audytu dla działu administracji rządowej – oświata i wychowanie, zwany dalej „Komitetem”, w następującym składzie:

1) Pani Lilia Jaroń Podsekretarz Stanu – przewodniczący;

2) Pan Robert Bartold Dyrektor Generalny – zastępca przewodniczącego;

3) Pan Arkadiusz Jarkiewicz – członek;

4) Pan Marek Kuciński – członek niezależny;

5) Pan Wojciech Kutyła – członek niezależny;

6) Pan Piotr Lis – członek niezależny.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 28 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie powołania komitetu audytu dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Edukacji Narodowej

Katarzyna Hall

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-20
  • Data wejścia w życie: 2011-04-15
  • Data obowiązywania: 2011-04-15
  • Dokument traci ważność: 2012-02-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA