REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 31

ZARZĄDZENIE Nr 38
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 17 grudnia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 5 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej (Dz. Urz. MEN poz. 4, 13, 16 i 30) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W posiedzeniach Kolegium bierze udział rzecznik prasowy Ministra i inne osoby zaproszone przez Ministra.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Na polecenie Ministra z posiedzenia Kolegium Biuro Organizacyjne sporządza protokół ustaleń. Protokół zatwierdza Minister.”;

2) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oświadczeń dla mediów udziela rzecznik prasowy Ministra, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej (Dz. U. Nr 4, poz. 36).”

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER EDUKACJI
NARODOWEJ

Joanna Kluzik-Rostkowska

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-21
  • Data wejścia w życie: 2013-12-17
  • Data obowiązywania: 2013-12-17
  • Dokument traci ważność: 2015-01-13

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA