REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 23

ZARZĄDZENIE NR 32
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Rządowy program na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Tekst pierwotny

W wykonaniu uchwały Nr 130/2014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, zwanego dalej „Programem”, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół Koordynujący Rządowy program na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, zwany dalej „Zespołem”, w składzie:

1) Barbara Wilanowska, Marzena Kruk, Agnieszka Rękas – przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości;

2) Marta Pilarska-Baran – przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

3) Grzegorz Jach, Anna Kuźnia – przedstawiciele Komendy Głównej Policji;

4) Karolina Majewska – przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej;

5) Monika Pieniek – przedstawiciel Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji;

6) Sara Franke, Beata Szymczak, Krystyna Czaplicka-Trojanowska – przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia;

7) Marcin Brzychcy – przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki;

8) Teresa Zientala – przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

9) Joanna Skowron – przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego;

10) Monika Niewiarowska – przedstawiciel Agencji Rynku Rolnego;

11) Anna Borkowska, Katarzyna Stępniak – przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji.

§ 2.

1. Obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu zapewnia Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych.

2. Do zadań w zakresie obsługi prac, o której mowa w ust. 1, należy w szczególności:

1) przygotowywanie pism i korespondencji związanej z działaniem Zespołu;

2) prowadzenie Banku Dobrych Praktyk;

3) udostępnianie sprawozdań z oceny efektów działań Programu podejmowanych na poziomie centralnym.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Joanna Kluzik-Rostkowska

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1255).

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA