REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 28

ZARZĄDZENIE NR 37
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 26 listopada 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Oświaty Polonijnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 16 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie powołania Rady Oświaty Polonijnej (Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 21 i z 2011 r. Nr 1, poz. 16) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„§ 3. W skład Rady wchodzą:

1) Przewodniczący Rady – Pani Ewa Dudek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej;

2) członkowie Rady:

a) Pani Dorota Andraka, Centrala Polskich Szkół Dokształcających, USA,

b) Pani Teresa Arszagi vel Harszagi, Polskie Centrum Kształcenia im. Jana Pawła II, Belgia,

c) Pani Andżelika Borys, Związek Polaków, Białoruś,

d) Pan Victor Bustos, Stowarzyszenie Nueva Polonia, Argentyna,

e) Pan Jacek Jurkowski, Kongres Oświaty Polonijnej, Szwecja,

f) Pani Małgorzata Lasocka, Szkoła Przedmiotów Ojczystych, Wielka Brytania,

g) Pan Konrad Leszczyński, Szkolny Punkt Konsultacyjny w Paryżu, Francja,

h) Pani Agnieszka Lonska, Forum Polskich Szkół, Holandia,

i) Pani Marina Lukas, Stowarzyszenie Polaros, Federacja Rosyjska,

j) Pani Iwona Malinowski, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Kanada,

k) Pan Josef Malinowski, Polska Macierz Szkolna, Niemcy,

l) Pani Maria Małaśnicka-Miedzianogóra, Nordycka Unia Oświaty Polonijnej, Dania,

m) Pani Ludmiła Pawlowski, szkoły w stanie Rio Grande do Sul, Brazylia,

n) Pani Aleksandra Podhorodecka, Polska Macierz Szkolna, Wielka Brytania,

o) Pan Andrzej Russ, Macierz Szkolna, Republika Czeska,

p) Pani Iuliia Serkova, Zjednoczenie Nauczycieli Polskich, oddział w m. Chmielnicki, Ukraina,

q) Pan Aleksander Sielicki, Krasnodarska Organizacja Regionalna Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne Jedność, Federacja Rosyjska,

r) Pani Halina Smulko, Państwowe Gimnazjum Polskie im. J. Piłsudskiego w Daugavpils, Łotwa,

s) Pan Mirosław Szejbak, Forum Rodziców Szkół Polskich, Litwa,

t) Pani Marta Szutkowska-Kiszkiel, Polska Macierz Szkolna, Irlandia,

u) Pan Witalij Święcicki, Związek Polaków, Kazachstan,

v) Pani Jolanta Tatara, Academic Quality Council, USA,

w) Pan Jacek Junosza-Kisielewski – przedstawiciel Ministra Spraw Zagranicznych, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą,

x) Pani Urszula Martynowicz – dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej,

y) Pani Anna Atłas – dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

§ 4. 1. Posiedzenia Rady są zwoływane w miarę potrzeb.

2. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Rady lub członek Rady, o którym mowa w § 5 ust. 2.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Przewodniczący Rady może zapraszać do udziału w pracach Rady, z głosem doradczym, osoby niebędące jej członkami, w szczególności ekspertów i specjalistów, przedstawicieli urzędów i instytucji państwowych oraz organizacji pozarządowych działających w Polsce i za granicą na rzecz Polonii i Polaków za granicą.”;

3) § 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„§ 8. Obsługę techniczno-organizacyjną i biurową prac Rady zapewnia Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej.

§ 9. 1. Koszty związane z działalnością Rady pokrywa się z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji Ministra Edukacji Narodowej.

2. Członkom Rady oraz osobom, o których mowa w § 6, zwraca się koszty podróży związane z udziałem w posiedzeniu Rady, na podstawie dokumentów, w szczególności rachunków, faktur lub biletów, potwierdzających poniesione wydatki oraz oświadczeń o wysokości poniesionych kosztów przejazdu, których wzory określają załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia, przedstawionych w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Rady.

3. Członkom Rady oraz osobom, o których mowa w § 6, zapewnia się zakwaterowanie oraz wyżywienie związane z posiedzeniem Rady.”;

4) dodaje się załączniki nr 1 i 2 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Joanna Kluzik-Rostkowska

 

Załącznik 1. [OŚWIADCZENIE O PONIESIENIU KOSZTÓW PODRÓŻY SAMOCHODEM Z KRAJU/Z ZAGRANICY PRZEZ UCZESTNIKA/EKSPERTA POSIEDZENIA RADY OŚWIATY POLONIJNEJ]

Załączniki do zarządzenia nr 37
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 26 listopada 2014 r.
(Dz. Urz. MEN poz. 28)

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE O PONIESIENIU KOSZTÓW PODRÓŻY SAMOCHODEM Z KRAJU/Z ZAGRANICY PRZEZ UCZESTNIKA/EKSPERTA POSIEDZENIA RADY OŚWIATY POLONIJNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [OŚWIADCZENIE O PONIESIENIU KOSZTÓW PODRÓŻY (SAMOLOTEM/KOLEJĄ/AUTOBUSEM) Z KRAJU/Z ZAGRANICY PRZEZ UCZESTNIKA/EKSPERTA POSIEDZENIA RADY OŚWIATY POLONIJNEJ]

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O PONIESIENIU KOSZTÓW PODRÓŻY (SAMOLOTEM/KOLEJĄ/AUTOBUSEM) Z KRAJU/Z ZAGRANICY PRZEZ UCZESTNIKA/EKSPERTA POSIEDZENIA RADY OŚWIATY POLONIJNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-31
  • Data wejścia w życie: 2014-11-26
  • Data obowiązywania: 2014-11-26
  • Dokument traci ważność: 2021-03-23

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA